Spår efter möss

Spår efter möss

Möss lämnar oftast distinkta och tydliga spår. Spåren hjälper dig att ta reda på om du har problem med just möss, eller om det är något annat djur. Musspåren ger också viktiga ledtrådar som kan hjälpa dig att hitta och bekämpa mössen på bästa sätt.  

Det är inte alltid du ser eller hör några möss - ändå kan de finnas i ditt hus. Det vanligaste är att man endast hittar spår efter mössen och aldrig ser en enda mus. Mössens spår kan dels hjälpa dig att ta reda på om du exempelvis har problem med möss i ditt hus. Du kan också använda spåren för att få mer information som kan hjälpa dig att bekämpa mössen.

 

Topp 10 musspår

För att hitta spår av möss gäller det att leta på rätt ställen. Troligast är att du finner spår kring mössens vanliga gömställen i huset.

Ta med dig en ficklampa för att kunna inspektera även mörka och undangömda skrymslen efter spår. 10 tydliga och vanliga spår som möss lämnar efter sig:

  1. Fotspår i snö, damm, vätskor eller om du placerat ut spårningspuder. Tänk på att möss har fem tår på bakfötterna och fyra tår på framfötterna när du undersöker spåren.
  2. Musspillning, urindoft (luktar ammoniak) eller urinfläckar.
  3. Gnagmärken/bitskador på material. Möss som äter sig igenom ett material lämnar hål med jämna kanter medan råttor skapar mer kantiga och ojämna ytor längs hålkanten.
  4. Påverkat material, exempelvis kan möss ta isoleringsmaterial för att bygga sitt bo.
  5. Boplatser är ett otvivelaktigt tecken, men ofta är mössens boplatser dolda och svåra att hitta.
  6. Fettfläckar längs med där mössen rört sig.
  7. Påverkan på dammlager där mössen rört sig.
  8. Allmän smuts längs musstråk.
  9. Skrap- eller gnagljud - lyssna när mössen är mest aktiva vid skymning och under natten.
  10. Husdjur upptäcker oftast mössen först och reagerar men intresset avtar sedan över tid.

Det händer såklart också att man ser möss, även om det är ganska ovanligt. Eftersom möss är nattaktiva har du bäst chans att se eller höra mössen på natten. Ser du möss även på dagen så kan det bero på att mössens bo blivit stört eller att muspopulationen är så stor att möss är ute och söker efter nya platser att etablera sig.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är råttor eller möss som lämnat spåren. Det är bra att veta för hur du går vidare med bekämpningen. Se mer i vårt inlägg om skillnader i spår mellan råttor och möss.

 

Spåra möss professionellt

För att bekräfta problem musproblem eller för att se var mössen rör sig kan du använda dig av spårningspuder. Dels för att se var möss tar sig in och ut ur byggnaden om du vill täta huset, eller för att hitta rätt plats att sätta musfällor rakt i ett musstråk. Applicera fluorescerande spårningspuder runt byggnaden och inomhus där möss kan tänkas röra sig. Använd sedan UV-ljus och kontrollera var mössen skapat gångar som syns tydligt med hjälp av det lysande pulvret.

 

Dra lärdomar från spåren du hittar

Var du hittar spillning, fettfläckar eller smuts kan leda dig till ett musstråk - en plats där mössen normalt rör sig och en bra plats för att bekämpa mössen och troligtvis där du vill placera ut musfällor.

Mängden musspillning kan ge dig en indikation om hur många individer det rör sig om. Utgå ifrån att EN mus lämnar efter sig ca. 70 spillningar per dygn. 

Du kan ta reda på hur aktuell mössens aktivitet är genom att känna på spillningen (använd handskar eller plastpåse!). Färsk musspillningen är aningen mjuk men efter redan ca. 3 dagar blir spillningen hård. Därmed riskerar du inte att ödsla tid på att kväsa ett musangrepp som upphörde för flera år sedan.

En ordentlig genomgång av var mössen lämnat spår och vilka delar i huset kan hjälpa dig bedöma vilka skador mössen gjort. Kanske hittar du skador på material eller möbler som gör att du kan få ersättning av ditt försäkringsbolag. Eller så uppdagar du att mössen gnagt på elkablar som måste åtgärdas omgående för att undvika en potentiell elbrand.

Var du hittar spåren kan också ge dig en fingervisning om var mössen tar sig in i huset. Det hjälper dig att veta vilka platser som måste åtgärdas för att förhindra att mössen tar sig in igen i framtiden. Kanske måste du till exempel sätta ett galler på en ventil eller täta en spricka i husgrunden.

 

Läs hela guiden om möss för att bli expert på hur du bekämpar möss.

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top