Råttor via avloppet - detta kan du göra

Råtta avlopp

Våra kunder hör ofta av sig om problem med råttor som kommer in via avloppsrör, ett ganska vanligt problem tycks det. Här följer vilka åtgärder som hindrar råttorna från att ta sig in via avlopp. Vi går också igenom vem som formellt är ansvarig att lösa råttproblemet.

 

Att råttor tar sig in via avlopp är ett mycket utbrett problem, men vem har ansvar för att stoppa råttorna och rent praktiskt vad bör man göra? Egentligen handlar det om tämligen handgripliga lösningar på ett komplext råttproblem.

 

Råttor är fenomenala klättrare och simmare

Råttor är fenomenala på att ta sig fram genom otillgängliga passager, och ta sig in på platser i jakt på föda. Råttor kan klättra vertikalt flera våningar i exempelvis avloppsrör och kan dessutom klämma sig igenom passager som bara är ett par centimeter i diameter. Detta gör att avlopp som på något sätt är skadade är en enkel väg för råttor att ta sig in. Det kan räcka med en trasig golvbrunn eller ett skadat rör så är råttorna inne.

En anledning till att råttor klarar sig så bra i kloaker och avlopp är att de är så pass bra simmare. Råttor sparkar likt simtag med benen och använder svansen som roder. Otroligt nog kan råttor trampa vatten i tre dagar i streck och dessutom hålla andan under vatten i tre minuter. Vatten i avloppen behöver alltså inte utgöra något hinder för råttor att ta sig in.

 

Ansvar för råttor i avlopp

Som hyresgäst har du rätt att kräva av fastighetsägaren att ombesörja sanering av råttor (och andra skadedjur).

Om du bor i bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare och ansvarar för bekämpning av råttor i avlopp.

Du som bor i villa är vanligtvis själv fastighetsägare och då är tomt och bostad ditt ansvar, men du kan ofta nyttja hemförsäkringen för att få hjälp med råttbekämpningen.

Om råttorna kommer från kommunala avloppsnät och inte råtthål direkt på din tomt så bör kommunen ansvara för att åtgärda problemet. Om detta kan vara fallet bör du ta kontakt med din hemkommun i form av en felanmälan. Troligtvis kan det röra sig om ett hål i en rörledning som då kommunen ändå har ett intresse i att åtgärda.

 

Åtgärder för fastighetsägaren

Några saker fastighetsägare kan göra för att minska risken att råttor tar sig in via avlopp:

  • Se till att vattenlås är fyllda i alla fastighetens golvbrunnar
  • Byt läckande/ trasiga vattenlås (finns också råttsäkra vattenlås att byta till)
  • Avlägsna outnyttjade avloppsledningar i och kring fastigheten
  • Se till att avloppsledningar och brunnar är täta
  • Se till att täta rör och ledningar i fastigheten - exempelvis kring diskho och handfat
  • Sätt galler för golvbrunnar i utrymmen som källare och groventré

Vid omfattande problem kan du sätta in råttstopp direkt i avloppsrör. Dessa rörskarvar är kilformade och förhindrar därigenom råttor från att klättra genom rörsystemet.

För känsliga punkter där byggnaden inte kan vara helt tät är det ett alternativ att montera s.k. gnagarskyddsnät. Dessa hindrar råttor från att ta sig in samtidigt som luftflöden kan passera fritt.

 

Vad kan du som boende göra?

Som boende handlar det mest om förebyggande åtgärder för att minska risken för framtida råttangrepp i avlopp. En viktig och ganska enkel åtgärd är att undvika att spola ned fett i avlopp. 

Fett sätter sig som avlagringar i avloppsrören och lockar till sig råttor. Dessutom kan fettet klumpa ihop sig och sätta stopp i rören, vilket i värsta fall kan leda till att du eller en inte ont anande granne får en översvämning. Rent praktiskt innebär detta att du bör torka bort fett från stekpannor och slänga detta i sopsorteringen istället för i avloppet. Du kan även samla använd matolja i en förbrukad mjölkförpackning eller PET-flaska för att sedan slänga när den är full.

Läs mer om råttbekämpning eller vår omfattande guide om råttor.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top