Sorgmygga - bekämpningsguide

Sorgmyggan förväxlas ofta med både vattenflugor och bananflugor. De trivs i samma fuktiga miljö och kan ofta komma samtidigt. Men de är inte de synliga flygande insekterna som gör skada, det larverna som dolda i jorden ger sig på växtens rotsystem.

Eftersom sorgmyggan lägger sina ägg i jorden och det är där dess larver lever så är det oftast svårt att upptäcka angreppet i ett tidigt stadium. Det är inte förens sorgmyggor börjat flyga runt som du kanske får upp ögonen för angreppet av sorgmyggor på växterna. Tyvärr kan då larverna redan hunnit att göra skada på växtens rotsystem.

 

Kort om sorgmyggan

Sorgmyggan (på latin Sciaridae) förekommer allmänt i naturen där dess larver huvudsakligen lever av svamp och multnande växter i mark och kompost. Den trivs i färsk fuktig jord och kan under sina ca. 5 levnadsveckor lägga upp till 100 ägg.

Sorgmyggan trvis i fukt och kallas därför ibland fuktfluga - ej att förväxlas med fruktfluga som är en helt annan sorts fluga.

Sorgmyggor är kända för att stora samlingar av dess larver tillsammans ger sig ut på vandring. En sällsynt företeelse som kallas daggorm eller luskung där ledet av vandrande larver kan bli upp till 3 meter långt. Förr kallades detta också för härmask och ansågs förespå krig. 

 

Så känner du igen sorgmyggan

Sorgmyggan är 3-4 mm lång, svart och med genomsiktliga vingar. Tittar man i förstoring så kan man se deras långa antenner som påminner om pärlband på huvudet. Man kan också känna igenom sorgmyggor på sin säregna ryckiga flygstil. 

Sorgmygga

Bild: Sorgmygga (Sciaridae). © Stick.se

Sorgmyggan sticks inte som flertalet myggarter gör. Så delen “mygga” i namnet är aningen missvisande.

Larverna är mjölkiga nästan genomskinliga i färgen och har ett svart huvud. De är 6-7 mm långa och skulle man titta med lupp så kan man faktiskt se deras matsmältningskanal genom den tunna och genomsiktliga “huden”.  

Larver sorgmygga

Bild: Sorgmygga larver. © Stick.se

 

Där hittar du sorgmyggan

Sorgmyggor lägger sina ägg i jorden vilket gör dem svåra att upptäcka. Först blir äggen till larver som blir kvar i jorden och där angriper växtens rötter. Först när sorgmyggorna blivit vuxna och flyger runt den angripna växten uppdagas oftast angreppet.

Sorgmyggan trivs i fuktig och blöt jord. Generellt så drabbas odlingar inomhus som har en svalare temperatur hårdare än om temperaturen är högre (runt 20-22 grader). 

 

Skador av sorgmyggor

Sorgmyggan som vuxen individ gör faktiskt ingen skada utan det är larverna som skadar växten. Larverna bor i jorden och äter på rötter och fröer. Extra känsligt är angrepp för sticklingar med nybildade rötter som kan få problem med rotningen. En välmående växt klarar ofta av ett angrepp av sorgmyggan betydligt bättre, så en bra idé är att ge dina växter mer näring och kärlek så är motståndskraften högre och skadorna blir mindre. Det finns näringspinnar för båda blommande växter och gröna växter som du enkelt kan placera i blomkrukorna för att ge dina växter en extra näringsboost med minsta möjliga ansträngning. 


 Tips: Ställ nyinköpta växter separat innan du är helt säker på att det inte finns några skadedjur i dem. 


   

Så blir du av med sorgmyggor

I förebyggande syfte kan du göra följande för att minska risken för angrepp av sorgmyggor:

  • Vid odling inomhus så bör temperaturen inte vara svalare än 20-22 grader. 
  • Det är viktigt att motverka fuktiga förhållanden som sorgmyggor trivs i. Låt jorden torka ut mellan vattningar och var noga med att inte övervattna.
  • Att täcka jordytan med dekorationssten, lecakulor eller pinjebark gör det mycket svårare för myggorna att hitta ner till jorden för att lägga ägg och ytan hålls dessutom torrare.
  • Sorgmyggor sprider sig snabbt, så har du fått ett angrepp bör du isolera den drabbade växten från alla andra växter för att minimera risken för spridning.  

Om du fått ett angrepp av sorgmyggor och ska börja behandla dina växter mot sorgmyggor så räcker det inte med att bara behandla de växter som du ser har blivit angripna utan du måste behandla alla växter som är inom flygavstånd.

För att bli av med sorgmyggor kan du använda fällor:

  1. Använd klisterremsor som fångar sorgmyggor.
  2. Använd bekämpnings- eller växtskyddsmedel.
  3. Gör en egen fälla för sorgmyggor, gärna gul då sorgmyggor dras till den färgen och med dubbelhäftande tejp.

Dock hjälper inte fällor mot ägg och larver som finns i jorden utan dessa kommer du främst åt genom att:

  1. Var snabb att isolera en angripen växt för att undvika spridning.
  2. Är det större växter som är angripna kan man under en period låta jorden torka ut för att ta död på ägg och larver. 
  3. Vattna dina växter underifrån för att hålla jorden så torr som möjligt upptill där ägg och larver trivs.

Ett lite annorlunda sätt att kontrollera sorgmyggor på helt naturlig väg är att använda köttätande växter som bekämpning. Vissa köttätande växter fångar och dödar insekter. Droseraväxter ska vara de som är mest effektiva, men tyvärr kan de vara svåra att få tag på. Flugtrumpeter är en annan sort som är effektiv. 

Skulle det inte fungera att behandla växterna och få bukt med sorgmyggorna så kan den bästa lösningen vara att slänga växten för att se till så att det inte sprider sig till alla växter. Kom ihåg att inte slänga den i komposten!

 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top