Svarthuvad snigel - bekämpningsguide

Svarthuvad snigel eller svarthövdad snigel, arten är så ny att ett officiellt svenskt namn inte är fastställt. 2019 gjordes de första observationerna av denna glupska snigel i Sverige. Precis som mördarsnigeln är svarthuvad snigel en invasiv art som inte hör hemma i vårt nordiska ekosystem. 

 

Svarthuvad snigel har sin hemvist på Krim och Kaukasus och är alltså långt hemifrån när den 2020 observeras på flera platser i Sverige. Att snigeln dessutom hittats i stora antal skvallrar om att snigeln etablerade sig redan under 2019 eller kanske ännu tidigare.

 

Kort om svarthuvad snigel

Svarthuvad snigel eller svarthövdad snigel som den också omnämns (latin: Krynickillus melanocephalus) och åkersnigel är de enda fältsniglar som som är att betrakta som skadedjur. Den svarthuvade snigeln är glupsk och förökar sig snabbt - men ställer inte till med fullt lika stora skador som den spanska skogssnigeln.

Sniglar, och framförallt deras ägg åker lätt snålskjuts med plantor eller jordlass och det är troligen så den har tagit sig till Sverige.

Svarthövdad snigel

Bild: Svarthuvad snigel, Krynickillus melanocephalus. © Stick.se

Så känner du igen svarthuvad snigel

Den svarthuvade snigeln tillhör fältsniglarna och är därför en liten snigel, mellan 3-5 cm lång. Precis som andra fältsniglar är den lite grå och transparent men känns lätt igen på dess kolsvarta huvud (kolsvart nacke, huvud och tentakler). 

Unga “snigel”-individer är ljusare till färgen och blir mörkare när de blir äldre och större.

Andningshålet på den svarthuvade snigeln sitter bak på mantelns högersida och snigeln saknar skal.

 

Skador som svarthuvad snigel orsakar

Den svarthuvade snigeln angriper växter och kan därför göra skador i odlingar och trädgård. Precis som mördarsnigeln äter den svarthuvade snigeln trädgårdsväxter och har förmågan att föröka sig relativt snabbt. Som tur är så är den svarthuvade snigeln inte alls lika glupsk eller snabbförökande som mördarsnigeln.

 

Där hittar du svarthuvad snigel

Naturligt så förekommer främst den svarthuvade snigeln i Kaukasus, Krim och Turkiet. Dock har den på senare år även fått fäste i Ukraina, Vitryssland, Tyskland, Lettland, samt större områden i Ryssland. Nu senast har flera observationer även gjort i Sverige.

De första observationerna av svarthuvad snigel i sverige gjordes i Västmanland men arten har nu observerats i hela landet söder om Mora. Flest observationer har dock gjorts i Mälardalen.

I det vilda hittar man den svarthuvade snigeln under stenar, i ruttnande träd eller undervegetation i fuktig skog.

Arten verkar inte som andra sniglar övervintra i jorden, utan endast äggen klarar sig till nästa vår. 

 

Så slipper du svarthuvad snigel 

Då arten ännu är relativ ovanlig och inte riktigt fått fäste i Sverige så går det att förebygga problem med svarthuvad snigel. Det du kan göra är att vara mycket noggrann med växter som du introducerar i din trädgård och kontrollera efter ägg. Likaså om du köper ny jord bör du kontrollera denna. 

Om du ändå får problem med svarthuvad snigel så gäller det att agera snabbt, förhoppningsvis kan du hindra att snigeln får fotfäste om du omgående bekämpar sniglarna så att de inte hinner lägga ägg. 

Följande bekämpning rekommenderar vi mot svarthuvad snigel:

  1. Snigelmedel: För sniglar giftiga medel, exempelvis järnfosfat (Ferramol), men för andra djur och naturen ofarligt.

  2. Nematoder: bekämpar svarthuvad snigel helt biologiskt. Mikroskopiska maskar infekterar och dödar sniglarna, ofarligt för andra organismer och 100% eko. Se Nemaslug.

  3. Övrigt: Det finns en del relaterade produkter som kan underlätta ytterligare, exempelvis snigelfällor eller Snigelbaren som skyddar snigelmedel mot andra djur, samt snigelplockare och elektriska snigeldödare så att själva plockande och dödande blir enklare. Du kan också göra enkla fällor, till exempel genom att lägga ut ett stort blad, en bilmatta eller gammal dörrmatta. Sniglar samlas då där och det blir enklare att samla upp dem.

I mångt och mycket kan man säga att samma bekämpningsmetoder som används mot mördarsnigel även är verksamma mot svarthuvad snigel.


 Tips: passa på att bekämpa när det är fuktigt, då har du större chans att fler sniglar är framme och påverkas av insatserna. 


 

Ytterligare åtgärder som kan göra att dina insatser får än mer effekt:

  1. Kommuner behandlar ibland allmänningar om de angränsar till din tomt och du efterfrågar det. Speciellt när det gäller att förhindra en ny invasiv art som alla har ett intresse i att hindra från att breda ut sig.

  2. Få med grannarna och gör gemensam sak i att bli av med ert delade snigelproblem.

  3. Plocka/ samla sniglar regelbundet, tidigt på morgonen eller sen kväll, extra effektivt när det är fuktigt efter regn då sniglar generellt är mer aktiva. Det har märkbar effekt om man konsekvent samlar upp sniglar dagligen över några veckor.

 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top