Myror i huset - detta kan du göra

Myror hus köket

En ensam myra finner något sött och lägger ut ett doftspår som gör att hela myrkolonin följer efter. Plötsligt är det en invasion av myror och ett myrstråk genom huset, oftast rakt in i köket där de flesta godsaker finns. Vi visar hur du blir av med myrorna i huset.

I naturen är svartmyror främst att betrakta som nyttodjur, de bidrar bland annat till att äta andra insekter och därigenom hålla ekosystem i balans, naturlig nedbrytare av organiska material, samt att de faktiskt fungerar som pollinerare. Vi människor kommer i konflikt med myror när de blir för många och närgångna på tomten, men framförallt när de ger sig in i våra hus.

Detta inlägg ger dig tips för hur du slipper komma på kollisionskurs med myrorna och hur du effektivt håller dem ute i naturen där de hör hemma.

 

Förebygg att få in myror i huset

Det finns några enkla åtgärder för att betydligt minska risken att myror söker sig in i huset. De viktigaste fem åtgärderna är följande:

  1. Bekämpa de myrbon som ligger nära huset
  2. Undvik allt sött spill i kök, skafferi mm.
  3. Förvara söta livsmedel (socker, kakor mm.) i slutna behållare
  4. Täta håligheter och springor i grunden
  5. Täta eventuella otätheter kring ytterdörrar

Tyvärr kan myror ändå ofta hitta in, speciellt om du har förutsättningar i hemmet som gör att myrproblemen ändå blir återkommande. Då krävs att du bekämpar myrorna för att få stopp på problemet.

 

Bekämpning av myror i huset

Med följande steg kommer du framgångsrikt bli av med myrorna.

  1. Undersök var myrorna rör sig (deras myrståk där de lagt ut doftspår för att hitta mellan föda och boet). Kanske kan du till och med lokalisera själva boet, vilket kan underlätta i det senare steget när du ska bekämpa myrorna. Det allra bästa är om du kan lokalisera var myrorna kommer in i huset.
  2. Bekämpa myrorna med någon form av bekämpningsmedel i huset, alternativt om du hittat myrboet så kan du istället bekämpa myrorna ute.
  3. Först efter bekämpningen är avslutad så kan du våttorka de platser som myror rört sig i huset för att få bort myrornas doftspår. Du vill inte börja med att våttorka bort myrstråk eftersom myrorna är lättare att leda till myrdosor om de rör sig längs med samma stråk.

För alla former av bekämpning av myror så får du bäst effekt om du lyckas att placera bekämpningsmedlet där myrorna tar sig in i huset och direkt i deras gångstråk. Då är chansen att de inte blir distraherade av alla godsaker de hittar i huset utan istället söker sig mer till lockmedlet i myrmedlet. Näst bästa alternativ är att placera det i/vid ett myrstråk så att myrorna har störst chans att komma i kontakt med bekämpningen.

 

Effektiva myrdosor

Insekticider (insektsgifter) anses generellt vara mest effektiva mot myror, framförallt används myrdosor idag för att bekämpa myror inomhus. Moderna myrdosor gör att giftet inte sprids på ett sätt som inte är avsett och det blir därmed mer säkert för andra insekter, barn och husdjur. 

En del i varför myrdosor fungerar så pass bra är att myrorna lockas till dosorna av livsmedelbaserat bete. Därefter tar de ovetandes med sig giftet tillbaka till sitt bo och även boet bekämpas.

Sätt ut flera myrdosor på samma gång i olika delar av myrstårket. Sedan tar det ofta ca två veckor innan myrorna är bekämpade och slutar komma. Det är inte helt ovanligt att nya myrkolonier hittar in i huset under samma tid, då är det bara att börja bekämpa dessa nya myrstråk på samma sätt. 


 Tips: sätt en väldigt liten mängd honung vid myrdosornas ingångar. Då får du myrorna att snabbare hitta till och in i myrdosorna. Se också Topp 5 tips för att lyckas med myrdosor. Det finns en myrdosa som vi speciellt rekommenderar då den har 4 års hållbarhet och även kan användas i skyddade lägen runt huset (exempelvis altan eller stenläggning mot huskanten). Denna är Myrdosa 2-pack Trinol.


 

Giftfritt myrmedel

Kiselgur är en naturlig mineral som skadar myrornas vaxskikt vid kontakt. Detta gör att myror som passerat över medlet torkar ut och dör efter en tid. Man får ingen effekt på myrkolonin men det kanske inte heller är nödvändigt eller önskvärt. Den uppenbara fördelen är att kiselgur är helt giftfritt och därmed ofarligt för barn och husdjur. Samtidigt är det mycket effektivt på myrorna i huset.

Läs mer om kiselgur.

Fokusera på att skapa barriärer med kiselgur, dvs. hitta platser vid myrornas ingångar eller stråk som gör att de måste korsa strängar av kiselgur.

 

Om du vill veta mer om myrbekämpning så läs vår omfattande guide om myror.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top