Topp 5 tips för att lyckas med myrdosor

Myrdosa kök

Myrdosor är oftast det bästa sättet att stoppa ett myrangrepp inomhus. En myrdosa dödar inte bara de myror som hittar in i själva dosan utan myror tar också med förgiftat bete hem som dödar hela myrboet. Se våra bästa tips för att nå framgång med myrdosor.  

 

Att bekämpa myror med myrdosor är enkelt men inte så enkelt att du bara kan ställa ut myrdosor och problemet är löst. Det finns vissa saker du bör tänka på för att lyckas bra med myrdosorna och slippa vidare åtgärder för att bli av med myrorna.

Följande är de fem viktigaste sakerna att tänka på när du använder myrdosor:

  1. Hitta rätt plats för placering av myrdosor
  2. Undvik att städa bort myrstråk, utnyttja myrstråken
  3. Reducera annan föda som konkurrerar med myrdosorna
  4. Locka lite extra vid myrdosornas ingångar
  5. Följ myrornas utveckling och flytta myrdosorna därefter

 

Här utvecklar vi tipsen mer ingående:

 

1. Rätt placering

Det första du bör göra är att se hur myrorna rör sig. Troligtvis har du en strid ström av myror som går på led in i köket och sedan samma väg tillbaka ut. Kanske försvinner myrstråket in under en list eller golvspringa.

För att myrdosan ska ha bäst effekt så gäller det att myrorna lätt hittar den. Det innebär att myrdosan ska placeras mitt i myrståket så att myrorna går förbi den av sig själva. Inte svårare än så!  


 Tumregel: för att kväsa ett vanligt myrangrepp på ett effektivt sätt krävs vanligtvis 2-4 myrdosor.


 

2. Utnyttja myrstråkens doftspår

Myror navigerar kollektivt, det innebär att de lägger ut doftämnen som andra myrindivider kan följa för att hitta till mat och sedan hitta tillbaka till boet. Om du fått in enstaka myror så kan det räcka med att döda dessa och våttorka bort myrstråkets doftämnen - har du tur så slutar myrorna komma. Men om de ändå fortsätter komma så är angreppet etablerat och dags att ta till myrdosor.

När du väl ska använda myrdosorna så bör du inte städa myrstråket. Det är helt enkelt bättre att myrorna följer samma väg (där myrdosorna förhoppningsvis är placerade). Risken om du städar myrstråket är att myrorna hittar en massa nya vägar och att du får problem med var myrdosorna ska placeras. Om du vet vilket håll myrorna kommer ifrån kan du lämna doftspår till myrdosan men våttorka golv och ytor efter myrdosan. Då hittar myrorna till dosan men stannar troligtvis där och söker sig till dosans lockmedel.

 

3. Reducera föda kring myrdosan

Myrdosor innehåller ett sött lockmedel som attraherar myror. Om det finns sött spill runt myrdosan på andra platser i närheten så konkurrerar dessa med myrdosans lockande effekt. Myror söker sig helt enkelt lika mycket eller mer till den födan istället för in i myrdosan som ofta är lite svårare att komma åt än spill direkt på exempelvis diskbänken.

Så städa noga bort spill från sötsaker, samt frukt och annat. Oftast kan du se vilka födokällor myrorna hittat så fokusera på att få bort dessa så fungerar myrdosorna bättre.

 

4. Locka till myrdosans ingångar

Myrdosor har en konstruktion som ämnar skydda barn och husdjur, denna innebär att lockbmedlet är inkapslat i själva myrdosan (därav själva namnet “dosa”). Tyvärr innebär det att lockmedlet är lite mer svåråtkomligt eller iallafall svårhittat för myrorna än om det hade placerats helt öppet.

Du kan hjälpa myrorna att lättare och snabbare hitta till och in i myrdosorna. Detta gör du genom att stryka på något sött och kladdigt vid dosans ingångar. Till exempel kan du stryka på en liten sträng honung som leder vägen in genom myrdosans ingång(ar).

 

5. Följ myror och flytta myrdosor

Det händer ofta att flera myrkolonier vaknar till samtidigt och tar olika vägar in i huset, alltså att du egentligen har flera olika myrangrepp pågående samtidigt. Därför bör du följa hur myrstråken utvecklar sig, kanske försvinner ett myrståk och ett nytt tillkommer. Då kan det vara läge att flytta runt myrdosor för att passa den nya situationen. 

Myrorna är mest aktiva när det är varmt så bäst tid att kontrollera myrstråken är mitt på dagen.


 Tänk på: Det är inte alls ovanligt att det tar 1-2 veckor innan myrdosorna har effekt. Detta beror dels på att det ofta tar en tid för myrorna att hitta in i myrdosorna, och sedan för att tillräckligt mycket förgiftat bete ska ha kommit in i myrkolonin och dödat den. Så ha tålamod och använd myrdosorna så länge de behövs.


 

Fortsatta myrproblem?

Om du mot förmodan inte får bort myrorna efter flera veckor (och med hjälp av flera myrdosor) så måste du troligtvis gå vidare med fler åtgärder. Fokusera då på att försöka att hitta myrornas vägar in i huset och behandla där med myrmedel. Om möjligt ska du försöka hitta myrboet och utrota det.

Vill du bli expert på hur man slipper myror? Läs då vår omfattande guide om myror.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top