Råttor - vanliga frågor (FAQ)

Råttor FAQ frågor

Råttor är mångas värsta skräck, på goda grunder. Böldpesten som spreds av råttor är bland de värsta pandemier som drabbat mänskligheten. Utöver att sprida smittor kan råttor dessutom bitas och ge skador på egendom. Här besvaras de vanligaste frågor vi får om råttor.   

 

Frågor & svar

 1. Vilka metoder är tillåtna för råttbekämpning?
 2. Får jag skjuta råttor?
 3. Vilken sorts bete lockar råttor?
 4. Hur undviker jag doftspår på fångstredskap?
 5. Var är bäst ställe att placera råttfällor?
 6. Sprider råttor fortfarande smittor?
 7. Är det farligt att röra en död råtta?
 8. Måste jag kasta mat som råttor varit på?
 9. Kan jag täta huset för att hålla råttor ute?​
 10. Går det att skrämma bort råttor?
 11. Vad kan jag göra mot råttor från avloppet?

 

Vilka metoder är tillåtna för råttbekämpning?

Råttgifter är sedan en lång tid tillbaka förbjudna att användas för privatpersoner. Bekämpningsföretag får fortsatt använda råttgift i viss utsträckning men begränsat i mängd, tid mm. 

Vanligast för privat bekämpning är att använda råttfällor av olika slag, sk. fångstredskap. För att få användas ska fångstredskapet vara godkänt av Naturvårdsverket vilket säkerställer att råttan avlivas på ett human sätt.

 

Får jag skjuta råttor?

Det enkla svaret är ja. Skyddsjakt på råttor får faktiskt bedrivas på enskilds initiativ. Det krävs dock att vapnet som används uppfyller Naturvårdsverkets krav. Tex. innebär det kaliber 22 med en utgångshastighet om minst 180 m/s - ett gevär som kräver vapenlicens. Övriga krav för att få bedriva jakt måste också iakttagas.

 

Vilken sorts bete lockar råttor?

Proteinrika livsmedel, gärna kladdiga sådana ska fungera bäst. Fisk, kattmat, jordnötssmör eller bacon är några exempel som många haft framgång med. Hasselnötter ska också vara bra - dock gäller det att man får fast dem eller att fällan tar bytet omedelbart utan att det hinner försvinna iväg med betet. Det finns också specialanpassat professionellt lockbete mot råttor.

Ofta är råttor på en plats vana vid en viss sorts föda. För att snabbt få dem att våga testa ett nytt bete hjälper det ofta att blanda det med deras invanda föda. Tex. om råttorna äter hönsfoder från hönshuset kan du blanda i lite av det.

Storleken på betet som appliceras ska vara aningen större än en ärta. 

 

Hur undviker jag att lämna doftspår på fångstredskap?

Enklast är att använda handskar när du hanterar både fällan och betet. Du kan också använda en sked eller annat redskap för att applicera betet.

Ytterligare ett sätt är att tvätta händerna i jord innan du hanterar redskap för råttfångst. Det innebär att du gnider in händerna i jord, vilket maskerar mänskliga doftspår i för råttan mer bekanta dofter.

 

Var är bäst ställe att placera råttfällor?

Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

Du bör också försöka lokalisera råttstråk (råttornas vägar där de ofta rör sig) och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

En ytterligare sak att tänka på är att försöka hitta en placering av fällan mellan där råttorna bor och där de har sin primära födokälla. Råttor är lata och chansen är då större att de ska söka sig till det nyintroducerade lockbetet i fällan. 

Att hitta rätt plats för fällan kan kräva att du testar dig fram. Tänk på att ge det lite tid för varje ny placering, det är inte ovanligt att det tar ca 3 veckor innan råttor börjar hitta till fällan även om den är rätt placerad.

 

Sprider råttor fortfarande smittor?

Ja tyvärr, de är inte bara äckliga utan kan sprida sjukdomar och parasiter som exempelvis salmonella, bandmask, stafylokocker, bakterier som ger lunginflammation - listan kan göras lång. 

Vi råder dig att direkt ta tag i råttproblemet antingen med hjälp av vår råttguide eller att anlita en firma för sanering.

 

Är det farligt att röra en död råtta?

Det kan vara det. Man bör undvika kontakt med levande eller döda råttor då de kan överföra bakterier, virus och parasiter. Har du oavsiktligt tagit i en råtta bör du tvätta händerna noggrant. Det är ovanligt att bli allvarligt sjuk efter kontakt med råttor men det händer. Till exempel kan råttor sprida bakterien Leptospira som i sin tur kan leda till Weils sjukdom med en dödlighet om 5-10%.

 

Måste jag kasta mat som råttor varit på?

Ja livsmedel som råttor ätit på, kommit i kontakt med eller som kan ha kontaminerats med råttspillning bör kasseras. Det finns en risk att patogener (dvs. virus eller bakterier) finns i livsmedlet och smittar den som äter av det.

 

Kan jag täta huset för att hålla råttor ute?

Ja absolut, det finns smarta lösningar för avlopp och exempelvis nät som kan användas för att täta grund, ventiler mm. Det är viktigt att gnagarskyddsnätet är rostfritt, har en maskbredd om max 5 mm för att råttor inte ska kunna klämma sig igenom, samt är minst 0,7 mm tjockt så att de inte lätt biter sig igenom nätet. När tätningen väl är på plats håller den effektivt råttor ute långsiktigt.

 

Går det att skrämma bort råttor?

Tyvärr är det svårt att skrämma bort råttor, speciellt om de hunnit etablera sig på platsen. Ultraljud och liknande mot råttor är inget vi rekommenderar då det inte tydligt visat sig fungera tillfredsställande. Om du använder skrämmare så rekommenderar vi ändå att dessa kompletteras med fällor som tar kål på de råttindivider som ändå söker sig in i fastigheten.

Dessutom är risken med att skrämma bort skadedjur att de hittar en ny och oskyddad väg in i sin jakt på föda och att problemet istället dyker upp någon annanstans.

 

Vad kan jag göra mot råttor från avloppet?

Som hyresgäst har du rätt att kräva av fastighetsägaren att ombesörja sanering av råttor (och andra skadedjur). Om du är fastighetsägare är tomt och bostad ditt ansvar men du kan ofta nyttja hemförsäkringen för att få hjälp. Tänk också på att problem relaterade till kommunala avloppsnät och inte råtthål direkt på din tomt är kommunens ansvar.

Läs mer ingående om bekämpning av råttor i avlopp.

Vill du bli expert på råttor? Läs då vidare om råttbekämpning eller vår fullständiga faktaguide om råttor

Edit: inlägget uppdateras löpande med nya frågor och svar.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top