Giftfri bekämpning av skadedjur

Nyckelpigor

Giftfri bekämpning av skadedjur blir allt viktigare för svenskar. För att skydda miljö, barn och husdjur. Men går det att bli av med malar, myror, mördarsniglar och andra skadedjur utan hjälp av giftiga kemikalier, och är det lika effektivt?  

I matvarubutiker handlar vi eko-produkter och betalar oftast lite extra för det - men tyvärr är uppfattningen fortfarande vad det gäller skadedjursbekämpning att giftfria “snälla” alternativ är mindre effektiva. Det stämmer inte - de är numera mycket effektiva.

 

Nematoder mot mördarsniglar

Ser man på alla skadedjur och de produkter vi har för att bekämpa dem så finns exempel där giftfria produkter inte bara är likvärdiga utan faktiskt effektivare och mer verksamma än övriga kemiska produkter. Ta nematoder mot mördarsniglar som exempel, mikroskopiska maskar som hittar, infekterar och dödar mördarsniglarna i sina bon. Helt biologiskt, utan risk för andra organsimer, djur och människor men framförallt mer effektivt än de preparat och produkter vi tidigare haft på marknaden. Nematoder finns också för att bekämpa myror och sorgmyggor, med största sannolikhet kommer specifika nematoder för en merpart av våra vanliga skadedjur under de kommande åren.

 

Mekaniska eller elektriska fällor mot gnagare

Speciellt möss och råttor har länge bekämpats med hjälp av mus- och råttgift. De blodförtunnande gifter som använts har haft betydande negativ effekt på både husdjur och djur i naturen genom sekundärförgiftning. Katter, hundar såväl som hotade havsörnar har drabbats.

Nu finns mycket effektiva elektriska fällor mot både möss och råttor för hemmabruk. Det finns även mer avancerade kolsyredrivna mekaniska fällor som är både säkra och effektiva. För andra gnagare som sork finns skottfällor. Gemensamt för alla dessa fällor är att de är betydligt mer artspecifika - risken för att andra arter ska skadas är minimal.

 

Insektsfällor

Bekämpning av insekter behöver inte göras med insektsspray. Att spraya gift är inte alltid särskilt träffsäkert om det är exempelvis klädesmal eller silverfiskar man vill komma åt - skygga insekter som är bra på att hålla sig undan.

Det är betydligt smartare att locka insekterna till gift- och luktfria fällor där de fastnar i klister. Till exempel feromonfällor mot klädesmal (som lockar med den doft som honor av arten avger vid parning) eller livsmedelsbaserade fällor mot silverfisk (som lockar med silverfiskens favoritföda). På så vis kommer du åt både klädesmal, silverfisk och andra insekter, med ett rent samvete utan gift.

 

Giftfritt insektsmedel

Äntligen finns insektsmedel som är helt fritt från nervgift. Medlet består av pulver av fossilt stenmjöl, kiselgur, som är en naturlig mineral av fossiliserade kiselalger. Kiselpulvret verkar mekaniskt på diverse insekter som till exempel vägglöss, myror, silverfiskar, pälsängrar med fler. Kiselgur fungerar bäst mot krypande insekter då dessa är lättare att få att komma i direkt kontakt med pulvret. Att använda kiselgur mot insekter är inte så mycket svårare än att använda traditionella insektssprayer - och det lönar sig för både hälsa och miljö.

 

Rödcederträ mot insekter

När det kommer till silverfiskar, klädesmal, pälsängrar, myror med mer finns det naturliga ekologiska alternativ såsom rödcederprodukter. Dessa fungerar mycket bra som förebyggande åtgärd, speciellt mot små insekter såsom klädesmal, pälsängrar, silverfiskar m.fl.

 

Egna fällor och attrapper

Man kan också använda enkla fällor, attrapper och annat för att slippa bekämpning på traditionellt vis. Till exempel för getingar fungerar getingboattrapper utmärkt då de helt enkelt skrämmer bort getingar som är ute för att etablera ett bo. Bananflugor kan man fånga i en egen fälla som bara innehåller vatten, vinäger och honung.

Med lite list och kunskap kan man bygga attrapper och fällor som kan användas i åratal och aktivt bekämpa skadedjur helt utan bekämpningsmedel. Det finns också flertalet produkter på marknaden som bygger på helt naturliga ingredienser att köpa färdiga om man inte har tid eller lust att bygga själv, till exempel en praktisk geting- och flugfälla.

Det går också att uttnyttja skadedjurs naturliga fiender för att skrämma dem på flykten. Till exempel är både möss och fåglar livrädda för ugglor. En naturtrogen uggla som attrapp kan vara ett effektivt skydd för en parkering eller uteplats mot störande fåglar.

 

Professionell sanering

Flera av de stora saneringsföretagen har idag alternativa miljövänliga metoder för bekämpning som används när dessa är fullgoda alternativ till kemisk bekämpning. Dessa alternativa metoder kan exempelvis gå ut på att utnyttja ett skadedjurs känslighet mot hög eller låg temperatur och helt enkelt värma eller kyla ett utrymme och därmed bekämpa skadedjuret.

 

Framtiden för giftfritt

Då många efterfrågar de miljövänliga alternativen sätts press på producenterna att ta fram gångbara alternativ. Vi hoppas och tror att de flesta skadedjur och insekter kommer att kunna bekämpas helt och hållet giftfritt inom bara några år tack vare den utveckling som nu sker i branschen.

Vi är på ständig jakt efter de producenter som driver utvecklingen framåt och vågar satsa giftfritt, biologiskt och ekologiskt/naturligt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder ett starkt och komplett sortiment.

Läs också våra guider per skadedjur för att se vad du kan göra i termer av städning, tvätt eller uppvärmning för att slippa skadedjur. Eller läs mer om skadedjursbekämpning generellt, inklusive lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

 

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top