Slipp spindlar i huset

Spindel i spindelnät

Spindlar i Sverige är ofarliga. Dessutom är spindlar ett så kallat nyttodjur som faktiskt håller rent och motverkar flera sorters skadedjur. Dock är det också så att många människor har en näst intill medfödd rädsla för spindlar som ibland kan vara mycket stark. Ofta vill man freda iallafall hemmet från spindlar - vi visar hur. 

 

Innehåll:

  1. Kort om spindlar
  2. Varför kommer spindlar in
  3. Där hittar du spindlarna
  4. Rädsla för spindlar
  5. Så begränsar du spindlar
  6. Mer fakta om spindlar

 

Kort om spindlar

Det finns 42,000 arter spindlar i världen, av dessa har ca 200 arter gift som är tillräckligt potent för att orsaka hälsoproblem för en människa. I Sverige har vi knappt 1000 spindelarter, bland de vanligare spindlar vi har är: stor och mindre husspindel, brunspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, hoppspindel, vargspindel, lockespindel och harlekinspindel.

Svenska spindlar är ofarliga för människor då de oftast inte kan bita igenom vår hud och för att deras gift är för svagt för att vålla någon riktig skada. Nästan alla spindlar använder gift för att ha ihjäl sitt byte.

I det naturliga ekosystement är spindeln ett rovdjur som föder på insekter, detta är till fördel för oss människor då dessa insekter inkluderar skadeinsekter såsom myggor och pälsänger.

 

Varför kommer spindlar in?

Husspindlarna kommer inte in i våra hus - de har levt i våra hem i årtusenden och det är deras naturliga habitat. Andra arter söker sig in i våra hus under hösten när temperaturen blir lite längre och de letar efter en partner eller en plats att överleva vintern.

 

Där hittar du spindlarna

Var spindlar och deras nät huserar varierar med art, men de ogillar utrymmer där människan är för ofta - och föredrar såklart utrymmen där de kan hitta sina byten. Fuktiga utrymmen (våtutrymmen) används som vattenhål av spindlarna. Följande är några tydliga tecken på om du har spindlar:

  • Spindelnät är ett vanligt och omisskännligt tecken på spindlar
  • Spindlar kan du oftat hitta på platser med sprickor, i våtutrymmen, källare eller platser där du inte vistas så ofta som vindsutrymmen eller garderober
  • Spindelägg insvepta i en silkeskokong kan man hitta på undangömda ytor eller i spindlarnas nät

 

Rädsla för spindlar

Ingen av de spindlar vi har i Sverige är farlig för oss människor trots att många av spindlarna är giftiga. I de fall en spindel lyckas bita igenom huden på en människa kan spindelbett vara smärtsamma trots att vi inte tar skada av giftet. Oftast resulterar ett spindelbett på sin höjd i en viss rodnad kring bettet men i sällsynta fall kan man få en kraftigare allergisk reaktion, detta generellt om man också är allergisk mot getingar.

Spindlar kan vara obehagliga för den som är rädd för spindlar. Spindelfobi eller arachnofobi som det också heter är tillsammans med skräck mot trånga utrymmen och ormar bland våra vanligaste fobier. Troligtvis är spindelfobi ett naturligt evolutionbiologiskt skydd mot spindlar som runtom i världen kan vara giftiga och till och med dödliga.

Det går att bli av med spindelfobi eller en lägre grad av rädsla för spindlar. Framförallt bör du inte undvika det du är rädd för utan snarare utsätta dig mer för spindlar och situationer som du upplever som obehagliga. Försöka att kämpa emot din naturliga instinkt och rädsla över tid så kan du helt bli av med fobin. Det finns också digitala hjälpmedel där du tryggt i soffan kan börja med att utsätta dig för bilder av spindlar för att successivt avdramatisera och avtrubba din reaktion.

Om du inte lyckas bli av med spindelskräck på egen hand så finns professionell behandling genom kognitiv beteendeterapi (KBT) att tillgå.

 

Så begränsar du spindlar

Enklaste sättet att hålla nere spindelpopulationen är att bekämpa deras byten - dvs. insekter och skadedjur. Tills det är gjort gör man bäst i att låta spindlarna samarbeta i den kampen.

Om man vill mota bort spindlar från vissa ytor eller rum kan man utnyttja att de är känsliga mot eller ogillar:

Eteriska oljor

Flyktiga oljor såsom rödcederolja ogillas av spindlar och andra mindre insekter.

Klisterfällor

Spindeln fastnar helt enkelt på en klisterfilm när den ska passera ytan där fällan är placerad. 

Ljudstörare

Likt musskrämmor sänder ljudstörare ut ett avskräckande ljud för spindlar.

Insektsspray

Spray mot tex myror och andra krypande insekter har verkan även mot spindlar. 

Det är också av högsta vikt att hålla rent, dvs. dammsuga upp spindelägg och dess nät om man vill bli av med spindlarna.

 

Mer fakta om spindlar

I Sverige har vi strax under 1000 olika spindelarter där mindre husspindel, stor husspindel, fettspindel, fönsterspindel, bredsektorspindel, sebraspindel och lockespindel tillhör de vanligaste.

Spindlar har åtta ben och en tydlig fram- respektive bakkropp - och spindeldjuren tillhör leddjuren, precis som insekter, men är alltså inte insekter i sig.

Silkestråden spindlar spinner används till att bygga fångstnät, klättra, bygga bon, vira in byten och faktiskt även till att flyga med så kallad ballongflykt. Ballongflykt sker genom att spindeln kastar upp en tråd i luften som fångas av vinden och då tar med spindeln - likt en luftballong. Spindlar saknar luktsinne och hör mycket dåligt - men är känsliga för vibrationer och känner av sin omgivning via dessa. Spindlar är rovdjur som äter många skadedjur - så man ska tänka sig för innan man bestämmer sig för att försöka bli av med dem.

Några av våra vanligaste svenska spindlar:

Mindre husspindel är vanlig i våra hem kring hösten och huserar då gärna på vindar och källare. Spindeln blir mellan 6-10 mm lång och har en kropp som till viss del påminner om en mus i utseende - och kallas därför ibland för musspindel (men såklart betydligt mindre än en mus). Mindre husspindel kan bitas om den blir retad, men bettet är inte farligt för människor. Husspindlar återfinns ofta i våtutrymmen eller nära avlopp - men det är inte för att den kommit in den vägen utan för att den letar efter vatten i våra vattenfattiga hem. Husspindeln har inte “kommit in” i våra hus utan har troligen levt hela sitt liv i våra hus och vill inte “bli räddad” eller utsläppt där den troligen dör istället.

Stor husspindel kan när den är fullvuxen få ett benspann upp till 75mm men själva kroppen är sällan längre än 18mm. Den stora husspindeln är snabb för att vara spindel, ca 0,5m per sekund (1,9km/h). Nätet är oregelbundet och oftast i vinklar och hörn, både i tak och golv eller mellan tex lådor eller i dörr och fönsteröppningar. De är skygga och och föredrar delar av huset där människor inte är. De kan bitas vilket kan ge lite rodnad om spindeln lyckas penetrera huden - men om man är getingallergisk kan bettet kännas något mer. Spindeln flyr hellre än att bitas och bits bara om den blir trängd.

Lockespindlar har långa smala ben som de använder för att springa ikapp sina byten. De långa benen gör att den ibland förväxlas med den flygande insekten Harkrank (som har 6 ben). Lockespindlar är nattdjur som oftast vilar på tex trädstammar eller väggar om dagarna. De når sin fullvuxna storlek på den svenska sensommaren.

Hoppspindlar blir ca 4-7mm långa och är typiskt mest aktiva i solsken. De använder sin mycket skarpa syn för att spana av ett solbelyst område för att överraska tex en fluga med sitt hopp. Vid sämre väder spinner denna typ av spindel gärna ett nät som skydd och gömmer sig i ett litet lämpligt hålrum. En av våra vanligaste hoppspindlar är Sebraspindeln (också kallad harlekinspindel) och är lätt att känna igen på sin zebrarandiga kropp.

Bredsektorspindel känns enklast igen på sitt nät. Precis som andra så kallade hjulspindlar spinner den ett runt nät som har tydliga ekrar, som på ett cykelhjul - kanske den mest typiska och avbildade typen av spindelnät. Nätet hos bredsektorspindeln saknar dock en sektor högst upp där istället en signal tråd löper till spindelns gömställe. På kvällen och natten, då spindeln jagar, sitter dock spindeln i mitten av nätet. Denna spindelart lägger sina ägg i hörn eller vrår som täcks av vita silkestrådar i en kokong. Denna kokong kan ibland skyddas av ett spindelnät.

Fönsterspindel, eller allmän mörkrumsspindel, spinner ett oregelbundet nät över ett hål. Detta gör att spindeln gärna spinner ett nät tryckt mot ett fönster då den förväxlar fönstret för en öppning i en mur. Spindeln gömmer sig i anslutning till nätet, redo att springa ut när nätet vibrerar. Själva spindeln är ljusbrun med en lite mörkare bakkropp.

Fettspindeln, som är en klotspindel, blir 4-8 mm och huserar gärna på vind, källare eller uthus. Den klotformade bakdelen av spindeln är rödbrun och glänser som att den vore infettad. Spinden jagar med ett oregelbundet nät med klibbiga trådar som sträcker sig ner till underlaget - där syftet är att krypande insekter och flugor ska fastna.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top