Plattbaggar - bekämpningsguide

Angrepp av plattbaggar i livsmedel kan vara svåra att upptäcka. Dels så luktar inte angreppet och dessutom är plattbaggarna mycket små. Så det är oftast först när plattbaggarna blivit väldigt många och börjat förstöra livsmedel som man reagerar.

Plattbaggar finns över hela världen, men är mindre vanliga i kallare klimat. Men eftersom livsmedel rör sig snabbt över världen så hittar plattbaggarna in även i svenska skafferier trots den ogästvänliga och kalla utomhusmiljön.

 

Kort om plattbaggar

Plattbaggar (eller sågtandad plattbagge som det oftast rör sig om) fick sitt latinska namn Oryzaephilus surinamensis av Carl von Linné 1758, vilket betyder “risälskare från Surinam”.

Du kan hitta plattbaggar såväl i matproduktion, lager för livsmedel som i ditt eget skafferi. Ofta startar ett angrepp genom att plattbaggar följer med kontaminerade livsmedel som kommer direkt från butiken. Plattbaggarna är mycket små och har därför inga problem att ta sig in i även väl förslutna förpackningar - det vill säga om de inte redan fanns i innehållet innan förpackningen förseglades...

Honor lägger 50-300 ägg under sin livstid som är ungefär åtta månader. Äggen kläcks efter 3-10 dagar och är lagda direkt i livsmedel för att larverna omedelbart ska ha tillgång till föda. Larverna bygger konkongliknande skydd för att förpuppas, vilket de gör efter ytterligare en vecka. De är då vuxna och livscykeln börjar om på nytt.

Plattbagge

Bild: Sågtandad plattbagge, Oryzaephilus surinamensis. © Stick.se

Så känner du igen plattbaggar

Plattbaggen är är endast 2.5-3 mm långa som vuxna, alltså aningen mindre än andra vanligt förekommande livsmedelsskadeinsekter som till exempel mjölbaggar. Till färgen är plattbaggen mörkbrun, ibland nästan bronsfärgad eller svart.

Kroppen på plattbaggen är avlång och börjar med två kraftiga antenner. Huvudet är aningen triangelformat om man jämför med andra baggar.

Den sågtandade plattbaggen har fått del av namnet “sågtandad” från vad som ser ut som tänder eller hullingar längs med sidorna på det mellersta kroppssegmentet. Det är alltså inte plattbaggens riktiga tänder som är sågtandade.

Plattbaggens larver är gul-vita med ett aningen brunfärgat huvud, de kan vara upp till ca 3 mm långa. Larverna är inte immobila utan krälar runt i materian i jakt på munsbitar av lämplig storlek. Det är själva larverna som gör den största skadan på livsmedlen.

 

Där hittar du plattbaggar

Plattbaggar angriper torrvaror, i huvudsak korn (mjöl), fröer, nötter, kryddor och djurfoder. Det är i dessa livsmedel som du troligast kan observera larver, kokongliknande skydd eller vuxna plattbaggar.

Livsmedelsförvaring med förhöjd temperatur löper större risk för angrepp och framförallt att angreppet går snabbare och blir mer omfattande. Anledningen är att plattbaggar trivs bättre i och förökar sig snabbare när temperaturen är ca 30 grader. Det innebär att förvaring av torrvaror nära värmealstrande apparater såsom kylskåp ger mer gynnsamma förhållanden för plattbaggar.

 

Skador som plattbaggar orsakar

När ett livsmedel angrips så konsumeras torrmassa och denna byts ut mot vätska på grund av plattbaggarnas metabolism. Resultatet blir fuktiga livsmedel som ganska snabbt börjar mögla. Därmed blir angripna livsmedel på ett eller annat sätt otjänliga och bör kastas.

Främst blir skador av plattbaggar kostsamma i industrin och för företag som kan tvingas kassera stora lager livsmedel. I hem så blir skadan oftast mindre då kanske endast ett fåtal livsmedel angripits och måste kasseras.

 

Så blir du av med plattbaggar

Många vill hävda att ett rent kök och skafferi är det bästa skyddet mot plattbaggar. Det stämmer kanske inte riktigt - alla kan ha oturen att få hem plattbaggar vilket då oftast resulterar i ett angrepp. Ett rent och prydligt kök kan hjälpa att begränsa angreppet men inte mycket mer än så.

För att förebygga angrepp av plattbaggar är det huvudsakligen tre saker du bör göra:

 • Hålla det städat och ordnat i kök och livsmedelsförvaring.
 • Förvara torrvaror i tätslutande behållare.
 • Undvika förvaring av torrvaror i anslutning till värmealstrande apparater (ex. kyl/frys).

 

Om du väl haft oturen att drabbats av plattbaggar så kan du bli av med dem genom att följa denna checklista:

1. Förberedande åtgärder

 • Töm skafferi, hyllor och lådor helt och hållet på livsmedel och köksgeråd.
 • Placera torrvaror (potentiellt påverkade livsmedel) i plastbackar eller liknande inför städningen. Detta för att plattbaggar inte ska smita ut och sprida sig medan du arbetar.

2. Hantering av torrvaror

 • Leta efter tecken på plattbaggar eller dess larver i torrvaror. Var extra vaksam på torrvaror som mjöl, torrfoder, fröer och liknande.
 • Placera alla potentiellt angripna varor i väl förslutna plastpåsar.
 • Kassera angripna varor. Du bör sedan inte behålla soporna i hemmet.
 • För varor som endast kan ha angripits men inte säkert, så kan du (A) frysa dessa i -18℃ i fyra dygn eller, (B) värma dessa till 55℃+ i 1-2 timmar.

3. Generell städning

 • Våttorka alla ytor i direkt anslutning till angreppet, gärna även golv, bänkytor, mm. 
 • Dammsug alla utrymmen med speciell fokus på skarvar, springor och glipor i lådor och skåp där plattbaggar eller larver kan gömma sig. Frys och kassera sedan dammsugarpåsen.
 • Försök också att städa ordentligt under och bakom köksinredning, kyl, frys och ugn. Där du inte kommer åt att städa är det bra att istället spraya insektsmedel.

(4.) Bekämpning kan du överväga för att säkrare bli av med plattbaggar, denna består framförallt i att behandla ytor som angripits med insektsmedel.

 


 Tips: Det är väldigt frustrerande och ofta kostsamt att ha återkommande problem med plattbaggar. Ta helst ordentliga krafttag direkt! Då slipper du förhoppningsvis gå igenom processen fler gånger. 


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top