Råtthål i gräsmattan?

Råtthål hål av råtta

Råttor gräver ofta och gärna hål i marken. Lär dig känna igen råttornas hål så kan du snabbt sätta in bekämpningsåtgärder om du drabbas och därmed slippa större råttproblem i både trädgård och hemmet. 

Råttor har många anledningar att gräva hål och ofta är det ett tidigt tecken på ett begynnande råttproblem. Det är ganska lätt att särskilja råtthål från andra djurs hål, vi visar såklart hur du ser skillnad. Om det sedan visar sig att det är råttor som flyttat in - Ingen panik, vi har lösningar även för det så att du effektivt och säkert blir kvitt råttorna.

 

Anledningar till att råttor gräver hål

Råttor kan göra hål av olika anledningar, här följer några vanliga skäl till hål på tomtmark:

 1. Boplats: Råttor skapar hål för att bygga sina bon och skyddade platser att bo på. Dessa hål kan direkt i marken, kring vegetation eller andra dolda utrymmen.
 2. Tillgång till mat: Råttor kan gräva hål för att få tillgång till mat. De kan gräva tunnlar i jorden för att nå rotfrukter, frön eller andra ätbara material som finns i marken eller i trädgårdar.
 3. Förflyttning: Råttor kan skapa hål för att förflytta sig mellan olika platser på ett diskret sätt. Genom att gräva tunnlar kan de undvika faror och upprätthålla en viss säkerhetsnivå. I trädgården kan det tex. vara från ett sprucket avloppsrör ut i det fria.

Råttor gnager också ibland hål på väggar, gnager av kablar mm. Detta kan vara av ovanstående skäl men annars rör det sig om en sorts “gnagträning”. Råttors tänder växer kontinuerligt. Genom att gnaga hål på olika material håller de sina tänder i trim. Kanske är det därför de kallas gnagare?

 

Så känner du igen råtthål

Råtthål kan se olika ut beroende på vilken råtta det är och var hålet finns. Generellt sett är råttor bra på att gräva och skapa håligheter för sitt bo och för att få tillgång till mat och vatten. Här är några generella egenskaper hos råtthål:

 1. Storlek: Råttor kan skapa håligheter som varierar i storlek beroende på arten och storlek/ålder på råttan. Vanligtvis är råttans håligheter större än hål som orsakas av mindre skadedjur som möss. Generellt sett kan råtthål ha en diameter på ungefär 5-10 centimeter. 
 2. Form: Råtthål har vanligtvis en helt rund form i ingången och kan vara något bredare vid ingången och smalna av längre in i hålet. 
 3. Placering: Råtthål kan vara belägna i stort sett varsomhelst, både inomhus och utomhus. Inomhus kan de finnas i golv, väggar, tak, källare eller andra dolda utrymmen. Utomhus kan de vara gömda under buskar, träd, terrasser, i jordhögar, rabatter eller helt öppet i gräsmattan.
 4. Material: Råtthål utgörs av det material råttorna gräver i (jord, smuts och annat material som råttorna gräver igenom) vilket gör att de oftare har en mörkare färg än omgivande mark kring ingången. Råttor lämnar inte högar av jord kring ingångar till sina hål.
 5. Färska spår: Råttor är aktiva på natten, så färska spår av jord och smuts runt ingången till hålet kan vara ett tecken på aktivitet.

Det är viktigt att komma ihåg att råtthål kan variera och att andra djurs hål eller naturliga håligheter i marken kan förväxlas med råtthål.

Råtta vid råtthål

Bild: Råtta vid ingång till råtthål. © Stick AB

 

Andra djurs hål och skillnaden mot råtthål 

Det finns flera djur som kan göra hål i rabatter eller gräsmatta. Här är några vanliga exempel:

 1. Möss är precis som råttor så tenderar möss att gräva hål för att skapa en boplats eller att komma åt föda.
 2. Mullvadar är kända för att skapa karakteristiska högar av jord när de gräver tunnlar under markytan. Dessa högar kan vara synliga på gräsmattan och kan vara ett tydligt tecken på mullvadsaktivitet.
 3. Sorkar är små gnagare som också kan gräva tunnlar under marken. De kan skapa hål och gångar som syns som mindre hålor eller små öppningar i gräsmattan.
 4. Rävar och grävlingar gräver hål eller snarare bestämt gryt.
 5. Vildsvin är kraftfulla djur som kan böka upp marken när de letar efter mat. De kan skapa stora gropar och hål i gräsmattan i sin strävan efter rötter, insekter eller andra födokällor.
 6. Vildkaniner och harar gräver omfattande gångsystem med, vilorum, boplats och tillflyktshål.
 7. Fåglar, som exempelvis kråkfåglar och skator, kan skapa hål i gräsmattan när de letar efter insekter eller maskar.

Det är oftast lätt att se skillnad på råttors hål och andra djurs hål. 

 • Möss är mindre och gräver därför betydligt mindre hål än råttor (ungefär hälften så breda med en diameter om 2,5-5 cm).
 • Mullvad och sork lämnar jord över (mullvad) eller runt hålet (sork), medan råttor inte lämnar jord kring hålet. 
 • Räv- och grävlingsgryt är avsevärt större än råtthål. Ofta kan det samlas fjädrar och ben från bytesdjur utanför rävgryt.
 • Vildsvin bökar ofta upp hål och skador i ett större område, med många skador och hål kring samma plats. Vissa skador är hål där vildsvinet borrat ned trynet men majoriteten är ytliga skador där bara gräslagret rivits upp.
 • Vildkaniners (och harars hål) är betydligt större än råttans, oftast fler går mestadels snett ned i marken, dvs. att de inte pekar rakt lodrätt ned. Kaninhål är ofta täckta av vegetation som döljer ingången.
 • Fåglar skapar betydligt mindre hål än råttor när de gör hål i marken i jakt på maskar och insekter.

Se mer olika sorters hål av andra djur.

 

Åtgärder om det är råtthål 

Om du upptäcker råtthål på din tomt är det viktigt att vidta åtgärder direkt för att förhindra eventuell skada eller spridning av råttor. Här är några steg du kan ta:

 1. Identifiera råttor: Råtthål är en tydlig indikation men leta även efter andra tecken som råttspår, gnagmärken eller avföring för att bekräfta råttors närvaro.
 2. Sanera området: Ta bort eventuell vegetation, skräp eller röra som kan fungera som gömställen för råttor. Rensa upp och sanera området runt håligheterna och se till att det är rent och ogästvänligt för råttor.
 3. Blockera hål samt identifiera eventuella sprickor, hål eller öppningar i byggnader där råttor kan komma in. Gnagarskyddsnät och andra tätningsprodukter kan vara att rekommendera.
 4. Kontrollera rör: Ofta ger gamla rör som inte används eller spruckna avloppsrör upphov till råttproblem. Leta efter sådana brister och åtgärda.
 5. Ta bort föda: Se till att hålla din trädgård “ren”, att matavfall förvaras ordentligt och hålla eventuella förråd eller lagringsutrymmen rena och organiserade.
 6. Bekämpa råttor: Med enkla slagfällor eller mer avancerade automatiska råttfällor kan du oftast få kontroll på ett begränsat råttproblem.

Om problemet inte kan avhjälpas på egen hand, om du misstänker en omfattande råttinfestation eller om råttorna ger upphov till materiell skada bör du kontakta ditt försäkringsbolag som kan hjälpa dig vidare. Professionella skadedjursbekämpare har kunskap, erfarenhet och verktyg för att bli av med råttorna på ett säkert och effektivt sätt.

Läs mer om råttbekämpning eller råttor i allmänhet i vår råttguide.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top