Skinnbagge - bekämpningsguide

Skinnbaggar påminner om skalbaggar men dessa är faktiskt inte släkt. Smeknamnet stinkflyn har de fått för att några av dem, som bärfisen, vid fara utsöndrar ett giftigt, illaluktande ämne. 

Skinnbaggar tillhör underordningen halvvinge av vilka det finns över 600 arter i Sverige, varav de flesta inte har svenska namn. Dessa är väldigt varierande i sitt levnadssätt. Det finns de som lever i vatten (vattenskorpionerna), på vatten (skäddare) och de som lever uppe på land (bärfisen). I gruppen skinnbagge ingår även det fruktade och mer välkända skadedjuret vägglöss

 

Kort om skinnbaggar

De flesta arterna av skinnbaggen (latin: Heteroptera) är inte skadedjur, utan nyttodjur då de livnär sig på just skadedjur, så som bladlöss, trips och kvalster. Vägglusen är ett undantag som suger blod från människan och andra ryggradsdjur.

Skinnbaggar har en sugsnabel om de använder till att suga i sig föda. Bland skinnbaggarna finns både växtsugare och rovdjur. De har ett giftigt saliv som de spruta in i sitt byte med sin sugsnabel.

En hona kan lägga upp emot 200 ägg. Ju mer föda de hittar desto fler ägg lägger dem. Då skinnbaggarna är ett av de första nyttodjuren som dyker upp på våren, och ett av de sista att försvinna på hösten, så är de väldigt viktiga nyttodjur för skadedjursbekämpning.

Det illaluktande ämnet som vissa sorter kan avge har många användningsområden. Det innehåller feromoner, det har alltså förutom en avskräckande, förlamande eller till och med dödande effekt för fiender, även en lockande effekt vid parning eller för sammanhållning och kommunikation mellan många individer.

 

Stinkbagge
 Bild: Brunmarmorerad bärfis. © Stick.se

Så känner du igen skinnbaggen

Skinnbaggarna färg och form kan variera. De kan vara båda avlånga eller breda. Längden kan varierar mellan 2-7 mm. Skinnbaggarna har minst ett välutvecklat vingpar, där vingarna är genomskinliga längst ut. Har de fler vingpar kan bakvingarna ibland döljas av framvingarna. De rovätande arterna har oftast en brun eller svart färg, vissa med mönster i vitt och gult. Det finns även enfärgade gröna. Alla sorter har en trefärgad plåt bakom nacken. 

En ung skinnbagge kallas nymf, den liknar en bladlus till utseende, men de har inga ryggrör och förflyttar sig snabbare. Nymferna ömsar sin hud fem gånger och blir mer och mer lik en vuxen skinnbagge för varje gång de ömsar skinn. I de senare stadierna hos nymferna utvecklas vingarna. Redan i nymfstadiet livnär sig de rovätande arterna på bytesdjur och bekämpar därmed skadedjur. Skinnbaggar kan därmed vara nyttodjur som hjälper dig slippa skadedjur (om det nu inte är skinnbaggen vägglus det rör sig om).

 

Där hittar du skinnbaggen

Skinnbaggarna finns där deras bytesdjur finns, som tex. i buskar, på örter eller i lövträd. De övervintrar som vuxna på skyddade platser som under gräs, bark eller löv. Äggen lägger de på våren, ibland i en växt. Hos vissa arter övervintrar de som ägg under bark. 

Det finns arter av skinnbaggarna som är specialiserade på fruktträdsspinnkvalster och lägger ägg i deras äggkolonier. En vuxen skinnbaggehona kan äta upp emot 3000 spinnkvalster under sin levnadstid och är därmed en viktig roll i bekämpningen av just fruktträdspinnkvalster. 

Skinnbaggen går även att använda för biologisk bekämpning i växthus, då de äter olika skadedjur, speciellt arterna ängsskinnbaggen och näbbskinnbaggen lämpar sig väl för denna uppgift.

 

Bekämpning av skinnbaggar

Då skinnbaggarna (bortsett från vägglusen) är nyttodjur ska de inte bekämpas. Dock kanske man helst ser att de håller sig på utsidan av ens hus. Hittar du dem inne kan du bara bära ut dem igen. Undantaget är vägglöss som du absolut inte vill ha i ditt hem. Se mer om dem i vår vägglusguide.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, bekämpningsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top