Grävling under huset - vad göra?

Grävling i trädgården

Det är inte alltid så tydligt som på bilden att en grävling flyttat in. Vi visar vilka tecken du ska leta efter, samt visar hur du kan hindra grävlingarna eller i värsta fall bli av med dem om de redan bosatt sig på platsen.

Grävlingar utgör sällan någon risk för människor men det kan ändå vara obehagligt att ha vilda djur nära sig, speciellt om man har barn eller husdjur. Hur upptäcker man grävlingar som börjat etablera sig och hur blir du av med dem om de redan flyttat in under hus, altan eller någonstans på tomten?

 

Tecken på grävlingar

Att avgöra om grävlingar lever kring ditt hus kan vara lite knepigt eftersom de är mest aktiva på natten och är skygga djur. Men här är några tecken som kan tyda på att grävlingar befinner sig på platsen:

  1. Grävningar/gropar: Grävlingar är duktiga på att gräva och kan skapa gropar i jorden när de letar efter mat, såsom insekter, maskar eller smådjur. De skapar även omfattande grävlingsskrevor (gryt/boplatser) som kan utgöras av gångar om upp till 300 meters längd. Om du ser nyligen grävda gropar i din trädgård eller på marken nära ditt hus kan det vara ett tecken på grävlingar. Se mer om råtthål och andra förväxlingsbara hål av andra djur.
  2. Revirmarkeringar: Grävlingar markerar sitt territorium genom att sprida sin lukt. De har körtlar som avger en distinkt doft som kan vara ganska intensiv, många beskriver den som en blandning av en stark musliknande lukt, urin med en syrlig ton. Om du upptäcker en stark, obehaglig lukt i närheten av ditt hus, särskilt i marken eller nära träd eller buskar, kan det vara en grävlings revirmarkeringar.
  3. Spår: Om du hittar färska fotspår av grävlingar kan det vara ett tydligt tecken på deras närvaro. Grävlingar har karakteristiska spår med fem tår på både fram- och baktassarna. Deras spår kan hittas i mjuk jord eller lera.
  4. Foderplatser: Om du har mat som lockar grävlingar, som till exempel komposthögar eller djurmat som lämnas utomhus, kan det vara ett tecken på att de besöker området. Grävlingar är opportunistiska och kan dra nytta av lättillgänglig mat i närheten av mänskliga boplatser.
  5. Nattliga observationer: Eftersom grävlingar är mest aktiva på natten kan du försöka observera dem nattetid. De är skygga djur, så var tyst och försiktig när du försöker observera dem. Det är inte ovanligt att utomhuskameror är de som till sist bekräftar att grävlingar bor på platsen.

Om grävlingar flyttat in, få inte panik, de är inte så farliga som många tror och det finns även sätt att bli av med dem som vi kommer till.

 

Grävlingar är oftast inte farliga

Generellt är grävlingar inte farliga för människor. De är skygga djur och tenderar att undvika människor om de inte känner sig hotade eller trängda, de är vanligtvis fredliga och icke-aggressiva djur.

Det är dock viktigt att komma ihåg att grävlingar är vilda djur och kan reagera med försvar om de känner sig hotade eller om de känner att deras ungar är hotade. Om en grävling känner sig trängd eller hotad kan den använda sina klor och tänder i självförsvar. Det är därför alltid bäst att ge grävlingar gott om utrymme och undvika direktkontakt med dem.

Som med alla vilda djur är det också viktigt att undvika att mata eller närma sig grävlingar. Att mata dem kan göra dem beroende av människor och kan också leda till att de blir mer påträngande och vågar sig närmare bostäder.

Det är ytterst sällsynt att grävlingar ger sig på och skadar människor. Det är en betydligt större risk i trafiken när de passerar över en väg och då kan orsaka olyckor.

Grävling attackerar

Bild: Grävling attackerar altandörr. © Stick AB

Hindra grävlingar från att flytta in 

Att hindra grävlingar från att bo under ditt hus eller altan kräver förebyggande åtgärder. Här är några tips på preventiva och förebyggande åtgärder som kan hjälpa dig:

  1. Hindra tillgång: Inspektera noga området under huset eller altanen för eventuella öppningar eller håligheter som grävlingar kan använda som ingångar. Se till att täta eller täcka dessa öppningar med material som är robust nog för att förhindra grävlingar från att komma in. Använd metallnät eller ståltråd med små maskor för att blockera tillträdet.
  2. Förstärk gränsen: Grävlingar kan gräva under hinder som inte är ordentligt begravda. Gräv ett staket runt området för att förhindra att de gräver sig in. Begrava staketet några decimeter under markytan och vinkla det något utåt för att försvåra grävning under. Tex. kan gnagarskyddsnät användas.
  3. Undvik lockande mat: Se till att inte lämna ut mat eller matrester som kan locka grävlingar. Ta in och täck över matskålar för husdjur och se till att sopbehållare är ordentligt täckta. Undvik att ha komposthögar i närheten av huset eller altanen, eftersom de kan vara attraktiva för grävlingar.
  4. Avskräckningsmetoder: Använd avskräckande medel för att göra området oattraktivt för grävlingar. Grävlingar ogillar starka lukter som rödcederolja, pepparmynta, citrus och ammoniak. Du kan spraya sådana dofter eller använda doftande pellets eller plantera växter som grävlingar inte gillar i området.
  5. Belysning och ljud: Installera belysning kring huset och altanen för att skapa en obehaglig miljö för grävlingar. Du kan också använda ljudavskräckande enheter, såsom ultraljud, för att störa grävlingarna och förhoppningsvis hålla dem borta.

Om du har försökt dessa åtgärder utan framgång eller om du misstänker att det redan finns grävlingar under ditt hus eller altan, läs vidare om hur du blir av med grävlingar.

 

Så blir du av med grävlingar 

Har grävlingar redan etablerat sig under eller kring huset och avskräckande åtgärder inte hjälper så är det framförallt skyddsjakt som krävs. Grävlingsjakt utförs främst nattetid 1 augusti - 15 februari men skyddsjakt kan tillåtas under hela året.

I Sverige regleras skyddsjakt av grävlingar enligt jaktlagen och Naturvårdsverkets föreskrifter. Skyddsjakt är en åtgärd som kan tillåtas för att förhindra allvarliga skador på egendom, hälsa eller säkerhet. 

Det är viktigt att notera att beslut om skyddsjakt tas av länsstyrelsen i det aktuella länet. Innan skyddsjakt får utföras krävs ett tillstånd från länsstyrelsen och det måste finnas tydliga skäl och bevis för att det är nödvändigt.


För att undersöka möjligheter till skyddsjakt, tag kontakt med din kommun och be att få kontakt med viltvårdare, alternativt kontakta en lokal jaktorganisation.


Själv skyddsjakten utförs oftast med stora fångstfällor specialanpasade för grävling. Som bete fungerar det mesta då grävlingar är allätare, tex. fisk eller söta saker som honung eller sirap. Grävling kan även skjutas och ofta används så kallad “ställande hund“ som jagar grävlingen och när den intagit en öppen försvarsposition markerar hunden och jägaren fäller viltet.

Läs mer om grävlingar och hur du blir av med dem.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top