Bekämpning av vanlig eller långsprötad silverfisk?

Bekämpa långsprötad silverfisk

Silverfisk som silverfisk? Inte riktigt faktiskt - det finns två olika arter av silverfisk, vanlig och långsprötad, och vilken det är avgör vilken skada de gör och var du hittar dem. Vi går också igenom hur du kan bekämpa båda sorters silverfiskar effektivt och praktiskt. 

Långsprötad silverfisk har länge varit ett stort problem i Norge, till den grad att det påverkar husbesiktningar och till och med nya försäkringsprodukter. De senaste åren har den långsprötade silverfisken även börjat sprida sig i Sverige och Danmark. 

Den ökade spridningen av långsprötad silverfisk är ett problem då arten är ett värre skadedjur än den vanliga silverfisken - dels eftersom den sprider sig i hela huset och är svårare att bekämpa, samt att den också bl.a. angriper matvaror. 

 

Hur ser du skillnad på vanlig och långsprötad silverfisk?

Silverfisk kallas allt från nattsmyg, silverpil eller sockergäst - olika namn men för samma art. Vanlig silverfisk (Lepisma saccharina) och långsprötad silverfisk (Ctenolepisma longicaudata) är dock två skilda arter vilket också innebär skillnader som kan hjälpa dig avgöra vilken sorts silverfisk du har stött på:

 • Storlek: Silverfisk är mindre (upp till 20 mm. lång) medan långsprötad silverfisk är upp till 30 mm.
 • Spröt: Vanlig silverfisk har kortare antenner och analspröt som har en längd om ungefär halva kroppslängden. Långsprötad silverfisk har längre spröt som är ungefär samma längd som kroppen.
 • Färg: Silverfisken har en grå och ganska ljus silverfärg medan medan långsprötad silverfisk har en mörkare färg, speciellt äldre individer uppfattas mörkare eftersom fjällen blir mörkare vid varje fjällning.
 • Behåring: Långsprötad silverfisk har en tydligare behåring över hela kroppen om man undersöker dem noggrant. Vanlig silverfisk har endast begränsad behåring vid antennfästena och det bara ibland. 
 • Rörselsemönster: Ser du en silverfisk som rör sig vertikalt, exempelvis upp för en vägg eller kökslucka så är det långsprötad silverfisk. Vanlig silverfisk kan inte klättra upp på lodräta ytor.

Tips: Livslängden skiljer sig mellan vanlig och långsprötad silverfisk. Inte för att du så lätt kan avgöra ålder på silverfisken men vanlig silverfisk lever upp till 4 år och långsprötad upp till 7 år. Vad det innebär i praktiken är att skillnaden i storlek på silverfiskarna inte alltid hunnit materialisera sig och de kan då ha likvärdig storlek beroende på ålder olika ålder. Därför är troligtvis färg, behåring och längd på spröt det som ger dig bäst indikation på vilken silverfisk det rör sig om.


Behöver du hjälp med att identifiera vilken sorts silverfisk det är? Döda (försiktigt) eller fånga en silverfisk i en fälla, ta en bra bild med hög upplösning och skicka bilden till oss för identifiering. Oftast kan vi direkt se vilken sort det är.


Långsprötad silverfisk Ctenolepisma longicaudata

Bild: Detaljer långsprötad silverfisk (Ctenolepisma longicaudata). © Stick.se 

 

Var hittar du olika silverfiskar?

Vanlig silverfisk kräver en förhöjd luftfuktighet för att trivas. Det innebär att de främst uppehåller sig i eller kring badrum och kök där sådana förhållanden är vanliga. Det händer att silverfiskar kan påträffas annorstädes men då endast enstaka individer som förirrat sig, just hittat dit eller om det är en dold fuktskada som ger gynnsamma förhållanden.

Långsprötad silverfisk är inte beroende av fukt i samma utsträckning och kan därför göra sig hemmastad varhelst i huset där det finns god tillgång på föda. Trots detta gynnas även långsprötad silverfisk av fukt och är vanligare i sådana miljöer. Speciellt i nybyggda hus där konstruktionsdelar inte ännu torkat ut helt kan de stortrivas.

Både vanlig och långsprötad silverfisk är framförallt aktiva nattetid och båda klarar sig endast inomhus i tempererat klimat.

Överlappande levnadsmiljö samt att båda arter är nattaktiva gör att du inte säkert kan avgöra vilken sorts silverfisk det rör sig om genom att se till var du hittat dem. Dock om det rör sig om frekventa observationer och flera individer som tycks ha etablerat sig i “torra rum” tyder det på att det rör sig om långsprötad silverfisk.

 

Vilka skador gör olika silverfiskar?

Silverfiskar, varken vanlig eller långsprötad gör egentligen några större materiella skador, inte heller är de en sanitär risk. Framförallt ger de obehag, i vilken utsträckning beroende på var de dyker upp och hur många de är.

Vanlig silverfisk äter rester från oss människor (hår, mjäll, damm mm.), från vår föda (socker samt annat spill) samt stärkelserika saker som frimärken, tapet, böcker (egentligen är det lim / klister i dessa som attraherar silverfiskar då det innehåller mycket stärkelse).

Långsprötad silverfisk äter samma saker som vanlig silverfisk men därtill är det vanligare att de även angriper matvaror (specifikt torrvaror som tex. gryn) samt även textilier där de kan komma åt små partiklar.

Ingen av silverfiskarna gör någon väsentlig skada på de material de angriper. Förutom när livsmedel angrips då man troligtvis känner behov av att kassera angripna varor. Även för museer, antikvariat eller tex. frimärkssamlare kan silverfiskarna vara ett problem om de fått verka okontrollerat över tid.

Långsprötad silverfisk är aningen mer problematisk eftersom den kan klara sig och sprida sig mer oberoende av fuktiga förhållanden. Det gör att de kommer åt material som vi vanligtvis inte förvaras i kök eller badrum, tex. kan en frimärkssamling, antika böcker eller sparad tapet förstöras. Dock bör poängteras att den typen av materiell skada är mycket ovanlig och förutsätter att silverfiskarna fått härja fritt under en väldigt lång tid. Påbörjas silverfiskbekämpning i tid så blir det sällan några som helst materiella skador.

 

Hur bekämpas vanlig och långsprötad silverfisk?

Här går vi igenom de viktigaste kring silverfiskbekämpning samt eventuella skillnader om det gäller vanlig eller långsprötad silverfisk:

 1. Städning: Regelbunden städning och att därigenom komma åt silverfiskarnas föda är effektivt och hjälper mycket på lång sikt. Det ger dock inte några omedelbara resultat eftersom silverfiskar kan klara sig länge utan föda. Vad gäller långsprötad silverfisk bör man även se till att säkra skafferiet och se till att torrvaror inte är tillgängliga. 

 2. Silverfiskfällor: Silverfiskfällor är ofta ett effektivt sätt att reducera silverfiskpopulationen oavsett art av silverfisk. Dock finns det vissa fällor som fungerar bra för båda arter medan andra fungerar bra endast för vanlig silverfisk.

 3. Bekämpningsmedel: Vid stora problem eller för att snabbt reducera silverfiskpopulationen är bekämpningsmedel mot krypande insekter att föredra. Områden där silverfiskar observerats eller kan tänkas uppehålla sig behandlas och medlet verkar sedan både direkt och under en tid efter behandling.

 4. Kiselgur: Ett naturligt uttorkningsmedel som torkar ut och dödar silverfiskar. Med fördelen att det är giftfritt för dig som vill undvika gift i hemmet. Kiselgur fungerar för båda sorters silverfiskar. Ett bra tips är att behandla när du ska resa bort, då ligger pulvret kvar på plats under en längre tid medan du är borta och kan sedan städas bort vid hemkomst - förhoppningsvis då tillsammans med hela silverfiskproblemet.

 5. Tätning: Speciellt i kök och badrum kan tätning av skarvar och skrymslen (exempelvis fog, silikon mm. beroende på material) göra att silverfiskarna har färre platser att gömma sig och bosätta sig. Tätning driver också ut silverfiskarna från sina gömställen så att andra bekämpningsåtgärder fungerar bättre.

 6. Temperatur: Eftersom silverfiskar framförallt lägger ägg vid temperaturer om 25-30 grader så kan en lägre temperatur ofta hjälpa att minska problemen på ett enkelt sätt, tex. att du helt enkelt justerar temperaturen på golvvärme i badrummet.

 7. Ventilation: Lägre fuktighet i luften gör miljön mindre gynnsam för silverfiskar. Tex. om du låter badrumsfläkten gå mer frekvent så sänker det luftfuktigheten och hjälper dig att bli av med silverfiskarna. Även om långsprötad silverfisk är mindre känslig så gynnas även de av fuktiga förhållanden så samma metod kan användas även mot dem, om du förslagsvis kan förbättra ventilationen i kök, badrum, angripna rum eller allra helst huset som helhet. Ta också för vana att vädra ut huset eller lägenheten ordentligt då och då.

Långsprötad silverfisk kan kräva mer utspridda bekämpningsåtgärder som en direkt följd av att den helt enkelt kan vara mer utspridd i huset. 

Ju tidigare du börjar bekämpa silverfiskarna, desto lättare och snabbare är det. Påbörja de åtgärder du kan direkt och lägg sedan till fler åtgärder som passar din situation allteftersom. Till exempel städning, tätning, temperatur och ventilation är saker du kan checka av direkt på att-göra-listan. Bekämpa silverfiskarna med målet att helt bli av med dem!

Vill du lära dig mer om silverfiskar och bekämpning, hur du bäst använder silverfiskfällor eller om skadedjursbekämpning mer generellt

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top