Bladlöss - bekämpningsguide

Bladlöss skadar dina växter genom att suga näringen ur växter. En naturlig fiende till bladlöss är nyckelpigan, men bladlöss har också allierade i form av myror som skyddar och mjölkar dem på honungsdagg. Vi visar hur du kan slippa skador från bladlöss i odling och trädgård.  

Troligtvis är bladlöss den vanligaste växtskadeinsekten som de flesta någon gång får problem med. Som tur är blir skador oftast minimala om man upptäcker bladlössen i tid. Dessutom finns många bra och tämligen enkla sätt att bli av med bladlössen.

 

Kort om bladlöss

Bladlössens latinska namn är Aphidoidea, en s.k. överfamilj som innehåller ca. 560 arter i Sverige, merparten av dessa återfinns i södra Sverige. 

Flertalet rovinsekter föder på bladlöss, tex. nyckelpigor, parasitsteklar, gallmyggor och bladluslejon, så de utgör en viktig del av näringskedjan. Samtidigt kan bladlöss vara ett stort problem när de angriper kultiverade växter både inomhus, i växthus och utomhus.

 

Så ser bladlöss ut

Bladlöss är små, endast 2-3 mm långa när de är fullvuxna. Till färgen varierar de alltifrån röd, svart, grön till vit. Bladlöss har ofta en platt och nästan päronformad kropp.

Med blotta ögat är det svårt eller rent av omöjligt att se utmärkande detaljer på bladlusen. De har långa spröt samt två utväxter på bakkroppen som utsöndrar s.k. honungsdagg. Flera arter har också ett spetsigt avslut längst bak på kroppsskölden.

Bladlöss aphid

Bild: Bladlöss. © Stick.se


 Tips: Ett tydligt tecken på att det är bladlöss är vita skinn som bladlössen ömsat och lämnat efter sig. Under ett pågående angrepp hittar du torra vita skinn på blad och jorden under växten.


 

Där hittar du bladlöss

Bladlöss föredrar nya späda skott, där sitter de gärna i skydd på undersidan av bladen eller väl innästlade i bladverket. Bladlöss ger sig på växter såväl inomhus, utomhus som i växthus.

Bladlöss förökar sig snabbt på en växt tills den är överfull av angripande bladlöss, honorna föder ca. 50 ungar under sin livstid vilket innebär flera om dagen. När det börjar bli trångt på växten så börjar bladlöss födas med vingar, de flyger då vidare till nya växter och startar där nya kolonier.

Ofta kan angrepp av bladlöss bli stora väldigt snabbt, plötsligt kryllar det av bladlöss på växten och det råder ingen tvekan om att växten blivit angripen. Speciellt tidig vår då bladlöss vaknar efter sin vinterdvala är de särskilt aktiva och kan uppkomma i mängder på den växt som haft otur att vara närmast dvalaplatsen. 

Dessutom är växter speciellt sårbara i skiften mellan vinter-vår och höst-vinter då temperaturförändringar påverkar växtens motståndskraft och angreppen blir som regel värre och mer skadliga.  

Bladlöss på blad

Bild: Bladlöss angriper blad. © Stick.se

 

Skador som bladlöss orsakar

Bladlöss tömmer växter på näring genom att suga direkt ur löven, liknande som en mygga suger människors blod. Ofta klarar en frisk planta angreppet men bladlössen kan påverka växtens livsförutsättningar, såsom tillväxt, produktion exempelvis. Svaga växter kan i värsta fall dö av ett angrepp vid fel tidpunkt.

Såren som bildas på växter efter bladlössens angrepp gör dem dessutom mottagliga för angrepp av mögel och de virus som bladlöss ofta för med sig.

För att göra det värre så är det några arter bladlöss som dessutom nyttjar ett enzym, vilket får växtens blad att rulla ihop sig. Det i sin tur ger fuktiga och skuggiga förhållanden som kan leda till svampangrepp, exempelvis sotdaggsvamp.

 

Så slipper du bladlöss

Det viktigaste att göra är att regelbundet hålla koll på dina växter. Med ett tidigt ingripande så klarar sig växter generellt helt utan skador från bladlöss. 

Du bör också göra det du kan för att dina växter ska ha så bra växtförhållanden som möjligt. Välmående växter har en naturlig motståndskraft och klarar sig därför betydligt bättre om de blir angripna av bladlöss eller andra skadeinsekter. 

Du kan till viss del förebygga bladlössangrepp genom att göra förhållanden på dina växter mindre attraktiva för bladlöss: Bladlöss föredrar aningen torra växter så att vattna växter regelbundet kan göra att bladlössen inte trivs.

Följande metoder kan du nyttja för att bekämpa bladlöss:

  • Det går att mekaniskt avlägsna bladlöss. Exempelvis klämma ihjäl bladlöässen för hand om det endast är ett fåtal. Är de fler till antalet (vilket oftast är fallet) så kan man skölja växterna och spola av bladlössen. Krukväxter kan du skölja under kranen medan du kanske får ta till trädgårdsslagen för att spola av ex. fruktträd.
  • Angripna växter kan behandlas med s.k. nyttodjur. Dessa är oftast rovinsekter eller nematoder som biologiskt och helt miljövänligt ger sig på bladlössen.
  • Besprutning med såpavatten är ett husmorsknep som fungerar för många. Spruta växtens alla delar noggrant med såpavatten (recept: 1 del såpa till 9 delar vatten och en skvätt t-sprit). Upprepa behandlingen 3 gånger var till varannan vecka.
  • Om andra metoder inte fungerar tillräckligt bra eller snabbt så finns växtskyddsmedel och insektsmedel för att bekämpa både bladlöss och andra växtskadeinsekter med.

Om du har stora myrkolonier i närheten så kan det bidra till problem med bladlöss. Detta eftersom myror har bladlöss som boskap och mjölkar dem på honungsdagg, därför skyddar bladlössen mot deras naturliga fiender. I dessa fall kan du få stora och återkommande problem med bladlöss. Då kan det vara så att det är myrorna du bör bekämpa.

 

Rolig fakta om bladlöss

  • Kan föda levande ungar (precis som människor)
  • Honorna kan föda utan att ha blivit befruktade
  • Vid brist på föda så föds bladlöss med vingar för att kunna sprida sig till nya platser med bättre förutsättningar

 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top