Pantersnigel - guide

Pantersnigel, eller leopardsnigel som den också kallas, låter lite farlig och kanske något som man vill undvika att få in i sin trädgård. Men det är tvärtom faktiskt. Pantersniglar gör begränsad skada i odling och trädgård men kan hjälpa dig i kampen mot mördarsniglar. 

Eftersom pantersniglar främst livnär sig på dött växtmaterial gör de oftast ingen större skada på odlingar och trädgårdar. Snarare kan de hjälpa till i kampen mot andra skadegörande sniglar såsom mördarsnigeln då den äter dess ägg och även kan döda små mördarsniglar.

 

Kort om pantersniglar

Pantersnigeln (Limax maximus), där det latinska namnet betyder “den största snigeln”. Dock stämmer det inte riktigt, pantersnigeln är den näst största snigeln vi kan hitta i Norden, efter gråsvart kölsnigel. 

Pantersnigeln är inte samma art som mördarsniglar, inte någon sorts korsning med mördarsnigel, utan en helt egen art som har väldigt lite gemensamt med mördarsnigeln. På sin höjd kan man se pantersnigeln som en avlägsen kusin till mördarsnigeln.

Pantersnigel härstammar liksom mördarsnigeln från sydeuropa, men har sedan spridit sig till Sverige och våra grannländer. Enstaka pantersniglar har påträffats så lång norrut som i Norrland, men framförallt är pantersnigeln utbredd i syd- och mellansverige.

Pantersnigel leopardsnigel

Bild: Pantersnigel (leopardsnigel), Limax maximus. © Stick.se


 Visste du: pantersniglar parar sig hängande i slemtrådar från växter eller träd. 


 

Så känner du igen pantersnigeln

Fullvuxen sträcker sig pantersnigelns kroppslängd mellan 12 och hela 20 cm. Pantersnigeln är slankare och med ett mer avlångt utseende än exempelvis skogssnigel och mördarsnigel.

Oftast är pantersnigeln tämligen lätt att känna igen och särskilja från andra sniglar tack vare dess distinkta täckning med mörka fläckar och längsgående band mot en grå eller beige grundfärg. Krypdynan är enfärgad och med en ljusare färg. Enstaka exemplar är enfärgade grå eller gråsvarta och kan då förväxlas med den gråsvarta kölsnigeln eller åkersnigeln.

Pantersnigeln lever främst av död växtmateria och ger sig sällan på levande växter. Snigeln hjälper faktiskt till att bryta ned växtavfall till mull/jord, den är alltså ett nyttodjur. Därför trivs snigeln också bra i t.ex. komposten där de vanligtvis hittas (men även på andra fuktiga och skyddade platser i trädgården). 

Snigeln är generellt inte aktiv på dagen, vilket gör att man kanske inte alltid är medveten om pantersniglar i trädgården.

 

Bekämpa sniglar men skona pantersniglarna

En utmaning om du vill rädda pantersniglarna för att de ska hjälpa till i kampen mot mördarsniglar är att mördarsnigeln har en betydligt snabbare livscykel. Mördarsnigeln blir könsmogen redan efter 4 veckor, medan det för pantersnigeln tar 2 år! Det innebär att mördarsniglar som etablerat sig har en explosionsartad fortplantning medan pantersnigeln inte har det.

Frågan är därför om pantersnigeln egentligen har någon reell effekt på populationen mördarsniglar, och om att rädda pantersniglar är värt det givet att det begränsar dina bekämpningsåtgärder. Svaret är tyvärr att du har bäst effekt på mördarsniglarna genom bekämpning än att rädda och hoppas på pantersniglarna.

Men om du ändå av olika skäl vill rädda pantersniglar och ändå bekämpa mördarsniglar så kan följande hjälpa:

  • Lär dig känna igen pantersniglar och skona dem när du är ute på mördarsnigeljakt.
  • Lägg ut snigelmedel som ferramol under regniga dagar, men ta sedan bort snigelmedlet på natten. Mördarsniglarna är aktiva på dagen när det är fuktigt, medan pantersnigeln oftast bara ger sig ut nattetid.
  • Undvik nematoder då dessa inte gör någon åtskiljning på panter- eller mördarsnigel.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top