Snok - guide

Snokar är inte en orm du behöver oroa dig för, den kan egentligen inte skada människor på något vis. Snoken har faktiskt mer anledning att frukta människor, den sågs förr i tiden som föda och skyddas numera i Europa för att undvika utrotning.

Snok och huggorm är de vanligaste ormarna i Sverige. En vanlig anledning att man intresserar sig för snoken är att man vill veta om det är en ofarlig snok man stött på eller om det är en giftig huggorm. Om du vet vad du ska titta på så är det inte särskilt svårt att se skillnad på snok och huggorm.

Kort om snoken

Snok (på latin Natrix natrix) kallas också ibland vanlig snok eller vattensnok - ofta hittar man snoken i eller iallafall nära vatten. Den är euroasisk, dvs. utbredd över Europa och västra Asien, samt de nordligaste delarna av Afrika.

Snoken förekommer i Sverige så långt norrut som Västerbotten. En snok i Sverige blir sällan längre än en meter lång, och med en vikt på upp till 400 gram. I andra länder har man dock funnit snokar med en längd upp till två meter.

Snokens huvudföda är andra amfibier, alltså främst grodor (groddjur), men även ibland faktiskt fiskar eller små däggdjur såsom sorkar.

Snoken klassas som ett grod-/kräldjur och dessa är alla fridlysta. Vissa arter av snok i världen är hotade av utrotning, exempelvis gotlandssnok, dock inte den vanliga snoken.

Snok Natrix natrix

Bild: Snok (Natrix natrix). © Stick.se

Så känner du igen en snok

Oftast återfinns snokar under sommarhalvåret och då nära vatten - detta eftersom det är nära vattendrag som de hittar sin naturliga föda. Från oktober och genom vintern så övervintrar snoken i dvala under mark på frostfritt djup i håligheter.

En snok är väldigt skygg och tar snabbt till flykten i kontakt med människor. Den kan faktiskt också spela död om den bedömer att flykt inte är möjligt. Då lägger den sig på rygg och låter tungan hänga ut.

Jämfört med huggorm så har snoken ett ganska litet och runt huvud. Den har en jämntjock kroppsform och runda pupiller (huggormens är vertikala). Snoken har en karaktäristisk gul krage. Denna kragmarkering kan yttra sig som två gula eller vita prickar bakom huvudet. 

Läs mer om hur du ser skillnad på snok och huggorm.

 

Så blir du av med snokar

Snokar kan inte skada människor, de har förvisso gift som förlamar sitt byte men saknar huggtänder vilket gör att giftet inte kommer in i människor även om de skulle bli bitna.

Då snoken är fridlyst och inte utgör ett hot för varken människor eller husdjur så förespråkas ingen form av bekämpning av ormarna.

Dessutom kan snokar driva bort huggormar (som man gärna undviker i sin närmiljö). Detta då de konkurrerar om samma föda.

 

Kul fakta om snokar

  • Snoken kan spela död och lägger sig då på rygg och låter tungan hänga ut ur munnen
  • Kan avge illaluktande sekret ur doftkörtlar vid analöppningen när den blir skrämd
  • Snokar lever länge - ofta upp till 28 års ålder

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, godkända fångstredskap, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top