Nyhet: Multi X - utmanare till Multi-kill musfälla

Multikill Multi X

Under mycket lång tid har det bara funnits en elektrisk musfälla för multifångst - Victor Multikill. Nu har det äntligen kommit en utmanare, TheVault Multi X. Vi har testat nya Multi X och kan konstatera att den tar ett rejält kliv framåt.

 

Efter att ha fått hem den nya TheVault Multi X har vi gått igenom produkten ordentligt för att ta reda på hur den mäter sig med Victors motsvarande modell Multikill. Kan avslöja redan nu att TheVault lyckats riktigt bra med produktutvecklingen och fått fram den (enligt oss iallafall) bästa multifångstfällan hittills.

I vårt tidigare test av Victor Multikill fick produkten toppbetyg. Följande var några fördelar som vi hittade hos Multikill i jämförelse med andra enklare fällor:

 • Stor fångstkapacitet (ca. 10 möss).
 • Hygienisk tömning där bytet inte behöver vidröras.
 • Smart kretsteknologi som skyddar användaren och även andra.

Multi X har ovanstående och mer därtill. Några nyheter som höjer Multi X ett snäpp över Multi-kill är följande:

 • Nätkabel som tillval gör att du kan välja batteridrift eller att använda vägguttaget.
 • Enklare rengöring då fällan kan delas i två delar och toppen kan sköljas i rinnande vatten.
 • Kvaliteten känns bättre, robustare konstruktion och praktiska detaljer som handtag för att bära fällan när den flyttas.

 

Jämförelse Multi X och Multi-kill

Hur klarar sig Multi X i en jämförelse med Multi-kill på två viktiga aspekter för multifångstfällor:

 

Fångstkapacitet

Grundläggande för en multifångstfälla är att den ska klara mer än en mus åt gången och då ladda om för nästa mus automatiskt utan handpåläggning. Multikill klarar 10 möss innan fångstbehållaren är full och måste tömmas. Om man inte tömmer fällan så roterar inte fångstkammaren och fällan slutar fungera. 

Multi X har en fångstbehållare av nästan identiskt storlek/volym - därmed tar även den 10 möss åt gången. Men en viktig skillnad är att det inte finns något golv på fällan. Så man kan i praktiken ta bort fångstbehållaren och med en smart placering av fällan få i princip batteriets maximum vad gäller fångst - dvs närmare 100 möss mot Multikills 10. 

Säkerhet

En annan styrka med Victor är smart kretsteknologi där fällan stängs av om man tex. öppnar fällan. Det minskar risken att någon skadar sig på fällan oavsiktligt. Multi X har i princip samma sorts smart kretsteknologi som bryter strömmen i fällan om den öppnas. 

Båda fällornas ingångar är konstruerade för att vara säkra för barn och husdjur. Multi-kill har väldigt smala ingångar för mössen vilket många användare hävdar gör att större möss inte går i fällan. Multi X har aningen större ingångar vilket troligtvis innebär att den är mer gångbar även för större möss. Samtidigt har man inte tummat på säkerheten utan byggt gångarna på ett sätt så att en barnhand eller kattass inte ska kunna ta sig in - så säkerhetsmässigt är de likvärdiga.

Förbättringar i Multi X

Victor Multikill har fått kritik på några punkter, sådant som syns tydligt i vår kundtjänst där vi får ta del av kunders problem med produkten vid faktisk användning. Följande är den vanligaste kritiken:

 • Driftsäkerhet: I de undantagsfall när fällan inte fungerat som avsett och musen överlevt så har den ätit sig ur fällan med svårreparerade skador som följd. TheVault har förutsett den risken och gjort en “smitlucka” ut ur fångstbehållaren som musen kan använda, om den nu mot förmodan skulle klara sig igenom fällan levande…
 • Effektivitet: Den smala och relativt långa ingången till Multikill kan utgöra ett problem då skeptiska möss blir avskräcka från att gå in i fällan, likaså för stora möss kan det göra att de inte kommer in. TheVault har en aningen större dimension på ingången och dessutom en kortare väg från ingången till betet vilket iallafall i teorin borde innebära bättre fångstmöjligheter.
 • Batterikapacitet: Multikill ska klara 150 fångster per batteriuppsättning. Vi har inte varit ens nära så många fångster och med stöd av kunders feedback kan vi konstatera att den angivna batteriprestandan är felaktig iallafall under normala driftförhållanden. TheVault tycks ha ungefär likvärdig batteriprestanda som Multikill i praktiken, dock är en stor fördel att man kan koppla in Multi X i vägguttaget och därmed slippa bry sig om batterier helt och hållet.
 • Rengöring: Det är svårt att rengöra Multikill, trångt, svårt att komma åt och man kan inte använda vatten för att lösa upp smuts. Fällan är byggd på ett sätt som gör det svårt att hålla viktiga delar rena vilket ibland resulterar i att fällan får driftstörningar eller i värsta fall slutar fungera helt och hållet. I Multi X har man tänkt på detta och skapat betydligt bättre förutsättningar för rengöring. Tex kan man separera fångstkammaren och skölja toppdelen av fällan i rinnande vatten. Så ett avsevärt steg framåt som underlättar underhåll av fällan, därmed driftsäkerheten och säkerligen gör att fällan håller längre.

 

Nya innovationer

Multi X har en rad nya funktioner och attribut:

 • Strömadapter som gör att du kan köra fällan antingen på batteri eller på eluttaget. Detta är en stor fördel då man inte riskerar att få slut på batterier när tex. fällan står ensam i en sommarstuga en tid.
 • “EZ-clean”-funktion som innebär att du kan koppla bort fångstkammaren och rengöra den i rinnande vatten. Enkelt, praktiskt och ökar både fällans driftsäkerhet som dess livslängd.
 • Handtag för att bära fällan. Kan tyckas vara en liten skillnad men praktiskt, behändigt och och minskas mängden doftspår som lämnas på fällan och därmed risken att skrämma bort möss.

Sammantaget är Multi X idel goda nyheter med många förbättringar jämfört med Victor Multi-kill. TheVault känns som en både modernare och robustare produkt och dessutom är priset i princip samma för de båda produkterna.

Vill du veta mer om möss och hur du kan bli av med dem?

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top