Aries® Insektsspray Universal 200ml

Professionell insekticid mot ett brett spektrum av flygande och krypande insekter
Aries® Insektsspray Universal 200ml
139 kr
Finns i lager
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Universal: bekämpar både flygande och krypande insekter 
  • Naturligt krysantemumextrakt
  • Snabbt biologiskt nedbrytbar

Så fungerar det

ARIES® Insektsspray är en insekticid som motsvarar professionella krav, verksam mot flygande och krypande insekter som t.ex. malar, getingar, flugor, myggor, träskadeinsekter, myror, silverfiskar, spindlar och kackerlackor. Insektsmedlet verkar mot insekter, deras ägg, puppor och larver.

Produkten är snabbt biologiskt nedbrytbar tack vare sin specifika sammansättning. Innehåller ej drivgas utan drivs med lufttryck.

ARIES® Insektsspray Universal motsvarar krav enligt EC Organic Regulation (VO (EG) 2092/91) och kan därför användas på ekologiska gårdar efter godkännande av ansvarig kontrollinstans.

Så gör du

  1. Använd på drabbade områden eller ställen som sprickor och springor där skadedjur kan uppehålla sig. Spraya direkt från ca. 20-30 centimeters avstånd. 

  2. Låt medlet verka i 4 timmar (gäller ett mindre bekämpat område) och vädra därefter ordentligt.

  3. Fler än en behandling kan vara nödvändigt för att nå fullgoda resultat.

 Bekämpningsmedel (får användas av privatpersoner) baua-Reg-Nr.: N-22436. Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding.

Fara!
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärming.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Ha förpackningen till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Skyddas från solljus.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändingskällor.
Rökning förbjuden.
Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
Punktera eller bränn ej, gäller även tömd behållare.
Undvik utsläpp till miljön.
Ytterligare information: upprepad kontakt kan leda till torr hud eller sprickor.
Ta bort eller täck över terrarier, akvarier och djurburar innan användning.
Innehåller Citronellal, Gernaiol. 
Kan orsaka allergiska reaktioner.
Avfallshantering: innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshantering.

Allmänt
Använd endast vid behov.
Kan fläcka känsliga material.

 

 

Läs merVisa mindre

1st Aries® Insektsspray Universal 200ml
Relaterade produkter
Copyright © 2019 Stick AB
To top