Zikamygga - bekämpningsguide

Zikamygga, som egentligen heter gulafebernmygga, kan bära en mängd virus - bland annat det fruktade zikaviruset. Den sprider denguefeber, gula febern och chikungunya utöver zika. Som tur är så finns den inte ännu i Norden men smittbärande exemplar har påträffats i Europa.

De febersjukdomar som gulafebernmyggan sprider är sällan dödliga, men väl så otrevliga och kan i sällsynta fall ge både kroniska och mycket allvarliga men.

 

Kort om zikamygga

Arten gulafebernmygga (på latin Aedes aegypti) känns lätt igen på de vita märken den har på benen och en symbol på överkroppen som liknar en lyra eller en mungiga. När den vilar sitter den horisontellt med kroppen, precis som våra svenska myggarter, och inte framåtlutad som malariamyggan.

 

Där hittar du zikamygga

Zikamyggor härstammar från afrikas tropiker, men smittbärande myggor finns nu etablerade i alla tropiska klimat. Utöver det är smittbärande myggor etablerade i södra USA (södra delarna av Florida, Texas och Nevada) även om arten som sådan finns från New York och söderut. I Europa finns smittbärande myggor runt östra delarna av Svarta Havet; Turkiet, Georgien och Ryssland. Kalla vintrar gör att arten trycks tillbaka till varmare områden.

Zikamygga gulafebernmygga

Bild: Gulafebernmygga, Aedes aegypti (zikamygga). © Stick.se

Sjukdomar som zikamygga medför

Utöver det vanliga kliande myggbettet som myggor generellt lämnar så kan Zikamyggan också bära virus från en rad olika tropiska febersjukdomar:

Zikafeber har symtom som liknar denguefeber men i 60-80% märks inga symptom alls. Dödsfall är mycket ovanliga. Sjukdomen kan orsaka mikrocefali, dvs en missbildning i hjärnan hos foster om gravida får zikafeber

Denguefeber ger initialt feber, mässlingsliknande hudutslag, och kraftig muskel-, led- och huvudvärk. Sjukdomen kan utvecklas till livshotande tillstånd, men kan också gå över av sig själv efter stort vätskeintag.

Gula febern ger frossa, feber, illamående, huvudvärk och ryggsmärta initialt. Därefter blir personen ofta symptomfri inom någon dag, varpå kraftigare besvär såsom blodblandade diareer, kräkning, vävnadsdöd och gulsot kan komma.

Chikungunya har liknande symptom som denguefeber, med tillägget att muskelsmärta i sällsynta fall kan vara i åratal. Sjukdomen går oftast över av sig själv och är generellt inte dödlig. 

Så undviker du zikamyggor och smittor

Även om myggorna är mest aktiva i gryning och skymning, och vid mulet väder så kan de stickas dygnets alla timmar och dessutom året om. 

Följande kan du göra för att minska risken för stick från zikamyggor:

  • Begränsa gulafebernmyggans möjlighet till att föröka sig i närområdet. Myggorna föredrar stillastående vatten och helst vatten med fettsyror och bakterier. Därför är spillvatten i en dusch och vatten i toalettstolar särskilt populära kläckningplatser.
  • Begränsa den lokala förekomsten av myggorna. Detta kan göras med en myggmaskin som samlar in myggen eller genom doft som stöter ifrån myggen.
  • Använd långärmade tröjor och byxor.
  • Använd myggmedel som har DEET som aktiv ingrediens, gärna i hög koncentration (runt 40%).
  • Sov under myggnät.
  • Använd luftkonditionering. Detta förvirrar myggorna och gör det svårare för dem att orientera sig och sticka.

 OBS. Om du tillhör en riskgrupp (t.ex. gravid) bör du undvika att åka till eller uppehålla dig i regioner där gulafebernmyggan finns.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, bekämpningsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top