Stick® Insektspray kryp 500ml

Långtidsverkande mot krypande insekter
Stick® Insektspray kryp 500ml
149 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Stick® Insektspray mot krypande insekter såsom myror, silverfiskar och pälsänger:

  • Effektiv och långtidsverkande
  • Används i och omkring byggnader
  • Luktfri och lämnar inte fläckar

Så fungerar Stick insektspray

Färdigblandat insektsmedel för långtidsverkande kontroll av myror och andra krypande insekter. Verksam normalt 4-8 veckor eller maximalt 12 veckor vid ideala förhållanden (utan beröring, solljus och lagom luftfuktighet). Vårt mest långtidsverkande insektsmedel!

Luktfri och lämnar generellt inte fläckar (men för känsliga material som tex. tapeter eller känsliga tyg bör man provbehandla en liten dold yta först).

Kan användas inomhus i tex. kök, badrum eller klädskåp eller utomhus på husfasad, i stenläggning eller andra platser med angrepp från krypande insekter.

Mycket säker för barn och husdjur - det enda du bör vara noga med är att inte någon/något rör insektsmedlet innan det torkat.

Så använder du Stick insektspray

  1. Avlägsna sprayskyddet som sitter för munstyckets utlopp. Avaktivera sprayspärren (svart del som sitter under munstycket) genom att klämma ihop och dra spärren nedåt.
  2. Spraya direkt på skadeinsekter eller på ytor/utrymmen som ska skyddas, tex. vid altandörrar för att hindra att myror kommer in. Det räcker att behandla ca 20% av den yta som ska skyddas.
  3. Vidrör inte medlet innan det torkat, som säkerhetsåtgärd samt att produktens effekt förbättras.
  4. Medlet är sedan verksamt under 4-8 veckor (upp till maximalt 12 veckor), för att säkerställa god långtidseffekt kan behandling upprepas efter ca 14 dagar.
  5. Insekter som behandlats med medlet dör generellt inom en timme från exponering, se test av dödlighet för olika insekter.

Stick insektspray är verksam också mot flygande insekter så undvik behandling som medför att bin kan komma i kontakt med medlet.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5656. Aktiva ingredienser: Acetamiprid 0,2 vikt-% (2 g/l).

Mot myror och andra krypande insekter. För användning i och omkring byggnader, dock ej i djurstallar. Ej för bekämpning av kackerlackor och vägglöss. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Medlet får inte läggas ut så att husdjur kan komma åt det. Medlet innehåller ett verksamt ämne som är giftig för bin.

Läs merVisa mindre

1st Stick® Insektspray mot krypande insekter 500 ml
Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top