Victor® Electronic Mouse Trap musfälla

M2524S - kraftig elchock, fångstindikering samt hygienisk tömning och rengöring
Victor® Electronic Mouse Trap musfälla
449 kr
Victor Electronic Mouse Trap Victor delbar musfälla M2524S miljö placering M2524S musfälla översikt funktioner
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning
 • 100% dödlighet och 100 fångster per batteribyte
 • Batteridriven och därmed flexibel i placering
 • Säker för människor och husdjur

Så fungerar den

Möss lockas in i fällan med bete och väl inne i fällan får de kraftiga elchocker med 100% dödlighet, ett humant och effektivt sätt att döda möss. Fällan indikerar fångst med blinkande grön lampa och den töms därefter hygieniskt utan att fångsten behöver vidröras.

Att fällan är batteridriven gör den mycket flexibel och lättplacerad, till exempel i utrymmen som husgrund, vindsutrymmen med mer. En uppsättning batterier räcker till ca. 100 dödade möss.

Victor elektrisk musfälla är godkänd av Naturvårdsverket som fångstredskap för mus med typnummer S48. 


 Viktig produktinformation: gå igenom bruksanvisningen noggrant före använding. Produkten ska ej användas där barn eller husdjur kan komma i dess närhet och är endast avsedd för använding inomhus. Batterier ingår ej.

Observera: produkten är inte avsedd för kallutrymmen eller utomhusbruk då detta kan kortsluta och förstöra produkten. För sådan användning rekommenderar vi klassiska slagfällor eller den semi-professionella och automatiska Goodnature A24.


Så gör du

 1. Läs noga igenom bruksanvisning före använding
 2. Sätt in 4st AA batterier (ingår ej), när dessa är förbrukade indikeras detta med röd blinkande lampa
 3. Beta fällan med ex. kattmat, fisk, jordnötssmör, bacon eller annat livsmedelsbaserat lockbete som möss dras till
 4. Använd gärna något redskap när du gillrar fällan för att undvika att din lukt hamnar på fällan eller betet vilket annars kan göra att bytet undviker fällan
 5. Placera fällan inomhus, helst längs med en vägg eftersom det är där möss oftast rör sig
 6. Starta/stoppa produkten med på-/av-knappen (start indikeras med en grön blinkning med indikatorlampan samt ett surr-ljud)
 7. Fällan indikerar fångst med blinkande grön lampa (fortsätter indikera i upp till 7 dagar)
 8. Stäng av fällan innan du öppnar locket och tömmer ut bytet i soporna, stäng och starta därefter fällan igen
1st Victor® Electronic Mouse Trap musfälla

Vanliga frågor

Indikatorlampans funktion

Vad betyder lampans blinkningar?

De flesta elektroniska fällor har indikatorljus som signalerar fällans olika funktioner och status. Indikatorljusens betydelse kan variera mellan olika märken och modeller så se alltid bruksanvisning för just din produkt för att vara säker. Några exempel nedan:

Victor Multikill:

 1. Snabb grön blinkning och "surr" när du sätter på/apterar fällan
 2. Långsam återkommande grön blinkning när den är aktiv/elektrifierar byte
 3. Blinkar gult när fångstbehållare är full
 4. Blinkar långsamt rött om batteri håller på att ta slut
 5. Blinkar snabbt rött om något är fel

 

Aosion: Den elektroniska råttfällan har sin indikatorlampa skiljt ifrån själva fällan, vilket gör att den kan indikera ok status även under drift.

Under uppstart blinkar fällan rött och grönt, följt av en längre röd blink för att indikera att den är klar. Fällan blinkar sedan rött var 10:e sekund för att indikera att den är aktiv. När fällan ger en stötar blinkar lampan snabbt och starkt rött. När stötfasen är över blinkar fällan grönt för att indikera att tömning behövs.

 

Ljud

El-fällan låter när jag startar den med sedan slutar den - är fällan trasig? 

Elektroniska rått- och musfällor kan surra och klicka lite när de sätts igång för att uppmärksamma användaren på att fällan apteras, därefter ska de vara tysta i drift. Det bör alltså inte vara något fel på fällan utan är apteringsljudet du hör.

Rengöring

Hur håller jag en fällan ren, el och vatten känns inte som en bra kombination?

Elektroniska råttfällor bör rengöras på insidan endast om de är smutsiga. Smuts kan annars leda till att driften påverkas eller att fällan slutar fungera. Möss och råttor kan bara få en stöt om metallplåtarna inte redan är i kontakt med varandra. Se därför till att inte hårstrån eller bete ligger mellan eller på metallplattorna.

För att rengöra: Ta ur batterierna, torka med en torr eller lätt fuktad trasa och låt torka helt innan batterierna sätts i igen. Vissa produkter kan rengöras grundligt med vatten men var alltid lite försiktig, och gör det endast om bruksanvisningen föreskriver den typen av rengöring.

OBS. det är mycket viktigt att fällan är avstängd vid rengöring. Likaså att den är 100% torr innan den tas i bruk, annars är risken stor att fällan kortsluts och blir obrukbar.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top