Brun pälsänger - bekämpningsguide

Brun pälsänger trivs egentligen inte alls i vårt nordiska klimat, men tyvärr trivs den desto bättre i våra uppvärmda hus. Dessutom kan angrepp av brun pälsänger vara kluriga att få kontroll på eftersom de ofta är utspridda. Men det finns bra sätt att bli av med brun pälsänger som vi ska visa dig.

Brun pälsänger är en textilskadeinsekt som kommer från Afrika. Den upptäcktes först i Moskva år 1961 av en E. S. Smirnov, varifrån den fick sitt latinska namn Attagenus smirnovi. Lite lustigt har brun pälsänger kommit att kallas “Vodka beetle” i Storbritannien.

 

Kort om brun pälsänger

Det vanligaste att brun pälsänger följer med i varor hem från infesterade lager eller gods som kommer från länder där ängern är mer vanligt förekommande. Men brun pälsänger är en god flygare och kan sprida sig till nya platser på egen hand, iallafall under sommarmånaderna. 

När ängern väl tagit sig in, exempelvis i en bostad, så kan larver sprida sig lokalt medan nya ängar kan flyga till andra våningsplan eller delar av byggnaden genom ventilation eller andra öppningar. 

Eftersom en ängerhona lägger ca 50 ägg under sin livstid, vilka blir adulta inom 6-18 månader. Det innebär att en enstaka hona allena kan ge upphov till ett ganska omfattande angrepp om förhållandena är rätt.

Brun pälsänger

Bild: Brun pälsänger, Attagenus smirnovi. © Stick.se

 

Så ser brun pälsänger ut

En fullvuxen brun pälsänger är ca 2,3-4 mm lång och 2-2,5 mm bred, alltså aningen mindre än “vanlig” pälsänger. Den har en oval kroppsform med en tydlig linje som delar ryggen i två delar, detta är egentligen där täckvingarna börjar. Huvudet är svart till mörkbrunt och kroppen (täckvingar) har en aningen ljusare brun färg och är täckta av tjock behåring.

Larver av brun pälsänger är faktiskt större än en fullvuxen änger, ca 6-8 mm lång. Utmärkande för larven är en bronsbrun ovansida och en ljusare gulbrun undersida. Larven är hårig och med en mer markant borst i bakändan.

Brun pälsängers larver kan ibland förväxlas med larver av vanlig pälsänger eller mattbagge. Dock spelar det inte så stor roll ur skadedjursbekämpningssynpunkt då skadedjuren bekämpas på ungefär samma sätt oavsett art.

Larv brun pälsänger

Bild: Larv brun pälsänger (Attagenus smirnovi). © Stick.se

Där hittar du brun pälsänger

Brun pälsänger kommer från tropiska breddgrader och klarar sig inte i den svenska naturen när temperaturen sjunker. Bäst trivs brun pälsänger i temperaturer om 24 grader. Dock klarar sig brun pälsänger bra inomhus i våra uppvärmda hus och kan där föröka sig.

Angrepp från brun pälsänger är sällan lika koncentrerade som angrepp från exempelvis klädesmal. Istället sprider angrepp gärna ut sig och kan bestå av enstaka larver i exempelvis golvspringor som klarar sig på det organiska material som råkar komma deras väg.

De vanligaste spåren du bör leta efter för att uppdaga ett angrepp av brun pälsänger är:

  • Larverna undviker ljus och söker sig därför ofta till undangömda platser där de kan vara svåra att hitta. När larven blivit en fullvuxen änger så söker den sig däremot istället till ljus. Det gör att man ofta kan finna själva skalbaggarna i närheten av fönster och i fönsterkarmar dit de gärna söker sig. 
  • Brun pälsänger ömsar skinn hela 12 gånger i larvstadiet. Det gör att det troligaste spåret är ömsade skinn snarare än att observera en levande larv. Om du ändå hittar en levande larv så är ändå risken att du tror att den är död. Det är nämligen så att larverna spelar döda när de blir ‘angripna’.

Om utomhustemperaturen tillåter det så kan ängrarna söka sig utomhus och flyga iväg. Men den resan har inte ett gott slut för pälsängern eftersom den inte är anpassad för det nordiska klimatet mer än enskilda varma dagar, veckor eller kanske månader om den har tur.

 

Skador som brun pälsänger orsakar

Brun pälsänger livnär sig i byggnader, hem och museum på främst organiska material som ull-textiler, mattor, skinn och päls. Angripna objekt blir ofta förstörda på grund av hål och att material helt enkelt avlägsnas.

Brun pälsängers larver kan även angripa torkade växter, fröer och liknande organiska material. Dessa skadas generellt genom att de kontamineras av larvernas spillning som i sin tur kan resultera i bakterie- och mögeltillväxt.

 

Så slipper du brun pälsänger

Det absolut viktigaste för att bli av med brun pälsänger är städning. Följande är en praktisk checklista att utgå ifrån som stegvis hjälper dig städa bort brun pälsänger:

  1. Kontrollera allt organiskt material och isolera angripna material.
  2. Dammsug noggrant, speciellt golvspringor och andra håligheter. Frys dammsugarpåsen när du är klar.
  3. Våttorka med såpa och vatten - detta minskar risken att larver undkommer. Var speciellt noga kring springor, lister och liknande.
  4. Värmebehandla angripna organiska material (60 grader i 30 min.) i tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, ugn eller med strykjärn. Du kan istället frysbehandla material i -18 grader i 4 dygn.
  5. En “light”-version är att piska/skaka angripna material ordentligt utomhus. Var då extra noga med fickor på kläder, sömmar, slag och skarvar mm.

 Tips: Om du kan sänka temperaturen under en tid på året (exempelvis om det rör sig om ett fritidshus) så kan det döda ängrar eller åtminstone göra att deras livscykel går betydligt långsammare.


 

Om du utöver städningen vill försäkra dig om att snabbare få bort brun pälsänger så kan följande bekämpningsåtgärder hjälpa:

  • Insektsmedel: Spraya lister och skrymslen med insektsmedel som är långtidsverkande och bekämpar både larver och ängrar som rör sig i det behandlade området. Tåliga material som kanske är opraktiska att värma upp kan eventuellt istället behandlas med insektsmedel. Kontrollera alltid på en liten dold yta först för att se att materialet inte tar skada.
  • Klisterfällor: Enkla klisterfällor som placerats där ängar rör sig, eller helst insektstejp runt hela ytan) kan hjälpa till att fånga både larver och fullvuxna ängrar. Därmed kan fortplantning och angreppet som helhet minskas avsevärt.

 Upprepa: städnings- och bekämpningsåtgärder efter två veckor för att minska risken att problem med brun pälsänger återkommer.


 

Efter ett angrepp är det bra att förvara kläder och andra saker av organisk härkomst i tätförslutande plastbackar. Om något då är angripet så sprider sig iallafall inte angreppet utan det blir lättare att hantera.

En förebyggande åtgärd är att använda rödcederträ och olja för att göra platsen mindre attraktiv för brun pälsänger och andra mindre insekter.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, bekämpningsprodukter, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top