Trämyra - bekämpningsguide

Trämyror är förväxlingsbara med många betydligt vanligare myrarter som inte gör någon större skada. Du bör dock vara uppmärksam på om det är trämyror då de kan göra väsentlig skada på trä och därigenom bidra till fuktskador eller till och med påverka konstruktionens bärighet.

 

Träjordmyrorna har många artsläktingar som är mycket lika. Ofta skiljer sig bara detaljer såsom huvudform, tänder eller storlek på delar av antennerna. Om du hittar gul-brunaktiga myror eller myror som kommer från husets konstruktions-delar så bör du gå vidare och undersöka myrorna mer noggrant.

 

Kort om trämyror

Trämyror, även kallade träjordmyror tillhör jordmyrorna. Jordmyror bygger inte stackar utan bygger sitt bo under jorden, i gamla träd eller andra håligheter. Trämyror kan ibland bygga sina bon i hus vilket kan orsaka stor skada.

Jordmyror lever vanligen av rotöss som de mjölkar eller till viss del av smålarver och kryp. 

Jordmyra träjordmyra

Bild: Trämyra, träjordmyra. © Stick.se

Så känner du igen träjordmyror

Storleksmässigt är trämyror svåra att skilja från svartmyror. Brun trämyra blir 3-5 mm och svart 4-5,5 mm medan svartmyran blir 2-4 mm. Hästmyror som också kan göra stor skada på trä är betydligt större (6-8 mm). Faraomyror, som också är gula och kan återfinnas i ett hem är mycket mindre, endast 2 mm.

Färgen är inte alltid en bra indikator även om det kan ge en viss fingervisning för artbestämning. Men om man hittar gula myror i sitt hem, eller myror som verkar komma från konstruktionen, ska man absolut reagera då det kan vara trämyror. 

Den bruna träjordmyran är lite gulare till färgen och tillhör det man tidigare kallade för gulmyror. Till gulmyror hör också gul tuvmyra, sandjordmyra och kalkjordmyra som inte ger sig på fastigheter. 

Det finns också en svart trämyra, den blanksvarta trämyran. Denna är mycket lik den vanliga svartmyran (som gärna hälsar på i köket sommartid) - med skillnaden att den är just mycket blank.


 Tips: om du är osäker på vilken myra det är så bör du gå vidare med att försöka finna myrornas bo och därigenom fastställa om det är träjordmyror eller någon annan sorts myra.


 

Skador orsakade av trämyror

Trämyror äter inte trä, snarare använder de det som konstruktionsmaterial eller bas för sitt bo. Främst etablerar sig trämyror i (fukt)skadat trä. På så sätt kan de vara både indikation på, förvärra, eller till och med vara orsak till fuktskador.

Trämyror som etablerat sig gräver gångar i träkonstruktioner när de bygger sitt bo. Detta i sin tur kan påverka träet genom att möjliggöra fuktinträngning eller i värsta fall konstruktionens bärighet.

 

Där hittar du träjordmyror i ditt hem

Socker (och till viss del fett) lockar myror och därför är köket en vanlig plats att hitta myror, detta gäller även för trämyror. Myrorna går alltid samma väg till maten och har man tur är dessa myrvägar synliga (och inte tex. inuti en vägg). 

Socker och fett lockar även i soptunnan som vara mycket attraktiv och doften av den uppfattas på långt håll av myror. Myrorna är även beroende av vatten och därför kan badrum eller ett läckande tak locka till sig myror. 

 

Bli av med trämyror

Myrorna kommer alltid in genom ett hål i fasaden någonstans. Därför är det viktigt att fasaden är så tät som möjligt. Ventilationstrummor utan insektsnät är en vanlig första väg in för trämyror.

Har myrorna väl etablerat sig går de att bekämpa med tex. kiselgur mot myror eller vanliga myrmedel, men det är viktigt att hitta boet och i första hand bekämpa där. I boet sitter drottningen som lägger alla myrägg, och håller på så sätt igång myrsamhället. 

I svårare fall, tex. om kolonin är etablerad i ett bjälklager, kan det vara aktuellt med professionell bekämpning för att skydda fastigheten.

 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top