Bekämpa möss - så gör du

Bekämpa möss mus eluttag

Möss kontaminerar matvaror och kan bita sönder elkablar som startar bränder. Att bekämpa möss innebär att avlägsna möss från miljöer där de gör skada, framförallt i våra hem och i livsmedelshantering. Vi går igenom A till Ö hur möss bekämpas.

 

Innehåll

 1. Innan du börjar bekämpa
 2. Bekämpning av möss i tre steg
 3. Rekommenderade musfällor
 4. Undvik dessa bekämpningsmetoder
 5. Företag som bekämpar möss
 6. Vill du lära dig mer?

 

Möss trivs bra i de miljöer vi människor skapat. Våra hus skyddar mot rovdjur och speciellt på vintern ger hus mössen skydd mot kyla. Mössens närvaro medför både sanitära och materiella risker. Elbränder orsakade av möss som gnagt sönder elkablar kan vara direkt livsfarliga och är om inte annat mycket kostsamma. Möss kan också kontaminera livsmedel i industrin, det kan då röra sig om stora mängder matvaror som måste kasseras.

 

Innan du börjar bekämpa

Inspektera vanliga ställen i huset där möss vanligtvis gömmer sig. Detta för att ta reda på om du faktiskt har ett pågående musangrepp. Helst ska du gå igenom dessa platser varje höst/vinter för att snabbt uppdaga om du fått in möss. Att påbörja bekämpning snabbt gör det betydligt lättare att bli av med mössen, innan musproblemet vuxit.

Undersök spår av möss och leta speciellt efter musspillning för att se var mössen kan ha tagit sig in, var de har sitt bo, var de rör sig och ungefärligt hur många möss det rör sig om. Denna kunskap hjälper dig sedan att anpassa bekämpningen av mössen efter just din situation.

 

Bekämpning av möss i tre steg

Bekämpning av möss brukar ske i tre steg. Saneringsbolag såväl som privatpersoner kan följa och utföra dessa steg.

Steg 1 innebär att man förebygger möss på olika sätt och därmed hindrar möss från att ta sig in i huset. Ofta rör det sig om byggtekniska åtgärder som att sätta upp nät och täta sprickor mm. - allt för att minska mössens möjlighet att ta sig in i en byggnad. Städning och avlägsnande av allt för mössen ätbart är också ett viktigt förebyggande steg.

Steg 2 är vad som kallas mekanisk bekämpning av möss. Det är egentligen helt enkelt att olika sorters musfällor placeras ut (dessa fällor är generellt mekaniska, därav “mekanisk bekämpning”). Vad gäller musfällor så finns allt från enkla och billiga slagfällor, till mer avancerade elektriska fällor, och till och med Wi-Fi uppkopplade musfällor eller kolsyrefällor.

Steg 3 är att använda bekämpningsmedel eller s.k. kemisk bekämpning av mössen. Under senare år har EU och Sverige successivt skärpt kraven på vilka musgifter som får användas, av vilka de får användas och i vilken utsträckning. Resultatet är att det inte finns några verksamma musgifter för privatpersoner att tillgå. Samtidigt har saneringsföretagen fått ökade kostnader och hårdare regler kring att administrera musgift. Fokus har därmed skiftat till att arbeta betydligt mer med mekanisk bekämpning bland såväl privatpersoner som professionella bekämpare.

Rekommenderade musfällor

Nedan följer de produkter vi rekommenderar för bekämpning av möss, från enkla och billiga slagfällor till uppkopplade musfällor och de avancerade kolsyrefällor som saneringsföretag såsom Anticimex använder:

 

Produkt

Typ

Ca. Pris

RAPP2 musfälla 2-pack

Slagfälla

69 kr

TheVault® Elektrisk musfälla

Elektrisk

379 kr

TheVault® Multi X multi-musfällaElektrisk, flerfångst1249

Victor® Multi-Kill Electronic musfälla

Elektrisk, flerfångst

1299 kr

Victor® Smart-Kill Wi-Fi musfälla

Elektrisk, uppkopplad Wi-Fi

795 kr

Goodnature® A24 rått- och muskontroll

Mekanisk / kolsyra

2499 kr

 

För att få praktiska tips kring hur du bäst använder musfällor, läs frågor och svar om musfällor. En viktig aspekt för att fånga mössen oavsett vilken musfälla du använder är betet. Använd rätt bete i musfällan för att effektivt locka dit möss.

Tänk på att om du ska köpa musfällor så läs produktbeskrivningar noga och se att produkten passar för den typ av användning som du tänkt dig. Exempelvis bör inte elektriska musfällor användas utomhus eller i ouppvärmda utrymmen.

Om du vill ha en bekväm lösning, eller för sommarhus där du inte kan tömma fällor regelbundet, finns det flera bra alternativ som kan sköta bekämpningen med viss automatik. Dels Multi X multifångstfälla och Victor Multi-Kill Electronic musfälla som fångar 10st möss åt gången eller Goodnature A24 som är ett utomhussystem mot både möss och råttor som dödar 24 gnagare per byte av kolsyrepatron. Victor® Smart-Kill Wi-Fi musfälla kopplar du upp mot ditt Wi-Fi och kan därmed hålla koll på fällan och dess fångst överallt ifrån via din smartphone. Om du vill läsa mer om dessa musfällor, se tester och komma fram till om de passar din situation, se då:

 

Undvik dessa bekämpningsmetoder

Vi rekommenderar inte följande typer av produkter mör bekämpning av möss:

 • Levandefångstfällor då dessa måste kontrolleras dagligen, faktiskt stipulerar nya hårdare regler kontroll var 5:e timme!
 • Ultraljudsskrämmare bör du inte heller satsa på då de ger ett begränsat skydd som dessutom kan avta över tid, speciellt om de inte kombineras med andra bekämpningsmetoder.
 • Musgift är inte heller något vi rekommenderar, de gifter som finns kvar är inte särskilt verksamma och påverkan på miljö och andra arter är oroande. Det finns numera bra och effektiva alternativ till musgift.

 

Företag som bekämpar möss i fastigheter

Om du inte vill, inte har tid eller inte kan bekämpa mössen själv så finns det företag som kan göra jobbet åt dig. Följande företag utför bekämpning av möss i Sverige:

 • Anticimex (rikstäckande)
 • Corvara (rikstäckande)
 • Insecta (Borås med omnejd)
 • Inspectera (rikstäckande)
 • Kalmar skadedjurssanering (Kalmar)
 • Nomus (södra Sverige)
 • Nomor (rikstäckande)
 • Refix (Stockholm med omnejd)
 • Rentokil (rikstäckande)
 • Sandins skadedjur (Lidköping)
 • Synops (södra norrland)
 • Wasa skadeservice (Stockholm)

Professionell hjälp löser oftast musproblemet, men det kan ta tid att få hjälp och inte sällan blir det dyrt i längden om musproblemet är återkommande. Ofta kan du göra samma åtgärder själv, med rätt produkter och genom att läsa på lite.

 

Vill du lära dig mer?

Läs den omfattande guiden om möss för att bli expert på möss och musbekämpning. Eller läs mer om skadedjursbekämpning generellt, inklusive lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top