Thermacell™ MR150 myggskydd - vit

Portabel myggfri skyddszon om ca 20m2 med luktfritt myggmedel
Thermacell™ MR150 myggskydd - vit
249 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Thermacell™ MR150 myggskydd är:

  • Myggfri zon om 20 m2
  • Portabel och med integrerad bältesklämma
  • Ljudlös och perfekt för jakt, fiske, uteplats mm.

Så fungerar det

Thermacell® Myggskydd skapar en myggfri skyddszon om ca 20m2 (med 96% skyddsverkan) genom att sprida luktfritt myggmedel. Användningsområdet är obegränsat, den passar perfekt att ha vid uteplatsen, eller exempelvis vid tältning, vandring eller fisketur.  

Den är liten, lätt och diskret samt enkel att packa ner och ta med sig för användning vid olika ändamål. Integrerad bältesklämma gör att du enkelt fäster den på exempelvis skärpet eller ryggsäcken på jakten, fisketuren, fjällvandringen eller liknande.

Förpackningen innehåller: 1st MR150, 3st mattor med myggmedel och 1st gaspatron. 

Så gör du:

  1. Sätt i gaspatron
  2. För in myggmedelsmatta (biocidinfo nedan)
  3. Slå på med gasknappen
  4. När den blå myggmedelsmattan blivit vit är det dags att byta
  5. Om maskinen inte är på eller gasolen är slut syns inget ljus/glöd i det genomsiktliga hålet på produktens ovansida

Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4775. Thermacell Mat, per enhet: Aktiva ingredienser: d-Alletrin 0,5 g.

Varning

 

Skadlig vid förtäring. Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händer grundligt efter användning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser. Alletriner är giftiga för bin.

Thermacell Butane Cartridge, per enhet: Flytande petroleumgaser 21,7 ml.

Fara

Extremt brandfarlig gas.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats.  Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Läs merVisa mindre
1st MR450, 3st mattor med myggmedel, 1st gaspatron samt 1st CR2032-batteri.
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top