Sanering av vägglöss - så går det till

Säng sanering vägglöss

På 1930-talet hade så många som hälften av Sveriges lägenheter problem med vägglöss. Sedan gjorde framgångsrik sanering med DDT(!) att vägglössen var borta efter 20 år. Nu är tyvärr vägglössen på frammarsch igen. Vi visar hur vägglöss saneras numera och du får en åtgärdslista att ta hjälp av om du drabbats av vägglöss.

 

Innehåll

 1. Så saneras vägglöss
 2. Ansvar för sanering av vägglöss
 3. Företag som gör vägglussaneringar
 4. Om du fått vägglöss - checklista
 5. I väntan på/medan sanering
 6. Om saneringen inte fungerar
 7. Sanering av vägglöss - så gjorde man förr

 

De senaste 15 åren har vägglössangrepp i Sverige (och resten av västvärlden) vuxit kraftigt. Under 2017 gjorde Anticimex 17.397 vägglussaneringar, en ökning med hela 15% från bara året innan.

En del i förklaringen till vägglössens spridning är ökat resande. En ännu viktigare faktor är att bekämpningsmedel som tidigare framgångsrikt använts mot vägglöss (innehållande organofosfater) förbjöds 2001. De bekämpningsmedel som därefter använts har helt enkelt inte varit särskilt framgångsrika och vägglössen tros ha utvecklat resistens mot medlen.

I dagsläget är det oklart hur stora vägglusproblemen kan bli. Men för att slippa problem med vägglöss bör du känna till hur du känner igen vägglöss, hur du förebygger vägglöss och vad du bör göra om ditt hem blivit angripet av vägglöss. Det senare behandlar vi ingående i detta inlägg och ger dig en praktisk checklista med stegvisa åtgärder.

 

Så saneras vägglöss

Det finns flera olika metoder och typer av sanering av vägglöss. Vilken metod som används beror på stadie av angrepp; om det är i förebyggande syfte, ett begränsat angrepp eller ett omfattande angrepp.

 

00. Inspektion är det första steget för att konstatera om det faktiskt finns vägglöss, samt angreppets omfattning och lokalisering. Ibland används hundar som är speciellt tränade att reagera på vägglöss för att snabbt kontrollera förekomst.

Kontroll av förekomst kan man egentligen göra själv med hjälp av en indikationsfälla (se också: hur vägglöss ser ut). Eller genom att leta karaktäristiska spår efter vägglöss såsom avföring, hudavlagringar eller blodfläckar på lakan.

Typ: kontroll förekomst/omfattning

01. Fysisk behandling innebär att man helt enkelt fysiskt hindrar vägglössen från att ta sig fram till människor.

Exempelvis kan detta vara i form av madrasskydd eller speciellt utformade skålar som placeras under sängens ben, dessa är utformade så att vägglössen kan ta sig in i skålen men inte ut igen.

Likaså kan fysiska fällor användas för att fånga enstaka vägglöss, dock är inte fällor ett fullständigt skydd eller en fysisk barriär.

Typ: förebyggande

02. Byggtekniska åtgärder börjar också bli vanligare för att minska vägglössens spridning. Till exempel bygger många byggbolag in så kallade luslister i nybyggen. Det är egentligen socklar eller lister som innehåller kiselgur, vilket dödar vägglöss och därmed hindrar spridning mellan lägenheter.

Även hotell har idag i större utsträckning förebyggande åtgärder för att slippa eller iallafall snabbt få en indikation på om det finns vägglöss i ett rum.

Typ: förebyggande

03. Giftfri kemisk behandling, exempelvis med naturliga medel såsom kiselgur. Fungerar generellt endast vid ett mycket begränsat angrepp eller som ett komplement till ytterligare bekämpningsmetoder. Behandlingen går snabbt men det tar sedan en tid för vägglössen att dö. Ofta behöver behandlingen upprepas, ibland då med gift.

Giftfri kemisk behandling kan också användas förebyggande, exempelvis i högriskmiljöer som hotell eller hemma hos den som reser mycket. Exempelvis kan detta innebära att sängramar bekläds med vägglustejp som innehåller kiselgur. Vägglöss som passerar tejpen dör efter en kort tid vilket gör att ett vägglusangrepp inte har möjlighet att etableras.

Typ: bekämpning vid begränsat angrepp

04. Kemisk behandling innebär att insektsgift används för att döda vägglössen. Ofta används så kallad “fogging” för att applicera giftet, översatt är det en typ av rökning/ångning som används för att distribuera giftet till svåråtkomliga ytor.

Kemisk behandling fungerar bäst på mycket begränsat angrepp eller som ett komplement till ytterligare bekämpningsmetoder. Detta då ångan inte alltid når vägglössen i de djupaste gömmorna.

Typ: bekämpning vid begränsat angrepp

05. Värmebehandling innefattar att ett utrymme värms upp till en tillräckligt hög temperatur för att vägglössen ska dö. Värmebehandling är en mycket effektiv metod och används med fördel vid omfattande angrepp. Nackdelen är att material (exempelvis tapeter, lister mm.) eller möbler kan påverkas negativt av en långvarigt förhöjd temperatur. Möbler kan behöva behandlas separat i värmetält, rengöras på annat sätt eller rent av kasseras.

Det tar ofta lång tid att värmebehandla då värmen måste spridas till hela utrymmet (ex. in i väggar) vilket kan ta ett par dagar upp till ett par veckor. Detta innebär att boende inte kan nyttja fastigheten under en mer eller mindre lång period.

Typ: bekämpning vid omfattande angrepp

Ansvar för sanering av vägglöss

Generellt så är det fastighetsägaren ansvarar för angrepp av vägglöss. I ett lägenhetshus är det en ägare eller förening som är ansvarig medan det i villor och radhus oftare är boende privatpersoner som har ansvaret. Hemförsäkringen täcker oftast hjälp med en professionell sanering av vägglöss.

Om du bor i en hyresrätt så är du ansvarig i enlighet med hyreslagen att anmäla om du misstänker vägglöss till fastighetsägaren.

Bor du i bostadsrätt täcks saneringskostnaden normalt av bostadsrättsföreningens försäkring, så länge man inte orsakat vägglössangreppet själv (man är som bostadsrättsinnehavare ansvarig för att det inte kommer in ohyra i lägenheten). Oavsett vad som är fallet är det viktigt att snabbt underrätta sin styrelse.

I högriskmiljöer, exempelvis på hotell, ställs ofta egna krav på förebyggande åtgärder, regelbundna kontroller och omedelbar sanering vid förekomst av vägglöss. Det är upp till varje enskilt hotell att gentemot sina gäster ansvara för att det inte förekommer vägglöss.

 

Företag som gör vägglussaneringar

Följande är några av de företag som utför sanering av vägglöss i Sverige:

 • Anticimex (rikstäckande)
 • Inspectera (rikstäckande)
 • Nomor (rikstäckande)
 • Rentokil (rikstäckande)

Kräv att få hjälp så snart som möjligt. Du vill absolut inte vänta några veckor då detta kan göra att vägglössangreppet hinner växa ytterligare under tiden (och såklart är mycket obehagligt om inte annat). Om du får en tid som ligger långt fram i tiden så se speciellt avsnittet “I väntan på eller under sanering”.

Det är inte ovanligt att du får bo kvar under saneringsperioden, då för att agera bete åt vägglöss som ska exponeras för kemisk behandling. Om så blir fallet så säkerställ att du får produkter som skyddar dig mot ytterligare bett under denna tid. Exempelvis kan Nattaro Safe monterat på sängramen hjälpa dig till en bättre nattsömn trots att du lever mitt i en pågående vägglussanering.


 Tips: tänk på att först kontakta ditt försäkringsbolag, innan du kontaktar företag för sanering. Oftast har försäkringsbolaget en samarbetspartner som de vill ska utföra vägglussaneringen.


 

Om du fått vägglöss - checklista

Vägglöss sprids snabbt, en enda vägglus som följt med hem från en resa kan fortplanta sig till 5000 individer på tre månader. Därför bör du agera omedelbart om du misstänker vägglöss.

Det är en bra idé att börja med att beställa en inspektion av ett saneringsföretag via försäkringsbolaget eller att kontrollera själv med en indikationsfälla om det finns vägglöss i hemmet. Vi rekommenderar att du hellre gör en kontroll i onödan än att du missar ett vägglusangrepp som därför hinner växa till sig.

Följande åtgärder bör du göra för att få en framgångsrik sanering av vägglöss:

1. Sök hjälp direkt

 • Kontakta ditt försäkringsbolag. Du kommer då troligtvis hänvisas till det saneringsföretag som försäkringsbolaget använder.
 • Kontakta saneringsföretaget och boka in en tid för sanering.

2. Egna åtgärder och städning

 • Kontrollera med saneringsföretaget när du kan börja städa ordentligt efter saneringen, dvs. dammsug eller våttorka inte där saneringen gjorts. Ofta ska kemisk bekämpning ligga kvar orörd under 2-6 veckors tid efter bekämpningstillfället.
 • Utför de åtgärder som saneringsföretaget rekommenderar. Det kan vara till exempel att kassera vissa möbler, att textilier tvättas/värms (till 60 grader ett par timmar) eller fryses (-18 grader).
 • Dokumentera åtgärder och samla kvitton så att du kan söka ersättning från försäkringsbolaget.

Tänk på:

 • Undersök förekomst av vägglöss så fort du misstänker ett problem
 • Kräv omedelbar sanering så att problemet inte blir värre
 • Din direkta kostnad är självrisken, men var beredd på att diverse relaterade kostnader tillkommer
 • Saneringen tar generellt 2-6 veckor men kan behöva upprepas
 • Stå på dig om det krävs för att få den sanering som är nödvändig

I väntan på/under sanering

Oftast vill man sätta igång med åtgärder direkt på egen hand, med all rätt, speciellt om sanering är planerad längre fram. Men det gäller att göra rätt saker så att man inte försvårar saneringen.

Följande bör du tänka på:

 1. Börja inte med att storstäda i panik, det kan försvåra för saneringsföretaget att lokalisera vägglössen och få dem att söka sig till ännu mer otillgängliga platser för skydd.
 2. Flytta inte ut eller släng möbler. Risken är annars att vägglöss faller av längs vägen och sprids till nya platser (ex. andra rum, hiss eller bil).
 3. Byt inte sovplats under saneringen, risken är då att du får med dig vägglöss till ett nytt rum.

Det händer att den tid du får inplanerad för sanering ligger flera veckor fram i tiden. Då vill du troligtvis skydda dig och andra boende så gott det går tills dess att saneringen är igång. Vi rekommenderar följande åtgärder som en gör-det-själv-tjuvstart på sanering:

 1. Börja med att sanera sängen: Klä in hela sängen i byggplast (så att vägglöss inte kan trilla av och ta sig till nya platser om du flyttar sängen). Värm sängen i en bastu till 60+ grader i flera timmar.
 2. Ta sedan kuddar, täcken och sängkläder: Lägg dessa i täta plastsäckar, i förberedelse för att de ska värmas upp med den metod som passar situationen bäst. Tvätta i 60 grader eller värm i torkskåp/torktumlare eller bastu i ett par timmar.
 3. Nu ska vägglössen i sängen vara bekämpade, det är då dags att mekaniskt stoppa dem från att komma tillbaka:

Se mer ingående checklista för hur du förbereder för en sanering av vägglöss på bästa sätt.


 Tips: Försäkringsbolag ger oftast ersättning för produkter du använder i samband med att du själv påbörjar sanering, men se till att de godkänner inköpen på förhand för att vara säker.


 

Om saneringen inte lyckas

Det är tyvärr inte alltid saneringen lyckas, kanske var angreppet större än man bedömt eller så rör sig vägglöss i väggarna mellan flera lägenheter. Ofta krävs flera saneringar för att bli av med vägglössen. Du kan ibland vara tvungen att jaga saneringsbolaget om det visar sig att saneringen inte lyckats för att få dem att vidta ytterligare åtgärder.

I enstaka vissa lyckas inte ens upprepade saneringar att få bort vägglössen. Då brukar saneringsföretagen i princip kasta in handsken och/eller att de boende vidtar egna åtgärder.

Det går att svälta ut vägglössen genom att beröva dem tillgång till föda (dvs. oss människor), men det tar upp till ett år för vägglöss att dö utan föda. För att stoppa vägglössen krävs mekanisk bekämpning, dvs. att man fysiskt hindrar vägglössen från att komma åt sovande människor.

Åtgärder gäller då främst säng och möbler, att:


 Visste du att: Vägglöss kan klara sig ett helt år utan föda. Så att svälta ut vägglössen kräver noggrannhet och ihärdighet.


 

Sanering av vägglöss - så gjorde man förr

Sveriges största företag för vägglussanering är numera Anticimex - idag gör företaget allt från husbesktningar, fuktmätningar och brandsäkerhet utöver skadedjurskontroll som Anticimex traditionellt förknippats med. Det du kanske inte visste var att Anticimex startade sin verksamhet med just sanering av vägglöss 1934, namnet “Anti Cimex” betyder till och med “mot vägglus”. Under 30-talet var hela 50% av lägenheter i Sverige infesterade med vägglöss.

Anticimex och andra saneringsföretag lyckades dock vända trenden och stoppa vägglössen. Dessvärre användes det mycket farliga och cancerframkallande ämnet DDT för sanering. Detta medförde att många människor blev allvarligt sjuka även lång tid efter att man fått bort vägglössen kring år 1950.

Vill du bli expert på vägglöss? Läs då vår guide om vägglöss.

Skylt fasad Desinfektions AB Hygien, (c) Stick.se

Bild: Fasadskylt från ett av tidigt 1900-tals största saneringsföretag, Desinfektions AB Hygien

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top