Forskning: Rödceder mot klädesmal

Rödceder mot klädesmal

Ända sedan forntida Egypten har rödceder använts, då för att hålla skadeinsekter borta från balsamerade kroppar. Rödceder används flitigt än idag, är detta baserat på en myt om dess funktion eller finns bevis för att rödceder fungerar mot skadedjur som mal?

 

Rödceder har använts under lång tid världen över mot klädesmal och andra skadeinsekter. Ännu idag används det flitigt, kanske är det till och med mer populärt nuförtiden då det är ett naturligt sätt att hålla skadedjur borta, utan bekämpningsmedel och helt baserat på naturligt trä av träslaget Juniperus virginiana. Vi har undersökt forskningen kring rödceder för att ta reda på om det används baserat på en myt eller om det finns bevis för att rödceder verkligen fungerar.

 

Forskningsrön om rödceder

Det finns inte mängder av forskning kring skadedjur om man jämför med andra områden som kan vara både viktigare och mer kommersiella, ännu mindre om man ser till rödceders effekt på skadedjur specifikt. Men vi har grävt djupt i studier och hittat flera viktiga forskningsrön.

Två amerikanska studier vi funnit ger en bra bild av hur rödceder fungerar. Den ena studerar huruvida rödcederolja dödar larver av indisk mjölmal eller ej. Den andra undersöker om rödcederträ i klädesförvaring hindrar klädesmalar från att lägga ägg eller ej.

 

Studie 1: Rödceder dödar mallarver

En högst relevant frågeställning är om olja av rödcederträ kan döda malars larver. Enligt en studie vid University of Illinois1 påvisades att den eteriska oljan faktiskt dödar mallarver. Dessutom var det relativt snabbt för att vara ett “biobekämpningsmedel”, inom 24 timmar dog mallarver som exponerats för rödcederolja. 

Även senare studier har påvisat samma slutsats, rödcederolja dödar mallarver vid direkt exponering med koncentrerad eterisk olja. Nästa fråga är hur lätt det är rent praktiskt att komma åt mallarver med oljan. Givet att kläder tvättas och andra ytor där larver kan finnas städas ordentligt räcker det kanske med att komma åt i skarvar och fogar där larver kan tänkas gömma sig.

Ett annat populärt sätt att applicera rödceder är genom träbitar som hängs eller på annat sätt placeras in i klädesförvaring, detta för oss till nästa studie som undersöker vilken effekt det har på malar. 

 

Studie 2: Så hjälper rödceder i garderoben

Tanken med rödceder i garderoben är att det ska hålla malar borta, få dem att undvika platsen och inte lägga sina ägg på kläder. I en amerikansk studie2 undersöktes just detta för att se om rödcederringar eller block av rödcederträ i klädesförvaring skyddade mot klädesmalar. Studien fann att malarna undvek platsen där rödceder fanns utplacerat i större utsträckning men kanske ännu viktigare att malarna inte la några ägg i kläder som skyddades av rödceder. 

Teorin för vad detta beror på är att klädesmalarna känner av vad som för dem är giftiga ämnen i luften och därför aktivt undviker platsen för sig själv med främst för sin avkomma.

 

Andra studier och insekter

Rönen kring hur rödceder påverkar klädesmal är intressanta, dessutom finns stöd för att rödceder även påverkar andra små insekter som tex. silverfiskar, vilket vi tidigare skrivit om. Det har även påvisats3 att eteriska oljor som rödcederolja kan påverka kvalster såväl som svamp och bakterier när det appliceras i hög koncentration.

Om du vill läsa mer i bloggen så har vi laboratorietestat rödcederoljor för att ta reda på dess innehåll.

 

Räcker rödceder?

Rödceder har helt klart en bra effekt som studierna ovan påvisar. Dock är effekten inte alltid omedelbar och vuxna klädesmalar dödas/bekämpas inte av rödceder. Därför om du har ett pågående angrepp av mal bör fler åtgärder vidtas. Exempelvis kan detta vara att använda giftfria feromonfällor för att fånga vuxna klädesmalar. Samt använda insektsspray för att få en snabbare och mer effektiv kontroll på malangreppet. 

Se mer om hur du kan slippa mal och missa inte vår checklista för städning i samband med malangrepp.

 

Källor

1 "Repellent effect of cedarwood disks against the clothes moth (Tineola bisselliella)", J.E. Corrigan, D.M. Lightbody and J.E. O'Connor, Journal of Economic Entomology, 2006.

2  "Toxicity of cedarwood oil to the Indian meal moth (Sitotroga cerealella)". P.J.A. van der Veen, A.M. van den Berg and J.M. van Loon, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007.

3 “Evaluation of three essential oils activities as antimicrobial and insecticidal agents”, M. A. Hammam, F. M. El-Shouny, S. M. El-Sayed and A. M. M. Ali, Menoufia J. Agric. Biotechnology, 2017.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top