Kiselgur

  Giftfri mineral som bekämpar myror och flera andra krypande insekter genom uttorkning.

  Alla produkter

  Visa fler

  Köp-guide kiselgur

  Den här sektionen går igenom allt du behöver veta om kiselgur för att se om det är rätt för dina behov och isåfall vilken produkt som passar bäst.

   

  Hur fungerar kiselgur?

  Kiselgur är en mineral som består av kiselalger som blivit stendamm. Det utgörs av vassa mikroskopiska korn som rispar upp och skadar insekters exoskelett (vars funktion är bl.a. att hålla vätska inne). Därtill har kiselgur starka vätskeabsorberande egenskaper. I kombination gör dessa faktorer att insekter påverkas mekaniskt, torkar ut och dör. I tex. fågelhållning används kiselgur för att hålla en torr och hygienisk boendemiljö som i sin tur motverkar bakterie-, svamp-, mögeltillväxt samt skadedjur som löss och kvalster.

  Läs mer om användning av kiselgur.

   

  Vilken sorts kiselgur passar mig?

  Det finns två produkter kiselgur som är relevanta för skadedjur, kiselgur som bekämpningsmedel och kiselgur som uttorkningsmedel för hygienisk djurhållning. Dessa produkter har exakt samma innehåll - samma sorts kiselgur. Skillnaden mellan produkterna ligger snarare i hur de marknadsförs. På samma sätt som det ofta är med exempelvis getingspray och flugspray, där produkter med exakt samma innehåll marknadsförs olika för att upplevas mer relevanta för kundens specifika behov.

  OBS. detta gäller för de kiselgurprodukter vi säljer (Myrnix och Biobasis kiselgur). För andra produkter baserade på kiselgur kan det finnas betydande skillnader på innehållet, tex. finns kiselgur av annan typ som används i poolfilter mm. som inte verkar uttorkande och kan vara hälsofarligt för människor. Läs mer om olika sorters kiselgur i bloggen.

  Vi rekommenderar Biobasis kiselgur 1kg (i särklass mest prisvärd) eller Myrnix kiselgur 200g (praktisk storlek och förpackning).

   

  Vilka fördelar har kiselgur?

  Här är de vanligaste skälen som våra kunder angett för att köpa kiselgur:

  1. Giftfritt: Kiselgur verkar mekaniskt på skadedjur och innehåller varken nervgift eller andra potentiellt farliga kemikalier.
  2. Effektivt: Många förvånas över att ett pulver från havets botten kan vara så effektivt mot flertalet skadedjur. 
  3. Diskret och doftlöst: Kiselgur är ett pulver som kan döljas under eller bakom lister, i klisterfällor mm. Det doftar inte och håller mycket lång tid (flera år om det är orört).

   

  Hur säkert är kiselgur för människor och husdjur?

  Följa alltid produktens anvisningar för säker användning. Gör du det så är kiselgur helt säker för användare och husdjur.

  Kiselgur direkt på huden kan göra huden torr. Kiselgur i ögonen kan ge sveda och besvär. Att inandas kiselgur (i stor mängd) kan ge andningsbesvär, om du jobbar med kiselgur under många många år kan i värsta fall besvär bli permanenta (s.k. stenlunga). Följande bör iakttagas när du använder kiselgur: Undvik kontakt med ögon och att inandas. Vi rekommenderar ansikts-/skyddsmask vid omfattande eller frekvent användning. 

   

  Vilka är vanliga misstag man kan göra med kiselgur?

  Här följer några vanliga misstag man kan göra med kiselgur, så att du får till det rätt från start:

  • Felaktig placering: För att kiselgur ska vara verksamt måste insekter passera igenom pulvret. Detta kräver att du placerar medlet på en plats där insekter rör sig, helst som en sträng där de är tvungna att gå för att ta sig från A till B.
  • Dragig placering: Dragiga platser som tex. en dörrspringa bör undvikas, annars kommer luftdraget blåsa bort pulvret över tid.
  • Fuktig placering: Fukt och vatten gör att kiselgur blir temporärt overksamt (tills dess att det torkat igen). Kiselgur är därför mest verksamt på torra ytor inomhus.  

   

  Vanliga frågor om kiselgur

  Här följer de vanligaste frågorna vi fått från kunder om kiselgur:

   

  Hur snabbt verkar kiselgur?

  Insekter påverkas omedelbart men för att uttorkning och död ska infalla tar ca 12-96 timmar, ibland längre tid om tex. exponeringen var begränsad. 

   

  Hur länge verkar kiselgur?

  Kiselgur är ett inert material, icke-organiskt, och försämras inte över tid utan yttre påverkan. Den kiselgur du använder idag har redan legat tusentals år på havets botten och sedan i jordskikt i marken. Men vid användning i hemmet så blandas kiselgur med damm och andra partiklar samt sprids till viss del av luftdrag mm. Vid användning där kiselgur ligger exponerat verkar det minst en vecka inomhus, men troligtvis betydligt längre om det ligger skyddat.

   

  Kan jag använda kiselgur från filter mot skadedjur?

  Nej, kalcinerad kiselgur som används i tex. filtrering av poolvatten eller andra filter är inte verksam mot skadedjur.

   

  Bör kiselgur vara “food grade”?

  För användning mot skadedjur behöver kiselgur inte vara “food grade” eller godkänt för livsmedelsanvändning. Kiselgur som är avsedd som kosttillskott (oftast för djur - tex. för bättre hårkvalitet för hästar) måste dock vara food grade.

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top