Goodnature A24 - vanliga frågor (FAQ)

Goodnature A24 monterad

Den giftfria rått- och musfällan Goodnature A24 har blivit populär i Sverige. Från början användes kolsyrefällan främst av bekämpningsföretagen. Tack vare sin enkelhet och effektivitet har den därefter blivit vanlig även hos lantbrukare och privatkonsumenter. Vi delar med oss om vanliga frågor vi får kring hur man använder Goodnature A24 på bästa sätt​.

 

Goodnature A24 är inte särskilt svår att montera, den är dessutom i mångt och mycket skötselfri, men likväl finns det några frågor som inte riktigt täcks i den omfattande bruksanvisning (Success Guide) som medföljer. Vi vill dela med oss av frågor vi fått så att du också kan ta del av svaren och uppnå bästa möjliga resultat med Goodnature-fällan.

 

Fångar fällan både råttor och möss?

Ja Goodnature A24 och dess bete har visat sig mycket effektivt för att bekämpa både råttor och möss. En vanlig missuppfattning är att möss inte kan klättra upp i fällan och därför inte når att lösa ut fällan, det stämmer inte. Möss är fenomenala klättrare och har inga som helst problem att ta sig upp i fällan.

En annan missuppfattning är att riktigt stora råttor inte kommer in i fällans öppning. Det stämmer inte heller då endast råttans huvud måste komma in en bit i fällan för att utlösa fällan på ett korrekt och dödande sätt. Kraften när fällan löser ut är 35 kg vilket är mer än väl för att humant avliva även stora råttor.

En fördel med Goodnature A24 är att den är typgodkänd av Naturvårdsverket för både råttor och möss. Det innebär att man med rent samvete kan använda fällan utan att oroa sig för att andra arter ska fara illa.

 

Hur stor yta täcker en fälla?

Tillverkaren av Goodnature har tagit fram en enkel tumregel för hur många fällor som behövs för att täcka en viss yta: 2 stycken fällor per hektar (10.000 m2) och med ett avstånd mellan fällorna om ca. 50 meter.

Om du har väldigt stora ytor eller mycket komplexa ytor bör du testa dig fram med hjälp av indikationsbete för att hitta optimala placeringar.

 

Hur många fångster räcker en CO2-patron till?

Enligt tillverkaren så utlovas 24 fångster med Goodnature-fällan per patron. När vi har testat fällan så har vi fått det dubbla - alltså 48 fångster med en patron. Vårt test gjordes i rumstemperatur vilket kan ha viss inverkan men troligtvis har Goodnature varit ordentligt försiktiga i att ange endast 24 fångster. Kanske för att positivt överraska kunden, eller för att vissa fällor kanske inte är perfekt tillverkade och därför läcker en liten mängd CO2

 

Hur testskjuter jag fällan?

Det är två viktiga saker att tänka på när du ska testskjuta Goodnature-fällan, dels personlig säkerhet och dels att fällan inte skadas. Ta i beaktande följande riktlinjer när du provskjuter fällan:

  1. Fällan måste vara ordentligt monterad innan du provskjuter.
  2. Provskjut aldrig fällan om temperaturen är lägre än -20℃.
  3. Använd ett mjukt föremål när du ska provskjuta (ex. mjukt sugrör, ihoprullat papper eller dylikt).
  4. För alltid in det mjuka föremålet ovanifrån (hålet där betesbehållaren monteras) och bara fram till avtryckaren.

Goodnature är egentligen strikt avsedd att döda gnagare, den har utvecklats och testats gediget för den uppgiften. Provskjutning av fällan har inte varit i samma fokus, varför man bör vara noga med och följa riktlinjer för hur fällan ska provskjutas. Om riktlinjerna inte följs riskerar du att skada fällan och i värsta fall göra den obrukbar. 

 

Kan jag flytta runt fällan?

Ja det går absolut att flytta runt fällan och därmed genom att vara lite aktiv täcka en större yta mer effektivt. Men OBS - man ska aldrig flytta fällan när den är apterad. Koppla alltid bort CO2-patronen och släpp ut trycket innan du hanterar fällan. Se bruksanvisningen för vidare information.

 

Vilka mått har Goodnature-fällan om jag ska bygga in den?

Produkten är inte riktigt fyrkantig så du får ta måtten för vad de är. Det är maxmåtten om man skulle bygga in en Goodnature i en låda kan man säga. Goodnature ska ha öppningen i botten 12 cm ovan marknivå. Det avståndet är medräknat i måtten:

H: 255 mm B: 75 mm  L: 200 mm

 Tips: Om du bygger in fällan så tänk på att lämna minst 40 mm under "lådan" för att möss och råttor ska kunna ta sig in. Samtidigt är 40 mm för trångt för kattungar, fåglar och andra smådjur att ta sig in.

 

Hur använder jag indikationsbetet?

Goodnatures indikationsbete följer med produkten och är avsett för att finna en idealisk plats att placera fällan. Många tror att hög rått/mus-aktivitet är bäst plats för fällan, men så behöver inte alltid vara fallet. Troligtvis finns där mycket föda som gnagarna dras till och att placera fällan där skulle innebära onödig konkurrens med fällan.

Indikationsbetet brukar oftast indikera en plats som ligger närmre gnagarnas hem än deras primära födokälla - där är de mer intresserade av betet (och går därmed i fällan lättare).

Indikationsbetet är integrerat i korten som enkelt hängs upp. Råttor eller möss kommer sedan att gnaga på korten för att komma åt betet. Då ser man på hur angripna korten blir vilken kortplacering som gav mest bitmärken. Enkelt och effektivt, man behöver inte vara proffs och följa spillningsspår eller dylikt när man har tillgång till professionella hjälpmedel som detta!

Du kan se en film här om hur indikationsbetet används i praktiken.

 

Är fällan farlig för andra djur?

Fällan är godkänd och bedömd säker av Naturvårdsverket med förbehållet att den används tillsammans med en “artificiell tunnel” som är avsedd att ge ytterligare skydd för barn och tamdjur. Vi säljer sådana skyddsanordningar som tillbehör till Goodnature-fällan:

Det är upp till användaren att tillse att fällans föreskrifter följs och att fällan därmed används på ett säkert sätt. Så produkten i kombination med en förlängd ingång enligt ovan ska inte vara farlig för varken djur eller människor givet att den hanteras korrekt enligt bruksanvisning.

Självklart går det också att bygga en egen skyddsanordning av exempelvis hönsnät, trä eller rör om denna skapar erforderligt skydd av fällan. Om du är osäker kring konstruktion av s.k. artificiell tunnel, var du kan köpa en sådan eller har någon övrig fråga så ber vi dig kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

 

Hur vet jag när CO2-patronen är förbrukad?

Den digitala fångsträknaren som medföljer är en så kallad stötsensor. Vid varje utlösning av fällan registreras stöten och räknar upp på fångsträknaren. Vid 24 registreringar så ska CO2-patronen vara förbrukad (givet normal drift och att man inte exempelvis råkat släppa ut CO2 i aptering av fällan).

Om du inte har fångsträknaren så finns det tyvärr inget annat sätt än att provskjuta fällan. Dock så säger inte provskjutningen något om kvarvarande mängd CO2 - endast att det vid provskjutningen fanns/inte fanns CO2 kvar.

 

Kan man använda andra CO2-patroner?

Goodnature A24 kan säkert användas med gängade 16g-patroner av annat fabrikat än de patroner som tillverkaren står bakom, men då gäller tyvärr inga garantier på fällan.

Rekommendationen från tillverkaren är att man endast ska använda deras patroner då dessa är garanterade att hålla högsta kvalitet/precision som krävs för att säkerställa att fällan inte skadas.

 

Klarar fällan svensk vinter?

Den klarar absolut svensk vinter och svenskt väder i allmänhet. Det som kan hända är att mekaniken blir aningen trög, på samma sätt som att all mekanik kan påverkas av kyla - detta är dock ett temporärt problem som upphör när temperaturen stiger igen några grader.

Goodnature A24 klarar väder, vind och regn bra, men just när det börjar växla mellan frysgrader är det bra om fällan inte är genomblöt. Annars skulle isbildning kunna skada fällan. Så det är bra om man kan se till att fällan är någorlunda skyddad från att stå helt vått.

 

Hur ofta måste jag byta bete i fällan?

Betet som medföljer fällan och säljs som refill håller i 6 månader, från det att behållaren är öppnad/aktiverad. Gas bildas i toppen av behållaren och matar automatiskt ut rätt mängd bete över tid. För optimal effekt kan du skruva loss betesbehållaren och skrapa bort det yttersta skiktet bete för att få fram färskt bete, det bör då göras varje månad.

Det går att använda andra beten i fällan. Vi rekommenderar dock betet som hör till fällan då det är bevisat mycket effektivt, har lång hållbarhet och är anpassat för den automatiska beteshållaren. Automatiken i att bete matas ut successivt går tyvärr förlorad om man använder eget bete.

Om du ska göra eget bete så kan vi tipsa om jornötssmör. Detta kan helt enkelt fyllas på i den existerande betesbehållaren. Notera dock att den automatiska matningen inte kommer fungera. Också fågelfrö i nätpåse brukar fungera, placera då detta i toppen av fällan istället för själva betesbehållaren.

 

Vad gör jag med fångsten från fällan?

Givet att fällan är placerad på ett sätt som tillåter det så kommer oftast något rovdjur eller asätare och avlägsnar bytet.

Om din fälla är placerad otillgängligt så att djur inte kommer åt att tömma fällan så får du hantera fångsten själv. Då kan du begrava bytet i mark eller kompost, alternativt slänga bytet i soporna. När du hanterar fångsten så tänk på att inte ta på bytet, använd en plastpåse eller handskar för att undvika eventuell smitta.

 

Vill du veta mer eller köpa Goodnature A24?

Är du intresserad av att läsa mer om Goodnature A24, eller vill du gå direkt till produkter:

Om du har köpt fällan - se den Success Guide som medföljer för mycket bra information och tips som kan hjälpa dig att snabbt komma igång och lyckas bra med din bekämpning.

Edit: inlägget uppdateras löpande med nya frågor och svar.

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top