Boklöss - bekämpningsguide

Precis som namnet antyder så kan boklöss ge sig på böcker där de föder av lim som håller ihop boken. De gör dock ingen större skada men kan vara aningen otrevliga och störande när de kommer i mängder. Som tur är finns det enkla sätt att håll boklössen ute i naturen där de trivs bäst.  

Namnet boklöss antyder att det rör sig om en sorts lus, men det stämmer inte. Boklöss är faktiskt en sorts stövslända. Deras latinskt namn är Liposcelididae, på svenska “stövsländor”. Insektsfamiljen stövsländor innehåller ca. 200 arter världen över, varav ett 50-tal återfinns i Sverige.

 

Kort om boklöss

Fullvuxna är boklöss (eller dammlöss som de också kallas) 1-3 mm. långa. Utseendemässigt liknar boklöss andra sorters löss, t.ex. hårlöss eller vägglöss. Till färgen är boklössen från ljus-ljus-grå, ljust gulaktiga till ljust bruna.

Det finns en viss risk att förväxla boklöss med vägglöss pga. vissa likheter i färg och form. Hittar du inte några tecken eller spår som tyder på vägglöss så rör det sig troligtvis om tämligen oförargliga boklöss. Följande olikheter gör det lätt att skilja på vägglöss och boklöss, vägglöss är ungefär dubbelt så stora och boklöss har betydligt mer väl tilltagna antenner.

Boklöss förökar sig snabbt i varma och fuktiga förhållanden. De kan lägga hundratals ägg vilka sedan utvecklas till fullvuxna inom loppet av en månad. 

Boklöss

Bild: Boklöss. © Stick.se

Där hittar du boklöss

I naturen finner man boklöss i skogen, oftast då på stubbar, fallna träd eller i buskar. Där finner boklöss bra förhållande i form av fukt, skydd och föda. Bl.a. så livnär sig boklössen i naturen på svampar, alger, mögel och lavar som finns på trädens bark.

Förhållanden med hög luftfuktighet och föda i form av exempelvis mögel kan göra att boklöss dyker upp i bostäder, museum, lagerlokaler mm. 

 

Skador som boklöss orsakar

Generellt så gör boklöss ingen skada varken materiellt, sanitärt eller på människor. I stora mängder kan de dock ses som störande.

Det händer också att boklöss / dammlöss kontaminerar matvaror, t.ex. mjöl och gryn. I dessa fall kan ägg och spillning göra livsmedlen obrukbara. Det bör tilläggas att boklössen endast söker sig till dessa livsmedel om de innehåller mögel (ibland osynliga mikoskopiska svampar) och då skulle egentligen dessa livsmedel kasseras även om man inte funnit boklöss.

Främst livnär sig boklöss på mögel, men de kan också såsom långsprötad silverfisk föda på lim som sammanbinder böcker. Det kan ge upphov till materiella skador men drabbar främst bokmagasin, lager, museum och liknande inrättningar.

 

Så slipper du boklöss

Då boklöss behöver hög luftfuktighet för att klara sig så kan man göra förutsättningarna för dem sämre genom god ventilation. Det krävs en ordentligt ventilation där luftfuktigheten vintertid hålls <45% och luftomsättningen minst 0,5 per timme. Detta kan till exempel uppnås med en automatisk fläkt som aktiveras av förhöjd luftfuktighet. 

Ett enkelt sätt att snabbt få ned antalet boklöss i ett utrymme är grundlig städning. Dock inte våttorkning eftersom det bidrar till den fuktiga miljö som insekterna uppskattar. Fokusera istället på att torka av ytor och att dammsuga. Man kan i vissa fall också komplettera med insektsmedel för behandling av oåtkomliga platser och ett säkrare resultat.

Ibland kan boklöss komma av att väggar i huset har bristfällig isolering. En kall vägg som möter den varma inomhusmiljön kan skapa de rätta fuktiga omständigheterna för boklöss. Åtgärd i dessa fall är att se över och åtgärda isolering som fungerar som den ska.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

 

Kul fakta om boklöss

  • Skapar ett tickande ljud när de slår bakkroppen mot föremål
  • Liknar till utseendet löss, därav namnet
  • Dyker ofta upp i nybyggda hus innan alla material hunnit torka ut
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top