Faraomyra - bekämpningsguide

Faraomyra är en tropisk myra som riskerar att följa med dig hem från semestern. En faraomyrdrottning kan lägga 3500 ägg under sin livstid, vilket gör att ett fåtal myror snabbt kan bli till en invasion. Men tyvärr är faraomyror så pass små att du kanske inte ens märker av dem förrän de hunnit etablera sig ordentligt. 

Faraomyran återfinns normalt i tropiska klimat, den trivs bäst i fuktigt klimat och temperaturer om 25-30℃. Dessvärre har det visat sig att faraomyror även trivs och frodas i våra uppvärmda bostäder. 

 

Kort om faraomyror

I naturen kan faraomyrans (Monomorium pharaonis) kolonier anta enorma proportioner, en enda koloni kan innehålla miljontals individer! Faraomyrors är en asätare i naturen, födan består främst av döda insekter, smådjur eller annat organiskt avfall. 

I bostäder är det framförallt livsmedel som tilltalar faraomyran, allt från sött spill till proteinrikt djurfoder. Faraomyror kan gnaga sig igenom paket till frukostflingor, godispapper med mer för att komma åt innehållet.

Faraomyror kan vara ett stort problem i hemmet då de både stör och ger sig på livsmedel. De skapar dock ännu större problem i inrättningar som sjukhus och restauranger då de kan bidra till att sprida smittor (i egenskap av vektor).

Faraomyror Monomorium pharaonis

Bild: Faraomyror (Monomorium pharaonis). © Stick.se

Så känner du igen faraomyror

Faraomyran är betydligt mindre än de myror vi oftast hittar i Sverige, endast ca. 2 mm lång. Den har också en utmärkande gulaktig bärnstenslik färg, oftast med en mörkare färgmarkering på myrans bakparti.

Var extra uppmärksam på livsmedel du tar med dig från semestern, speciellt då torkat kött och andra proteinrika matvaror. Faraomyror föredrar mat med hög proteinhalt och risk är att de tagit sig in i förpackningen, i synnerhet om förpackningen redan öppnats.

På grund av sin ringa storlek kan det vara svårt att ens upptäcka att man har faraomyror i hemmet. Eftersom myrornas föda är livsmedel så bygger de oftast sitt bo i eller nära köket, det kan vara i allt från under bänkskivor, lister, i blomkrukor, vägguttag mm.

 

Så blir du av med faraomyror

Generellt så bekämpas faraomyror på samma som vanliga svartmyror, se mer om bekämpning av myror. En utmaning med att bekämpa faraomyror är att en koloni innehåller flera drottningar (till skillnad från andra myror som har en drottning per koloni).

När du börjar bekämpa myrorna så är risken att de hinner agera genom att flytta och bilda nya kolonier. Resultatet blir då att du har flera spridda myrsamhällen att bekämpa vilket såklart är mycker svårare. Du bör därför genomföra omfattande åtgärder mot faraomyrorna på en gång, snarare än långsiktiga och spridda insatser. 

 


 Varning: Det kan vara nödvändigt med en professionell sanering av faraomyrorna om du inte själv lyckas. I flerfamiljshus är det extra viktigt att snabbt säkerställa att myrorna bekämpas, annars kan de snabbt sprida sig till andra bostäder och etablera sig även där.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top