Thermacell Halo™ skyddszon

Diskret myggfri skyddszon om 20m2 perfekt för uteplatsen
Thermacell Halo™ skyddszon
699 kr
Färg
Halo Thermacell skyddszon vit Halo Thermacell skyddszon svart
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Effektiv, diskret och lättanvänd
  • Ljudlöst och luktfritt myggavvisande
  • Perfekt för uteplats, balkong med mer

Halo skapar en myggfri skyddszon om ca. 20m2 och ger där 96%-igt skydd. Använder samma gaspatron och myggmedelsmatta (samma refill) som övriga Thermacell-modeller.

Passar utmärkt att använda som en diskret stationär enhet på uteplats, altan, balkong, restaurang eller trädgård, men likväl att ta med på fisketur eller camping. Några ytterligare funktioner och fördelar:

  • Helt ljudlös och luktfri. Ingen doft av rökelser eller kemikalier som varken måste andas in eller komma i kontakt med huden.
  • Produkten kan laddas med 4 stycken gaspatroner samtidigt vilket ger en total drifttid om ca 16 timmar.
  • Utrustad med en smart zonindikator som visar dig när zonskyddet är optimalt.
  • Utrustad lock som skyddar maskinen mot väder och vind.

OBS. Drivs med 4 st AA-batterier som ej ingår.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4775. Thermacell Mat, per enhet: Aktiva ingredienser: d-Alletrin 0,5 g.

Varning

 

Skadlig vid förtäring. Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händer grundligt efter användning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser. Alletriner är giftiga för bin.

Thermacell Butane Cartridge, per enhet: Flytande petroleumgaser 21,7 ml.

Fara

Extremt brandfarlig gas.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats.  Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Läs merVisa mindre
1st Thermacell Halo vit eller svart, ett lock, 3 mattor med myggmedel och 1 gaspatron. Tillbehör som ej ingår: Refill 1-pack, Refill 4-pack, Refill 10-pack, samt 4 st AA-batterier.
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top