Hästmyra - bekämpningsguide

Nordens termiter som hästmyror också kallas är träskadeinsekter som kan göra stor skada på hus om de inte upptäcks och stoppas i tid. Hästmyran är myrornas konung, den i särklass största myran i Sverige och våra grannländer.

 

Kort om hästmyror

Hästmyror äter faktiskt inte trä vilket många tror, de finner skydd i trä och använder sedan träspån som de avlägsnar som bomaterial. Oavsett så blir skadorna på träet desamma och i värsta fall kan en konstruktions bärighet påverkas. Hästmyrorna äter bland annat insekter, kadaver, bladlusavföring och växter. 

Hästmyra (Camponotus herculeanus), även kallad hushästmyra eller stockmyra, finns i hela Sverige men framförallt i skogsområden bestående av i huvudsak barrskog. Hästmyror hittar oftast sitt bo ute i naturen i dött trä, ex. stubbar eller ruttnande stockar. Det händer dock att hästmyror bygger sitt bo i hus, generellt händer det när de är väletablerade på en plats och skapar närliggande och fristående satellitkolonier. 

Hästmyrornas bobyggande sker främst i rötskadat trä, men myrorna kan även påverka friskt trä när boet vuxit och myrorna etablerat sig ordentligt. Små gångar och boutrymmen urholkar träet vilket i värsta fall kan påverka bärigheten om det rör sig om bärande konstruktioner.

Hästmyra Camponotus herculeanus

Bild: Hästmyra (Camponotus herculeanus). © Stick.se

Så känner du igen hästmyror

Hästmyra är den största sortens myra i Norden. Fullvuxen kan den bli hela 19 mm lång (oftast 6-14 mm) - att jämföras med svartmyran som bara blir ca. 4 mm.


 Tips: Ibland kan det vara svårt att skilja på en stor stackmyra och en liten hästmyra. Ett enkelt test är att hålla handflatan några centimeter ovanför myran. Om den ställer sig på bakbenen är det med största sannolikhet den mer aggressiva stackmyran. 


Hästmyror är mest aktiva under årets varma månader. Då kan du finna följande spår som tyder på ett angrepp av hästmyror:

  1. Stora myror som går runt i jakt på föda.
  2. Ljud från väggar som kommer från myrornas gnagande, ett knastrande som kan låta som duggregn på plåt. Bankar du på väggen så ökar myrornas aktivitetsnivå vilket du oftast också kan höra.
  3. Små högar av träspån i eller utanför huset som bildas av myrornas bobyggande.
  4. Stora bevingade myror inomhus (ej att förväxlas med svartmyrorna som svärmar under en kort tid och då i mycket stora antal).

Hästmyror trivas bäst där det är varmt, så i hus bygger de oftast sina bon i söderväggar, bakom element, ugn eller kylskåp. Dessa platser bör du vara extra uppmärksam på om du misstänker angrepp av hästmyror. Hästmyrorna är som mest aktiva på natten, så det är bäst tid att undersöka misstänkta bon efter ljud och aktivitet.

 

Så undviker du hästmyror

Följande saker ökar risken för att ditt hus angrips av hästmyror och bör därför åtgärdas:

  1. Stubbar, fallna trä, samt ruttnande slipers eller pallkragar på tomten
  2. Växter kring hus och husgrund 
  3. Rötskadat virke i konstruktion eller fasad
  4. Vedstaplar mot ytterväggar, speciellt i söder
  5. Dålig vattenavrinning/dränering som skapar en gynnsamt fuktig miljö för myror

Se också guiden om svartmyror för generella åtgärder som minskar möjlig föda i och kring huset, vilket i sin tur minskar risken att hästmyror etablerar sig i huset.

 

Så blir du av med hästmyror

Generellt kan man säga att det gäller att avlägsna hästmyrornas bon, både i huset och på tomten eller i närliggande skog/mark. Läs 5 steg för att bli av med hästmyror för en djupare genomgång av möjliga bekämpningsåtgärder.

 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top