Fågelsäkra på våren - checklista

Fågelsäkring solpaneler

Fåglar i trädgården är oftast ett trevligt inslag. Men fåglar som bygger bon och sätter igen hängrännor eller lämnar spillning på utemöbler och bilar är inte lika roligt. Så ibland kan det vara önskvärt att hålla fåglarna på avstånd.

De flesta vill slippa fåglar som stör eller förstör precis vid huset. Samtidigt är fåglarna inte bara ett trevligt inslag utan en viktig del av naturen som sådan. Att fågelsäkra innebär att på något sätt förmå fåglar att undvika att etablera sig på en viss plats. Så det är mycket av en balansakt att avgöra när man ska fågelsäkra och när man ska låta fåglarna få fritt spelrum.

 

Varför fågelsäkra?

Av de kunder vi haft kontakt med är följande de vanligaste skälen till att man vill fågelsäkra en plats:

 • Skador: Fåglar släpper spillning urskiljningslöst, på bilar, båtar, utemöbler mm kan spillningen fläcka eller fräta och därmed skada.
 • Sömnproblem: Fåglar kan låta en hel del och därmed störa på ett påtagligt sätt (ofta väldigt tidig morgon) vilket i värsta fall påverkar sömnen.
 • Skadedjur: Fågelbon i tex. närliggande träd eller innertak kan när fåglarna givit sig av dra till sig skadedjur som i sin tur kan ställa till besvär i huset - exempelvis klädesmal. 
 • Sjukdom/hygien: Fåglar kan vara närgångna och genom direktkontakt med livsmedel eller sin spillning kontaminera dessa. Även mycket kanadagäss på badstränder riskerar att göra vattnet otjänligt på grund av avföringen.
 • Säkerhet: Fåglar kan innebära en säkerhetsrisk, till exempel på flygplatser där fåglar kan kollidera med flygplan och med allvarliga olyckor som följd.
 • Kommersiellt: Fåglar dras gärna till restauranger, caféer och liknande inrättningar på grund av tillgång på föda. Samtidigt är fåglarnas närvaro en hygienisk risk och ett störningsmoment för gäster.
 • Offentliga platser: Platser med mycket människor innebär ofta mycket sopor och därmed mat för fåglar vilket kan skapa problem, tex. tunnelbanestationer, torg och liknande.

 

Rätt tid att fågelsäkra

Viktigt att tänka på är att alla vilda fåglar är skyddade genom artskyddsförordningen. Detta innebär att det är förbjudet att skada dem eller deras boplatser. Konsekvensen av detta är att du måste föregripa fåglarna, om de väl etablerat sig bör du låta dem vara ifred.

Du kan proaktivt minska risken att fåglar etablerar sig vid ditt hus genom att utföra fågelsäkring innan häckningsperioden börjar (generellt 1 april till 31 juli). Om du stöter på ett redan etablerat bo när du fågelsäkrar är det viktigt att du låter det vara och accepterar att just det slaget är förlorat. Du kan då istället glädja dig åt att fåglarna utgör en viktig del av ekosystemet även i din närmiljö.

 

Fågelsäkring checklista

Dessa åtgärder kan hjälpa dig undvika att fåglar etablerar sig:

 1. Ta bort kvistar, slaget gräs och annat i närområdet som kan användas som bomaterial.
 2. Rensa hängrännor från skräp och möjligt bomaterial (också bra för avrinningen).
 3. Täck igen skrymslen och öppning dit fåglar kan söka sig för skydd eller för att skapa en boplats. Även skorstenar och ventilation bör skyddas.
 4. Minska föda på platsen, tex. genom stängda soptunnor och kompost. 
 5. Undvik fågelmat eller iallafall se till att den inte är tillgängligt för större fåglar.
 6. Sätt fågelpiggar, fågelskrämmor eller annat skydd på utsiktsplatser som annars är en attraktiv plats för fåglar.

Större kommersiella fastigheter kräver ofta mer avancerade lösningar där man med fågelpiggar, nät, stålvajrar mm bygger bort fåglarnas möjligheter att etablera sig.

 

Smarta produkter för fågelsäkring

Följande produker kan hjälpa dig fågelsäkra:

 • Fågelpiggar - lämpar sig för att hindra fåglar från att nyttja eller bosätta sig på avsatser, staket, hängrännor mm.
 • Rostfritt skyddsnät - passar för att täcka igen större öppningar och skrymslen där fåglar annars kan etablera sig.
 • Fågelnät - passar för att skydda odlingar, bärbuskar mm men kan också användas som temporärt skydd på huset.
 • Porös stålull - lämplig för att sätta igen mindre ingångar/hål i huset där fåglar annars kan krypa in och bygga bo.
 • Hängränneborst - hindrar fåglar från att uppehålla sig i hängrännor (håller också löv och skräp borta samtidigt som avrinningen påverkas minimalt).
 • Skrämseluggla - avskräcker fåglar generellt från platsen (dock mindre verksam om fåglarna redan har sitt bo på platsen).
 • Fågelskrämma - synlig på långt fåglar håll vilket oftast gör att fåglar håller sig på behörigt avstånd. Beroende av vind och mindre effektivt om fåglarna redan har bo på platsen).

 

Bli expert på fåglar och hur du kan slippa dem i vår fågelguide.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top