Silverfiskmedel

  Bekämpningsmedel mot krypande insekter med omedelbar effekt på silverfiskar.

  Alla produkter

  Visa fler

  Köp-guide silverfiskmedel

  Den här sidan innehåller information om silverfiskmedel, som generellt kallas insektsmedel, bekämpningsmedel eller silverfiskspray. Innehållet är till för att hjälpa dig hitta rätt produkt bland de alternativ som finns.

   

  Hur fungerar silverfiskmedel?

  Det finns två sorters medel som kan användas för att bekämpa silverfiskar; bekämpningsmedel i form av spray och kiselgur i form av pulver. Bekämpningsmedel avser insektsmedel som är verksamma mot silverfiskar och andra krypande insekter. Dessa innehåller nervgift anpassat för att döda små insekter. För människor och djur är dessa medel generellt inte skadliga, antingen för att ämnet inte har samma påverkan eller för att koncentrationen av det verksamma ämnet är för liten att skada. 

  Den andra sortens silverfiskmedel, kiselgur, är en naturlig mineral av fossiliserade kiselalger som verkar mekaniskt genom att torka ut silverfiskar och andra skadedjur. Partiklar i kiselgur är mikroskopiskt små och vassa, de repar upp insekters exoskelett och har vattenabsorberande egenskaper som tillsammans resulterar i att insekten torkar ut. Resultatet blir att insekter som kommer i kontakt med mineralen torkar ut och dör inom en tid. Att kiselgur är naturligt förekommande i torrlagda havsbottnar och giftfritt uppskattar många.

   

  Vilka fördelar har silverfiskmedel?

  Fördelar med silverfiskmedel enligt våra kunder (jämfört med andra sätt att bli av med silverfiskar):

  1. Effektiva: De bekämpningsmedel som finns är mycket grundligt utformade och testade för en tillförlitlig effekt.
  2. Omedelbar verkan: Du ser effekten inom minuter (snabbverkande insektsmedel i direkt kontakt med insekter), timmar eller dagar (kiselgur).
  3. Enkla att använda: Med insektsspray är det egentligen bara att sikta och spraya, så enkelt det kan bli. Men tänk också på var insekterna rör sig så att du behandlar rätt platser och får effekt en längre tid.

   

  Vilken sorts silverfiskmedel passar mig?

  De flesta silverfiskmedel som finns är tämligen likvärdiga vad gäller utformning och funktion. Följande är aspekter där det finns viktiga skillnader:

  • Gift eller ej: Insektsmedel innehåller som sagt olika former av nervgift, inte farliga för människor men kan upplevas obehagliga att använda i hemmet, speciellt om det är i sovrum, barnrum eller liknande. Alternativet är kiselgur som är fritt från gift, dock är det svårare att använda och kan damma efter att det applicerats. Så för- och nackdelar med båda sorter med andra ord.
  • Hållbarhet: Det underlättar bekämpningen om insektsmedlet är verksamt en lägre tid, då är chansen helt enkelt större att silverfiskar kommer i kontakt med det och du slipper flera varv bekämpning. Vissa bekämpningsmedel är verksamma längre än andra, variationen är allt från ett par veckor till 12 veckor. Eller kiselgur som verksamt under mycket lång tid, månader eller år beroende på förhållanden. Dock är en utmaning med kiselgur att det är ett mycket finkornigt pulver som lätt dammar bort. Det är svårt att få kiselgur att stanna kvar där man ämnar bekämpa under lång tid. 

  Det insektsmedel vi rekommenderar mot silverfiskar är Stick insektspray. Huvudsakligen för att det är det mest långtidsverkande medlet på marknaden - upp till 12 veckor vid idealiska förhållanden. En annan fördel är att insektssprayen är bredverkande, dvs. fungerar mot flertalet andra krypande insekter.

  Om du är ute efter ett naturligt och giftfritt alternativ så rekommenderar vi kiselgur.

   

  Tips för användning av silverfiskmedel?

  Följande tips om hur du använder silverfiskmedel hjälper dig göra rätt från början:

  • Rätt plats: Observera var silverfiskar rör sig samt var de verkar bo och gömma sig. På så sätt kommer bekämpningen bli mer träffsäker och resultatet bättre.
  • Följ instruktioner: Följ alltid produktens anvisningar, detta för att du ska få bra resultat men också för att säkerställa din och omgivningens säkerhet och hälsa.
  • Akta bin: Alla insektsmedel är skadliga för bin, så ta hänsyn till det och utför bekämpning på ett sätt som inte utsätter bin för risk att exponeras.
  • Kombinera åtgärder: En kombination av åtgärder ger ett bättre och snabbare resultat. Det kan också innebära skillnaden för om du helt blir av med silverfiskarna eller om problemet återkommer. Andra åtgärder du bör överväga är att ändra temperatur i rum eller golvvärme, att åtgärda fuktproblem eller att komplettera med silverfiskfällor som får verka jämte bekämpningsmedel. Se vår guide för bekämpning av silverfisk för komplett info och ytterligare förslag. 

   

  Vanliga frågor om silverfiskmedel

  Här följer vanliga frågor vi får från kunder om silverfiskmedel:

   

  Fungerar silverfiskmedel mot andra insekter?

  Ja, silverfiskmedel är oftast verksamma mot alla sorters krypande insekter.

   

  Är silverfiskmedel farliga för husdjur?

  Det finns vissa silverfiskmedel som kan vara farliga för hundar eller katter, medel som innehåller metaldehyd eller disulfoton för hundar och pyretrin eller permetrin för katter. Det är få silverfiskmedel som innehåller dessa verksamma ämnen men det bör du kontrollera innan köp och använding. Läs mer om insektsmedel som kan vara farliga för husdjur.

   

  Läs mer om bekämpning av silverfiskar i vår kompletta silverfiskguide.

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top