Strimmig trägnagare - bekämpningsguide

Strimmig trägnagare är en de mest fruktade träätarna som ger sig på både hus, staket, möbler och annat gjort av trä. Trämask som larverna kallas gömmer sig inuti träet 99% av sin livstid och är därför svåra att upptäcka i tid.

Strimmig trägnagare (trämask, möbelmask eller bokmask som den ibland också kallas) angriper allt från hus och byggnader till möbler, konst, instrument och annat som är tillverkat av trä. Många objekt som angrips kan vara svåra att ersätta om det rör sig om antikviteter, unika föremål eller bärande byggnadskonstruktioner inne i en byggnad. Det kan ta upp till 5 år från det att ett angrepp börjat inne i träet tills att trämaskens utgångshål skvallrar om att träet är angripet.

 

Kort om strimmig trägnagare

Den strimmiga trägnagaren (Anobium punctatum) är en 2-4,5 mm lång brun-svart skalbagge. Den cylindriska formen på kroppen med en tydlig sektionsindelning i mitten samt en speciell huvudform gör att strimmig trägnagare liknar Darth Vader iklädd en munkkåpa ovanifrån. 

Strimmig trägnagares livscykel är lång men varje hona genererar upp till 40 ägg vilket ändå gör att de fortplantar sig relativt snabbt. Äggen kläcks efter ca. 3 veckor, sedan varar larvstadiet i 2-4 beroende på yttre förhållanden. Därefter förpuppar larven sig, där stadiet som puppa varar i ca. 3 veckor, varpå den adulta skalbaggen under sommarmånaderna borrar sig ur träet och lever ytterligare ca. 3 veckor innan livscykel börjar på nytt.

 

Så känner du igen strimmig trägnagare

Larverna observeras sällan då de uppehåller sig väl dolda inne i träet. Som nykläckt är larven vit, C-formad och ca. 1 mm lång, som fullvuxen blir den upp till 6 mm. lång. Se bild på larv/trämask.

Strimmig trägnagare Anobium punctatum

Bild: Strimmig trägnagare, Anobium punctatum. © Stick.se

Adult strimmig trägnagare är 3-5 mm lång, chokladbrun med ränder som löper längs med täckvingarna. Skalbaggarna är inte heller så vanliga att observera då de endast lever i tre veckor och man ska ha tur för att stöta på dem just när de söker sig till träet för att lägga ägg.

Det tydligaste tecknet att leta efter är utgångshål från när adulta skalbaggar lämnat träet (under sommarmånaderna). De lämnar då helt runda hål i träet med en diameter om 1-2 mm och ljust mjöligt sågdamm som spiller ut ur hålet.

 

Där hittar du strimmig trägnagare

I larvstadiet är den strimmiga trägnagaren en s.k. “trämask” som äter under ytan i fuktiga träslag, det är alltså endast i larvstadiet som strimmig trägnagare äter trä. Strimmiga trägnagare angriper oftast äldre byggnader med obehandlat och lite fuktigt trä. Ofta benämns de hål som skapas lite löst som “maskstunget” trä.

Larv av strimmig trägnagare äter och borrar i trä. Vuxna individerna lägger ägg i träets håligheter. När honan lagt sina 20-60 ägg tar det tre veckor innan ägget blir en träätande mask. Därefter äter och borrar den i träets stärkelse (mellan årsringarna) i träets längdriktning och växer under tre år till ca. 7 mm lång. 

När larven är fullvuxen söker den sig till strax under träets yta och förpuppar sig. Efter åtta veckor i puppa kläcks den strimmiga trägnagaren och då gör ett litet typiskt runt utgångshål (ca. 1,5 mm i diameter). Utgångshål och sågspån runt dessa som nykläckta skalbaggar puttar ut är de första tecknen på angrepp av strimmig trägnagare.


 Tips: Var observant på utgångshål då dessa kan ge dig en tidig indikation på att trä är angripet.


I skalbaggeform lever den strimmiga trägnagaren endast i 2-3 veckor och äter heller ingenting i detta stadie. Under denna period så parar den sig och lägger sedan äggen, och livscykeln startar på nytt. 

 

Skador som strimmig trägnagare orsakar

Då den strimmiga trägnagarens larver äter i många år innan den blir synlig kan den hinna orsaka stor skada innan den upptäcks. Larverna äter den lite mjukare yttre splintveden och ger sig inte på kärnvirke. 

För möbler och konst är trämaskens utgångshål ofta nog för att de angripna föremålen ska tappa avsevärt i värde. När det gäller byggnationer och byggnadsmaterial så kan angripet trä vara väldigt svårt att bedöma skademässigt, annat än att räkna utgångshål som ger en fingervisning. Om bärande konstruktioner angripits kan bärigheten ha påverkats och dessa kan därför behöva bytas ut.

 

Strimmig trägnagare skador möbel utgångshål

Bild: Skador på möbel med utgångshål av strimmig trägnagare. © Stick.se

 

Så slipper du strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare är mycket enklare att förebygga än att bekämpa. Låg fukthalt och uppvärmd jämn temperatur gör förhållanden i träet ogynnsamma för strimmig trägnagare och angrepp förhindras.

För att larverna ska kunna borra och äta så måste träet ha en fuktighet på över 16%, vilket träet får om det utsätts för en luftfuktighet på över ca 50% under längre tid. Den strimmiga trägnagaren gillar också när temperaturen varierar lite med årstiderna.

Även om den idealiska temperaturen för larverna är 22-23 grader, så är ett modernt hem med temperatur över ca 17 grader så pass torrt att träet blir oätbart för trägnagarna. Det är på så sätt enkelt att förebygga angrepp.

 

Så bekämpar du strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare som baggar dör av vanlig insektsspray medan larver och ägg som huserar inuti virket klarar sig. Larverna verkar i träet i 2-4 år och kan därför vara svåra att komma åt med insektsmedel på träets yta. 

Det finns metoder att spruta in bekämpningsmedel i träet för att komma åt larver och ägg men det är främst skadedjurstekniker med speciell utrustning och reglerade gifter som kan göra det.

Metoder för att komma åt ägg och larver inuti träet som alla kan använda sig av är att antingen: 

  • Frysa träet under en vecka alternativt -31 grader 48 timmar, eller 
  • värma upp till över 50°C i mer än 24 timmar. 

Det är viktigt att temperaturen inuti träet når dessa temperaturer och därför är tidsutdräkten viktig att beakta. Tänk också på att vissa behandlade material kanske inte klarar av dessa temperaturförändringar.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top