Nematoder i jorden - vanligare än du kanske visste om

Nematoder i jord

Du har säkert hört om nematoder mot sniglar om du hittat detta inlägg. Men visste du att du faktiskt redan har nematoder i trädgården, tusentals olika sorter och miljontals organismer? Läs det här inlägget om du vill få stenkoll på nematoder.

 

Nematoder är en av naturens vanligast förekommande och mest talrika organismer. En handfull jord kan innehålla tusentals nematoder. Men nematoderna finns inte bara i jorden, de finns också i hav, sjöar samt som parasiter i både människor och andra djur.

Av alla de ca. 100 miljoner arter av nematoder så finns det en enda som ger 100 miljoner människor elefantiasis varje år. Detta medan en helt annan art är vårt största hopp i bekämpning av mördarsniglar. Nematoder fungerar väldigt olika och är vanligare än de flesta känner till.

 

En naturlig del av kretsloppet

Nematoder finns i en mängd arter; 20 000 är klassificerade men man räknar med att det kan finnas uppemot en miljon olika arter.

En nematod är en mikroorganism, en typ av rundmask. Namnet kommer av latinets nematos (som betyder tråd eller mask) och eidos (som betyder art eller form). Mikroorganismerna är maskliknande, smala och flercelliga.

Storleken på olika nematoder varierar avsevärt, från någon tiondels millimeter, eller vanligast kring 3 mm, till rekorder på hela 8 meter som observerades i en kaskelotts moderkaka!

Tillsammans med andra mikroorganismer fyller nematoder en kritisk roll i ekosystemet, de hjälper till med att bryta ned organiskt material och håller därmed naturens kretslopp levande. Så trots sin ringa storlek har nematoderna en enorm betydelse i världen.

De flesta nematoder är helt ofarliga för både människor och djur, även i många fall parasitiska nematoder kan ha positiv inverkan på sin värd. Men det finns likväl många exempel på just parasitiska nematoder som är skadliga för sin värd eller rentav dödar värden.

 

Nematoder som parasiter

Nematoder utnyttjar ibland värden för sin egen spridning eller till och med som föda. Till skillnad från rovdjur som attackerar med överraskning eller kraft utifrån ger sig nematoden på värden långsamt och försiktigt inifrån. På så vis behöver inte nematoden storlek och styrka för att övermanna värden, utan kan obemärkt och med gott om tid bryta ned värden från insidan.

Det finns många nematoder som påverkar människor, ca. 37 stycken. De flesta är harmlösa men en obehaglig variant är Wuchereria bancrofti som angriper ca. 100 miljoner människor årligen i tropikerna. Nematoden sprids via myggor och påverkar lymfsystemet som i sin tur ger upphov till vad som benämns elefantiasis. För oss i Sverige känns denna nematod avlägsen men även hos oss finns nematoder i jord, avföring och mat som inte förberetts korrekt, vilka kan ge upphov till diverse sjukdomar och hälsoproblem.

Att nematoder tar kontroll över värden för att uppfylla sina egna syften liknar mest en sci-fi film men är inte ovanligt. Exempelvis finns nematoder som tar kontroll över myror via hjärnbalken och fjärrstyr dem att klättra till toppen av träd. Där biter de sig fast och dör, varpå en svamp växer ur myrans huvud. Svampens sporer exploderar ut i luften med bra spridning vilket ger upphov till en ny skara infekterade myror.

Ett annat exempel som även det rör myror som råkar illa ut är en parasitisk nematod som ger upphov till att den svarta myrans bakdel blir röd och förstorad. Resultatet är att myran liknar ett bär som fåglar gärna äter. På så vis sprids nematoden via fåglarnas avföring till nya platser.

 

Nematoder mot skadedjur

De senaste åren har det blivit vanligare att specifika nematoder odlas i stor skala kommersiellt för bekämpning av skadedjur. Då nematoderna finns naturligt i mark och miljö, samt fungerar biologiskt och giftfritt så är det ett attraktivt sätt att bekämpa. Speciellt då både konsumenter och länder blivit mer medvetna och restriktiva med att använda gift.

En inbyggd finess som kommer av naturen är att nematoden oftast har ett balansförhållande med värden som den parasiterar. När antalet värddjur minskar avtar även nematodens antal då den är beroende av värden för sin överlevnad, förökning eller spridning. Tillsammans med nematoders korta livslängd innebär det att när skadedjuret är bekämpat så kommer mängden nematoder likaså att minska och gå tillbaka till en normalnivå. Därmed ändrar man inte naturens spelregler och balans på längre sikt.

I Sverige finns idag nematoder som är specifikt odlade för att användas i bekämpning av skadedjur som öronvirvlar, myror och såklart mördarsniglar.

 

Nematoders påverkan på sniglar

Det är en specifik typ av nematodart som ger sig på sniglar, närmare bestämt heter den Phasmarhabditis hermaphrodita. Nematoden finns faktiskt redan i din trädgård men tyvärr inte i tillräckligt stora antal för att kunna göra tillräckligt stor påverkan på snigelpopulationen. Det är alltså en naturligt förekommande nematod som man genom att öka i antal kan använda för snigelbekämpning.

Nematoder mot sniglar är mikroskopiska maskar som man inte kan se med blotta ögat då de är endast 0,5 mm långa. I sin livscykel livnär sig nematoderna först på bakterier eller snarare samlar de på sig bakterier (av typen Moraxella osloensis). Därefter när det är dags för att föra fram nästa generation så ger sig nematoderna på sniglar. Angreppet sker genom sniglarnas andningshål där nematoden bosätter sig och släpper ut bakterierna den konsumerat i ett tidigare stadie.

Processen går sedan snabbt, inom ett par dagar slutar snigeln att äta, drar sig tillbaka och dör. Nematoderna livnär sig sedan på den döda snigeln och kan avla fram en ny generation nematoder.

Jämte med att snigelpopulationen minskar kommer också nematodpopulationen minska. Så när sniglarna är kontrollerade är man i stort sett tillbaka på en normalnivå av nematodens koncentration i marken. Detta då nematoderna behöver sniglarna för att föröka sig.

Det fina med nematoder är alltså att du inte introducerar någon ny läskig organism till din trädgård, du har inte ens på sikt påverkat mängden av nematoder i jorden. Det enda som påverkats är att snigelpopulationen förhoppningsvis reducerats mycket kraftigt.

Bild: Nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita som används mot mördarsniglar,
[Peter Andrus, CC BY-SA 4.0]

 

Vill du veta mer?

Kanske är du intresserad av de nematoder mot sniglar som finns att köpa?

Vill du bli expert på mördarsniglar? Läs då vår utförliga guide om sniglar.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top