Så fungerar en elektrisk musfälla

Elektrisk musfälla insida

Elektriska musfällor har de senaste åren blivit mer och mer populära, i mångt och mycket har de tagit över efter gamla trotjänare som klassiska slagfällor. ‘Elektrisk musfälla’ låter ju modern och praktisk, men hur fungerar den tekniskt, i praktiken och vad är fördelarna? 

 

Det finns en uppsjö av olika elektriska musfällor på den svenska marknaden, vilket går hand-i-hand med en ökad efterfrågan. Många kunder byter ut gamla slagfällor mot elektriska musfällor när det är dags för att köpa ny musfälla. Men hur fungerar de elektriska fällorna, är de säkra att använda, hur sköter du en elektrisk musfälla och vad är fördelarna jämfört med andra (ofta mycket billigare) fällor?

 

Så fungerar elektriska musfällor

Elektriska musfällor innehåller en krets som sluts av bytet (musen), oftast då genom att komma i kontakt med två golvplattor av metall. Musen måste alltså stå på flera plattor för att aktivera fällan. 

När kretsen i fällan sluts så delar fällan ut kraftiga elstötar vilka passerar genom musens hjärna och omedelbart gör den medvetslös. Elstötar utdelas sedan under en tidsperiod för att säkerställa att bytet avlivas och efter ca. 30 sekunder så bryter en relä strömmen för att fällan inte ska använda mer elektricitet än nödvändigt. Att musen omedelbart blir satt i ett medvetslöst tillstånd gör att elektriska musfällor anses vara ett väldigt humant sätt att avliva möss.

Vissa elektriska musfällor har därtill ett utlösarmotstånd inbyggt som innebär att det krävs en viss ledningsförmåga i det som sluter kretsen för att fällan ska lösa ut. T.ex. att en mus leder ström bättre än ett hårstrå och därför kan lösa ut fällan medan hårstrået inte kan det.


 Kuriosa: de första elektriska musfällorna delade bara ut en enda kraftig elstöt. Man upptäckte dock att vissa möss då överlevde. Istället testades två elstötar, men även det visade sig vara problematiskt då musen oftast dog av den första stöten och sedan återupplivades av den efterföljande, likt en defibrillator som används för att återuppliva människor. Numera har man därför flertalet kraftiga elstötar i följd för att säkerställa att bytet avlivas snabbt och humant.


 

Säkerhet i elektriska musfällor

Elektriska musfällor har oftast en väldigt liten ingång som minskar risken att människor eller husdjur ska råka komma in med någon kroppsdel i fällan och skada sig. Dessutom måste flera av de ledande metallplattorna i fällans golv vidröras samtidigt för att fällan ska lösa ut. Om ett barn ändå skulle stoppa in en hand i fällan och vidröra två plattor så skulle barnet kunna få en stöt, dock bara i handen och inte genom resten av kroppen (en elstöt genom huvud eller hjärta är farligare och obehagligare).

Som ett ytterligare säkerhetslager innehåller många elektriska musfällor säkerhetsbrytare och smart kretsteknologi som bryter strömmen om fällan exempelvis öppnas. Ännu ett steg lägre har man kommit med TheVault elektrisk musfälla, fällan stänger igen ingångsöppningen när fällan fått fångst. Det minskar risken att andra möss tar sig in i fällan när den står “oladdad” vilket ofta kan leda till att de gnager sönder delar av fällan. 

Även elektriska multifångstfällor är mycket säkra då de har en lång ingång för musen som är för trång för andra djur att ta sig in och även för tex. en barnarm att komma in att skada sig i fällan. Se TheVault Multi X som tar 10 möss åt gången.

TheVault Electronic Mouse Trap side

 

Farlig elektricitet?

Många oroar sig för vad som skulle hända om ett barn eller husdjur skulle lyckas aktivera en elektrisk musfälla och få en stöt. Inte en så konstig oro med tanke på att 220V i vanliga eluttag är farligt och vissa elektriska musfällor nyttjar upp till 7000V. Borde inte musfällorna då vara rent av dödliga? Faktiskt inte alls som vi kommer att beskriva mer ingående.

Spänning mäts i volt (V) och när en krets sluts så genererar spänningen ström, som mäts i ampere (A). Hur mycket ström som genereras beror på vilket motstånd (kallas även resistens och mäts i ohm) kretsen har. Det i elektricitet som dödar möss, och människor eller andra djur för den delen, är strömstyrkan - dvs. hur många ampere som går genom kroppen och hur länge. En mus kan dödas med en elstöt med relativt låg ström medan ett barn eller ett större djur tål en betydligt starkare ström innan de riskerar skada.

För att komplicera det ytterligare så är det också avgörande hur stor den/det är som får elstöten, om elektricitet passerar känsliga organ som hjärtat, om den som får stöten är blöt och därför ger strömmen mindre motstånd, hur länge elstöten pågår.

Elektriska musfällor ger musen en mycket kort elstöt som är direkt dödande för musen. Samma stöt för ett barn ger endast upphov till smärta och en temporär muskelkramp. Barnet har betydligt större massa (mer motstånd) och genom musen går stöten dessutom via hjärtat medan den för ett barn eller en katt troligtvis endast går genom en hand eller, tass - därmed utsätts inte viktiga vitala organ för elektricitet. Så slutsatsen är att elstöten kan vara väl så obehaglig för ett barn men att den generellt inte leder till någon bestående skada.


 Varning: det finns olika fabrikat av elektriska musfällor och vi kan inte svara för att alla är rätt konstruerade vad gäller el-säkerhet. En fälla med fel skulle också kunna vara farlig precis som annan elektronik som inte fungerar som den ska. 


 

Så sköter du en elektrisk musfälla

Elektriska fällor är mer känsliga för driftstörningar än enklare mekaniska fällor. Smuts i fällan kan kortsluta kretsen och få fälla att lösa ut och ta slut på batterier. Tyvärr lämnar möss ofta smuts efter sig i samband med fångst, det kan röra sig om hår, urin, spillning eller lockbete som kladdats. Rekommendationen är därför att fällan ska rengöras efter varje fångst. Vi anser dock att man kan vara pragmatisk, om fällan apterar som den ska och ser ren ut så behöver den troligtvis inte rengöras efter varje fångsttillfälle.

Vissa fällor kan vara svåra att göra rent då man inte kan använda vatten. Det kan därför vara bra att välja en fälla som kan göras rent med vatten. TheVault elektrisk musfälla kan delas i två delar, så att man tar loss själva fångstkammaren från elektriska komponenter, vilken sedan kan rengöras i rinnande vatten vilket är väldigt praktiskt.

Tänk på att elektriska fällor bara ska användas inomhus, i rumstemperatur och i torra utrymmen. Lägre temperaturer kan innebära att kondens bildas i fällan och kortsluter den. Dessutom fungerar inte batterier under noll grader och fällan står då oskyddad mot ohämmade gnagarattacker.

 
Ytterligare inbyggd teknologi 

De flesta elektriska musfällor har ytterligare smarta funktioner som underlättar för användaren. Några exempel:

  • Extern fångstindikation: lysdioder som visar om fällan fått fångst så att du slipper kontrollera efter bytet. 
  • Batteridrift: att fällan helt enkelt drivs av batteri så att den fritt kan placeras utan att behöva ta hänsyn till var eluttag sitter placerade.
  • Batteri- och/eller nätdrift: möjlighet att driftas med antingen batteri eller direkt via elnätet med nätadapter.
  • Flerfångst: dödar flera möss åt gången innan fällan måste tömmas. 
  • Wi-Fi / Bluetooth: uppkopplade så att användaren kan kontrollera status på fångst, batteri mm. direkt i en smartphone.

Det finns just nu bara en elektrisk fälla som har flerfångst och det är Victor multi-kill. Den kan fånga upp till 10 små möss innan fångstbehållaren måste tömmas. Sedan finns Goodnature som tar 25 möss (eller råttor) per laddning (tekniskt sett inte en elektrisk fälla utan drivs av kolsyra). Wisecon gjorde även en elektrisk fälla för flerfångst som dock inte längre finns på marknaden att köpa. Wisecon blev uppköpt av Anticimex där de omstöptes till en intern utvecklingsenhet varpå fällorna slutade säljas.

 

Fördelar med elektriska fällor

Grunden till varför elektriska fällor blivit populära är att de har många fördelar jämfört med andra produkter för att bekämpa möss. De största fördelarna med elektriska musfällor:

  • Ett humant sätt att avliva bytet då det går snabbt och i princip är 100%-igt effektivt. En slagfälla kan träffa fel och skada en mus illa, vilket leder till onödigt lidande för musen. Det kan inte en elektrisk musfälla.
  • Miljövänligt sätt att bli av med möss om man jämför med exempelvis musgift som riskerar att skada husdjur, gårdsdjur eller vilda djur såsom till exempel havsörn.
  • Hygienisk fångst av bytet då du kan tömma ut fångsten utan att behöva vidröra bytet eller fångstområdet på fällan. Det är svårare med slagfällor då man får mer av närkontakt med det fällda bytet.
  • Du slipper se den skadade fångsten som sällan ser så trevlig ut. En elektrisk fälla ger inte upphov till kladd och stänk som en slagfälla ställer till med. Dessutom är elektriska fällor inkapslade vilket gör att eventuellt kladd stannar i fällan och inte hamnar på väggar och golv.
  • Hög säkerhet som minskar risk för skador då fällan enkelt kan apteras med en knapptryckning. De flesta som använt traditionella slagfällor har någon gång råkat lösa ut en fälla på handen vilket kan vara nog så smärtsamt.

Sammanfattningsvis är elektriska musfällor säkra, samtidigt som de på ett snabbt och humant sätt avlivar bytet (vilket är huvudpoängen). En bonus är att de dessutom är enkla att använda, möjliggör miljövänlig, hygienisk bekämpning av möss och du slipper många av de obehagliga aspekterna av musbekämpning.

Här hittar du alla elektriska musfällor och en köp-guide för att hjälpa dig välja.

Vill du lära dig mer om möss, läs då vår expertguide om möss.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top