MyggA Original Spray 75ml

Skydd mot mygg i minst 8 timmar i praktisk sprayform
MyggA Original Spray 75ml
89 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Skyddar mot mygg i minst 8 timmar
  • Praktisk och enkel applicering med spray
  • Sprayformen ger en bra täckning av huden

Så fungerar det

MyggA Spray är ett långtidsverkande skydd mot myggor i sprayform som är lätt att applicera på huden. Praktiskt för hela familjen och enkel att ha med sig på utflykter, jakt, fisketurer med mer. 

Utöver myggor skyddar MyggA-spray även mot knott och andra stickande insekter samt minskar risken för fästingbett. 

MyggA innehåller 9,5-vikt% DEET. Innehåller även en kombination av olika extrakt av växtoljor från bl a lavendel, geranium och flera sorters rosor.

Så gör du

  • Mot myggor: spraya huden på de kroppsdelar du vill skydda - så enkelt är det. MyggA Spray ska bara användas på mindre hudytor och maximalt 2 gånger/dag.
  • Mot fästingar: För att minska risken för bett ska exponerade hudytor täckas helt. Applicera sedan MyggA där kläderna slutar runt vader, handleder och hals vilket förhindrar att fästingarna kryper in under kläderna.

 Tips: Om du använder solskyddsmedel samtidigt ska MyggA strykas ovanpå och kom ihåg att upprepa behandlingen efter bad.

Användningsinformation:

  • Undvik kontakt med ögon och läppar. Kan vara farligt vid förtäring.
  • Använd inte MyggA Roll-on på skadad och irriterad hud. 
  • Myggmedel ska användas med försiktighet av alla, speciellt på barn
  • Får inte användas på barn under 2 år. 
  • Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum.

Innehåll: Aktiv substans: 9,5 viktprocent DEET (N, N-dietyl-m-toluamid). Extrakt av växtoljor, bl.a. lavendel, geranium och flera sorters olika rosor.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4887. Verksamt ämne: DEET 9,8 vikt-%.

Varning

 

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller citronellal. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/dimma/ångor/spray. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Läs merVisa mindre
1st Mygga Original Stick 50 ml
Kundrecensioner
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top