Myggmedel DEET 40% Care Plus®, 60ml

Kraftfullt DEET-baserat myggmedel med Bitrex®
Myggmedel DEET 40% Care Plus®, 60ml
129 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Myggmedel DEET 40% Care Plus® är ett effektivt myggmedel som:

  • Skyddar mot mygg (även tropiska), samt knott och fästingar
  • Godkänt av kemikalieinspektionen
  • Praktisk spray och skydd i upp till 8h

Så fungerar Care Plus insektsspray

Myggmedel DEET 40% Care Plus® är ett myggmedel i sprayform som skyddar mot myggor, även tropiska myggarter som tex. malaria- eller zikamyggan. Samt även mot fästingar och knott.

Kraftfull och effektiv DEET-baserad myggspray som passar för utomhusaktiviteter som jakt och fiske, eller likväl för att ta med på resa till myggtäta områden i världen. Care Plus 40% skyddar mot myggor i upp till 8 timmar och mot fästingar 4 timmar.

Innehåller bittermedlet Bitrex® som hjälper minska risken att barn eller husdjur ska inta myggmedlet.

Produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen, parfymfri och kan användas av vuxna och barn från 13 år.

Innehåll: 60 ml. i sprayflaska. Ingredienser: DEET - N,N-dietyl-m-toluamid, Etanol och Propan-2-ol.

Så används Care Plus insektsspray

  1. Applicera sparsamt på oskyddade delar av kroppen.
  2. Spraya inte direkt i ansikte.
  3. Applicera först i handflatan och fördela därefter jämt över huden.
  4. Vid användning tillsammans med solskydd så applicera solskydd först och låt torka i 30 minuter innan myggmedel appliceras.
  5. Använd endast produkten en gång per dag.

Ingående beskrivning finns i förpackningen.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5212. Aktiva ingredienser: DEET 339,11 g/l.

Fara

 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik inandning av dimma. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare för små kemiskt avfall.

Läs merVisa mindre
1st Myggmedel DEET 40% Care Plus®, 60ml
Kundrecensioner
Precis vad jag behöver, mot Tanzania 👍😊
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top