5 steg för att få bort hästmyror

Hästmyra, Camponotus herculaneus

Vanliga svartmyror är oftast en enkel match att bekämpa, men vad gör du om du istället råkat ut för den tre gånger större hästmyran som kan göra rejäl skada på ditt hus?

Hästmyror etablerar främst sina kolonier i naturen, i murket trä såsom gamla stubbar eller skadade träd. När nya drottningar föds i dessa bon flyttar de vidare och startar satellitkolonier i närliggande områden - har man då otur kan det vara i huset eller altanen. Dock tar det oftast upp till tio år innan en ny drottning etablerat ett fullskaligt bo, så oftast har du gott om tid att agera om du är vaksam och vet vad du ska titta efter.

...tio år innan en ny drottning etablerat ett fullskaligt bo, så oftast har du gott om tid att agera...

 

Så hittar du hästmyrornas bo

När du får problem med hästmyror i en fastighet är det oftast så att du har ett fullskaligt myrbo i nära anslutning till fastigheten, på tomten, hos grannen eller till exempel i ett närliggande skogsområde. Det man ska börja med är att lokalisera huvudboet genom att helt enkelt följa efter myror längs deras stråk och då ser man generellt var koncentrationen av myror är som störst. Oftast hamnar du vid en stubbe, ett fallet träd, vedförvaring eller liknande.

 När du får problem... är det oftast så att du har ett fullskaligt myrbo i nära anslutning till fastigheten...

Om du ser myror i eller kring huset kan du på samma sätt följa myrorna och se var de tar sig in. Oftast bygger myrorna bon på skyddade och fuktiga platser vilket är nära mark och innanför ytterväggar. När du har en misstanke om var boet finns kan du knacka på närliggande timmer och då hörs oftast ett knastrande ljud av myrorna som ökar i aktivitetsnivå eller att de faktiskt kommer ut för att försvara boet.

...knacka på närliggande timmer och då hörs oftast ett knastrande ljud av myrorna som ökar i aktivitetsnivå...

 

Så bekämpar du hästmyror

För att bekämpa myretableringen bör du följa 5 steg nedan, där vissa steg innebär en del jobb som att flytta träd eller såga sönder gamla stubbar - så var inte rädd att kavla upp ärmarna.

  1. Lokalisera och ta bort huvudboet: oftast får du här ta bort en stubbe eller göra dig av med ett skadat eller fallet träd.
  2. Lokalisera sekundära bon i eller kring fastigheten
  3. Bekämpa bon som du inte kan avlägsna fysiskt med myrmedel i pulverform.
  4. Bekämpa svåråtkomliga bon som inte kan nås med pulver genom att spruta in vattenbaserade myrmedel för utvattning på och kring boet.
  5. Åtgärda eventuellt fuktskadat virke i fastigheten samt ta bort närliggande växtlighet som kan ge skugga och upphov till fuktproblem i/vid fastigheten

Om du inte lyckas lösa myrproblemet bör du ta kontakt med saneringsföretag som med klassade bekämpningsmedel och annan utrustning har ytterligare möjligheter till bekämpning.

 

Mer läsning

Vill du bli expert på myror och myrbekämpning eller köpa bra produkter mot myror?

 

Huvudbild i inlägget: Hästmyra, Camponotus herculaneusMakro Freak, CC BY-SA 2.5]

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top