Är insektsmedel farliga för husdjur?

Insektsmedel katt

När du vill bli av med skadedjur är insektsmedel ofta en smidig lösning. Men är insektsmedel farligt för din katt (eller hund)? Här går vi igenom säker användning av insektsspray, vilka som kan vara farliga för husdjur och andra risker att tänka på.

Vissa insektsmedel är speciellt farliga och giftiga för katter - längre ned i inlägget går vi igenom vilka du ska passa dig för. Bra att veta är att yngre djur och “glupska” raser riskerar att påverkas mer pga. risk för större intag. Likaså djurets personlighet kan påverka, tex. löper en nyfiken och lekfull individ större risk att bita i en förpackning eller något som är behandlat med insektsmedel.

Till att börja med går vi igenom hur du i allmänhet använder insektsmedel på ett säkert sätt för husdjur och det gäller alla sorters insektsmedel (farliga såväl som “ofarliga”). I princip alla bekämpningsmedel kan utgöra en hälsorisk för både människor och djur om de används på fel sätt.

 

Säker användning 

Användarinstruktioner för registrerade insektsmedel (även kallade biocider) är utformade för människor och innefattar egentligen inte husdjur. Det är ytterst sällan det står specifikt vad som gäller för husdjur. Vår rekommendation är att följa instruktionen och vidta samma säkerhetsåtgärder för husdjur som du skulle för ett barn. Tex. står det att innehållet inte ska komma i kontakt med hud eller förtäras så innebär det att husdjur inte ska komma i kontakt med insektsmedlet och inte heller förpackningen då de skulle kunna förtära innehållet.

Följande är några generella riktlinjer som vi brukar ge kunder för vägledning:

 • Ha inte husdjur i rummet under behandling med insektsmedel.
 • Om det finns en viss karenstid innan man kan vistas där behandling gjorts bör samma tid iakttagas för husdjur.
 • Likaså övriga säkerhetsåtgärder bör iakttagas för husdjur, tex. om lokalen bör vädras ut ordentligt innan man vistas där på nytt. 
 • Husdjurens sovplatser är att likställa med sovrum. Så står det att man inte bör behandla i sovrum, säng eller liknande så gäller det även husdjurets “sovrum” eller hundkorg.
 • Kanske självklart, men att inte behandla exempelvis loppor på hunden eller katten med insektsmedel om inte insektsmedlet är specifikt avsett för sådan användning.
 • Och slutligen, förvara alltid insektsmedel på ett säkert sätt som gör att husdjur inte kan komma åt dem.

 

Insektsmedel som är farliga för husdjur

Vissa kemikalier eller verksamma ämnen som de kallas i bekämpningsmedel är farliga för husdjur. På alla insektsmedel framgår verksamt ämne, även på webbsidor som säljer biocider finns krav på att verksamt ämne ska framgå. 

Nedan har vi listat vilka vanliga ämnen i insektsmedel som är speciellt farliga för katter respektive hundar. Kontrollera alltid verksamt ämne när du väljer insektsmedel och se att det inte är något av nedanstående.


Ämnen som kan förekomma i insektsmedel som är farliga för katter: Pyretrin och permetrin. Följande är farliga för hundar: Metaldehyd och disulfoton.


Det är alltså inte så många ämnen du måste hålla koll på men väldigt viktigt att du faktiskt kontrollerar de insektsmedel du ska använda. Du bör bland annat undvika Kvitt krypande insekter.

Men alla insektsmedel är inte särskilt farliga för husdjur, flertalet innehåller helt andra ämnen som inte innebär en större risk för husdjuren än för dig och mig. Så svaret på inläggets huvudfråga “Är insektsmedel farliga för husdjur?”: Nej, givet att du väljer rätt insektsmedel.

 

Insektsmedel som är säkra för husdjur

Här listar vi de insektsmedel vi gått igenom som inte innehåller verksamma ämnen som är speciellt giftiga för hund och katt:

OBS. Tänk på att alla insektsmedel är giftiga i någon mån vid felaktig använding. Denna genomgång av “säkra” insektsmedel gäller just nu men ämnen i produkter kan bytas ut över tid. Det är därför viktigt att du alltid kontrollerar det insektsmedel du ska köpa eller använda.

Många skadedjur kan du faktiskt bekämpa med andra metoder/produkter än insektsmedel, eller iallafall då med en mindre mängd insektsmedel. Giftfria klisterfällor och kiselgur (en giftfri mineral som mekaniskt dödar skadedjur) är till exempel utmärkta alternativ eller komplement till insektsmedel.

 

Andra “medel” som är farliga för husdjur

För att göra livet som husdjursägare lite lättare tar vi även med några andra vanliga medel som kan vara farliga för husdjur, dock inte relaterade direkt till insekter och insektsmedel. Dessa behandlar vi mer översiktligt för att du ska få en enkel överblick:

Råttgift/musgift kan vara väldigt farliga för husdjur om de råkar ut för sekundärförgiftning, tex. genom att de äter en mus som dött av musgift. Rått- och musgift har reglerats kraftigt under senare år och används generellt inte av privatpersoner alls. Vill du bli av med råttor och möss finns idag betydligt säkrare alternativ för bekämpning.

Snigelmedel som säljs idag är inte farliga för husdjur, se till exempel Sluggers snigelmedel. Förr i tiden användes snigelmedel som innehöll metaldehyd (tex. Luxan och Snigol som såldes på 60- och 70-talet). Dessa var giftiga för husdjur, människor och skadade växter. Så hittar du en gammal förpackning gör du bäst i att förpassa den till närmaste sopstation för riskavfall.

Myrmedel är generellt inte särskilt giftiga för husdjur, detta då tillverkare tagit med i kalkylen att husdjur riskerar att komma i kontakt med medlen. Myrdosor där de giftiga ämnena finns i högre koncentration är dels inkapslade men innehåller också bittermedel som en extra säkerhet för nyfikna husdjur.

Ogräsmedel bör du vara vaksam på då äldre medel som tex. innehåller glyfosat kan vara farliga om husdjuret får i sig en större mängd. Husdjur kan då uppvisa symtom som skakningar, kramper eller njursvikt. Merparten av de ogräsmedel som säljs idag är ofarliga för husdjur. 

Läkemedel avsedda för människor är en av de vanligast förekommande orsakerna till förgiftning av husdjur. Till exempel är Alvedon (paracetamol) mycket giftigt för katter. Oftast sker förgiftning genom att djur får tag på förpackningar som innehåller en stor mängd läkemedel men det händer också att djuret ges medicin avsedd för människor, i liten mängd och i all välmening, men vilket även det kan vara väldigt farligt.

Det finns även en mängd saker i vår närmiljö som kan vara giftiga för hundar trots att de generellt ses som naturliga och helt ofarliga, tex.: avokado, kakao, russin/vindruvor (i stor mängd), xylitol (godis, tandkräm, tuggummi), lök, nötter, salt, (i stor mängd), alger (cyanobakterier), ekollon, giftsvampar och giftiga växter. Därtill finns naturliga faror som kan ge förgiftningsliknande symtom, såsom ormbett, getingstick eller kontakt med paddor.

 

Om ditt husdjur förgiftats

Följande är viktigt att veta om olyckan skulle vara framme och du misstänker att ditt husdjur förgiftats:

 • Försök identifiera vilket ämne husdjuret fått i sig eller exponerats för. 
 • Följ första-hjälpen-åtgärder om det finns på förpackningen.
 • Ha eventuell förpackning till hands. 
 • Ring Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6700) som oftast kan ge åtminstone generella svar om ämnets farlighet, om inte kan de hänvisa dig vidare till veterinär.
 • Vid akuta fall, ring veterinär/djursjukhus!
 • Följ instruktioner från veterinär för egenvård och besök veterinärsklinik om det krävs.

OBS. Vidta inte egna åtgärder som inte föreskrivits på förpackning eller givits av veterinär. Kräkning, salt, motgift och andra åtgärder kan göra mer skada än nytta om de används vid fel tillfälle och mot fel ämne.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, bekämpningsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top