“Snälla” sätt att slippa råttor och möss

mus och hungrig katt

Självklart vill du bli av med möss och råttor, men samtidigt vill du inte att djuren ska lida i onödan. Vi visar tre säkra sätt som skapar minimalt lidande och stress för djuren.

Att bli av med råttor och möss ska vara rent, snabbt och smärtfritt - både för dig och musen/råttan. Det finns ingen anledning att djur plågas i onödan genom exempelvis:

  • Lidandet som råttgift eller musgift kan ge upphov till
  • Bli fångad av en katt som “leker” djuret till döds
  • Fastna i en klisterfälla vilket skapar avsevärd stress

Skonsamt dödande innebär också mindre äckelfaktor och mindre jobb med rengöring av fångstmedel. Dåligt konstruerade fällor skapar inte bara mer lidande utan också mer kladd och blod då de ofta misslyckas med uppgiften med oberäkneliga följder, som t.ex. en skadad råtta som springer runt i huset i panik.

En tredje viktig aspekt när du väljer bekämpning är att andra djur eller exempelvis barn inte riskerar att skadas av fällan. Dvs. att fällan endast bekämpar det djur den är avsedd för. Detta innebär också att placering av fällan är avgörande så läs produktföreskrifter så att du vet var du ska sätta fällan.

 

Humana sätt att bekämpa

Slagfällor

Dessa ska vara kraftfulla samt ha en gedigen och säker konstruktion som ger bra precision och snabbt dödande. Fällor ska vara testade och godkända av Naturvårdsverket, som skriver följande: “Avgörande för godkännande är att djuren inte riskeras att utsättas för onödigt lidande, att redskapen är säkra för människor och husdjur samt att de enbart fångar de arter som fångstredskapet är avsett för.“

Tänk på: Då slagfällor oftast har en enkel mekanisk konstruktion som kan utlösas av ett barn, se alltid till att placera fällorna på ett säkert sätt enligt produktens anvisingar.

Levandefångstfällor

Kanske det mest humana sättet att bekämpa råttor och möss, om man gör det på rätt sätt; Om du kontrollerar fällorna ofta så att bytet inte stressas av fångsten och sedan släpper ut djuret långt bort där det får en ny chans att leva vidare utan att störa dig.

Tänk på: Det är viktigt att du sköter fällan på rätt sätt, vilket innebär bland annat att kontrollera fällan för fångst minst 2 gånger dagligen (Jordbruksverkets rekommendation). Naturvårdsverket kräver sedan 2018 att levandefångstfällor kontrolleras var 5:e timme för att minimera den stress som gnagarna utsätts för.

Elektriska fällor

Rätt konstruerade och kraftfulla elchock-fällor misslyckas i stort sett aldrig då gnagaren när den kommit till rätt plats i fällan får flera starka elstötar som säkerställer en snabb och säker död. Moderna elfällor är så pass kraftfulla att de i princip dödar råttan 5 gånger om, med elstötar som är rejält överdimensionerade och dessutom upprepas flera omgångar.

Tänk på: Det är viktigt att fällan hålls ren, vilket annars kan påverka fällans funktion, samt att placeringen inte tillåter barn eller andra djur att komma till skada.

Några tips

När du har valt fångstmedel finns det några saker du bör tänka på:

  1. Undvik att dina doftspår inte hamnar på anordningen när du hanterar, apterar eller sätter bete på fällan.
  2. Håll redskapen rena så att funktionen inte påverkas av smuts.
  3. Placera fällor utom räckhåll för barn och husdjur, samt gärna längs med väggar där råttor och möss oftast rör sig.
  4. Använd redskapen enligt föreskrift, exempelvis måste du kontrollera levandefångstfällor två gånger per dag för att djuren inte ska utsättas för onödigt lidande.

 

Huvudbild: Katt © Stick.se

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top