Så ser du om det är råttor eller möss på besök

Råttor sopor

För att kunna bekämpa på rätt sätt är det viktigt att veta om det är möss eller råttor du har på besök. Vi visar de enklaste sätten att ta reda på om det är råttor eller möss. Det finns skillnader i spår som tydligt visar vilken gnagare det rör sig om.          

 

Råttor och möss är skygga gnagare. Du kan ha ett omfattande gnagarproblem utan att ha sett en enda mus eller råtta. Och även om du lyckas se dem är de ofta så snabba att gömma sig att du kanske inte hinner se vilken gnagare det är. En del göra avancerade försök med övervakningskameror för att ta reda på om det är möss eller råttor. Men det finns enklare och mer traditionella sätt att få svaret. Nämligen att undersöka de spår som gnagarna lämnar efter sig - de avslöjar garanterat vilken gnagare som varit framme.

Det finns många spår som både råttor och möss lämnar efter sig, bland annat gångöppningar, fettfläckar på väggar efter gångstråk, skrapljud, odör mm. Dessa spår hjälper dig att uppdaga problem med råttor eller möss, men är tyvärr sällan tillräckliga för att kunna avgöra om det är råttor eller möss.

Det enklaste sättet att se om det är råttor eller möss är om du hittar spillning. På spillningen ser du ganska lätt vilken gnagare det är. Hittar du inte spillning så misströsta inte, det finns fler ledtrådar som kan ge dig svaret, t.ex. gnagmärken eller fotavtryck. 

 

Rått- eller musspillning

Om du har ett ordentligt angrepp av råttor eller möss så hittar du alltid spillning om du letar ordentligt och vet vad du ska leta efter. En mus äter ca. 2 gram mat per dygn, medan en råtta äter ca. 10 gånger så mycket - 20-25 gram. Det gör att råttor lämnar både mer och större spillning efter sig. 

Möss sprider sin spillning kring sina vanliga transportsträckor (musstråk), medan råttor istället samlar sin avföring på speciella platser åtskilt från var de normalt sett rör sig.

När du väl hittat spillningen är det en enkel sak att avgöra om den kommer från råttor, möss eller något annat djur.

 

Gnagare
Storlek
Form
Husmus
ca. 6 mm
Smalare / spetsiga ändar
Skogsmus
ca. 10 mm
Tjockare / spetsiga ändar
Råtta
ca. 18 mm
Tjockare / trubbiga ändrar

 

Som det framgår av bild och tabellen är de olika gnagarnas spillning ganska lika. Speciellt om man inte har dem uppradade bredvid varandra för jämförelse. Den enklaste och tydligaste skillnaden att titta på är faktiskt storleken/längden på spillningen. 

Så fram med måttbandet - och glöm för all del inte att tvätta både händer och måttband efteråt. Både möss och råttors avföring kan sprida diverse smittor!

mus- eller råttspillning

Bild: råttspillning (tv.) och musspillning (th.) © Stick.se

Olika gnagmärken

Råttors gnagmärken är ungefär dubbelt så stora som mössens. Tanduppsättningen är likadan men råttans bett ger märken som är ca. 3 mm breda. Att jämföra med mössens tandrad som är betydligt mindre och ger gnagmärken med en bredd om 1,5 mm.

Både möss och råttors tänder växer hela tiden så de är i behov av att slipa ned dem. Det innebär att du inte bara kan hitta bitmärken på soppåsar eller där de varit i behov av att skapa ett hål för att ta sig in. Ofta kan du hitta ställen där de helt enkelt bara gnager för att slipa ned sina tänder.

Tyvärr är det sällan man hittar ett enstaka bettmärke att studera. Både råttor och möss tenderar att gnaga ordentligt när de väl hittat något att gnaga på. Det gör att det är svårt att urskilja när ett bett slutar och ett annat tar vid. Dock kan man ibland se på formen för hela bettområdet och därmed få vägledning om det är möss eller råttor. Mössens bettområde blir ofta ojämnare (yvigare) och mer oregelbundna.

Om du inte hittar gnagmärken men vet att du har problem med gnagare så kan du placera ut så kallade indikationsbeteskort. Det är en sorts kort med inkapslat lockbete som hjälper dig fastställa om det är råttor eller möss, samt var gnagarna är mest aktiva (bäst plats för att sätta fällor). Med indikationskort så kan du locka gnagarna att göra bettmärken som du sedan kan analysera.

Gnagmärken råttor möss

Bild: gnagmärken av möss och råttor (courtesy of Goodnature).

Olika fotavtryck

Ibland kan man ha tur och hitta tydliga fotspår från möss och råttor, speciellt i dammiga, smutsiga utrymmen eller om gnagarna klivit i något kladdigt. Du kan också placera ut spårningsmedel för att kartlägga hur gnagarna rör sig och då få tydliga fotavtryck.

Ett lustigt sammanträffande är att både husmus och skogsmus har fotavtryck av samma längd som deras avföring. Längden på fotavtrycken ges av det maximala avståndet från häl till tå. För husmus ca. 6 mm, skogsmus ca. 10 mm och för råtta ca. 15 mm.

Fotavtryck möss råttor

Bild: fotavtryck från husmus (tv.), skogsmus (mitten), och råtta (th.). © Stick.se

 

Generellt kan man säga att avtrycken anatomiskt (bortsett från storleken) är väldigt lika men att råttor ger tydligare och mer detaljrika fotavtryck till följd av sin avsevärt högre vikt.

 

Skillnader i bekämpning mellan råttor och möss

Nu har du förhoppningsvis en klar bild över vilken gnagare det rör sig om. Identifiering av typ av gnagare hjälper dig att anpassa din bekämpning, i form av: 

  1. vilka beteenden du bör tänka på, 
  2. vilket bete som passar bäst, 
  3. vilka fällor som passar,
  4. Vilken nivå av tätning som krävs av fastigheten

 

1. Beteende

Råttor är “smartare” eller iallafall mer försiktiga än möss. Det gör att de är svårare att få att gå i fällor och de är mer skeptiska till nyintroducerade födokällor (lockbete eller råttgift) mm.

Det gäller att placera lockbete och fällor mellan där råttorna bor och där de hittar sin mat. Men inte där de redan hittar sin mat, risken är annars att de ignorerar lockbetet till förmån för den födokälla som de redan är komfortabla med. Sedan ska man vara beredd på att det tar tid innan speciellt råttor börjar gå i fällorna, ofta 2-4 veckor.

 

2. Bete

Generellt fungerar samma bete för både råttor och möss, exempelvis jordnötssmör, nötter eller bacon. Men ibland stöter man på gnagare som är kräsna och då finns anledning att välja ett bete som är specialanpassat för endera råttor eller möss.

 

3. Typ av fällor

Ibland kan du använda råttfällor även för möss, men nästan aldrig tvärtom. Musfällor är generellt för klent dimensionerade för att klara av att avliva råttor på ett humant och acceptabelt sätt. Exempelvis att det är för lite kraft i slagfällor mot möss, för liten ingång eller för svag elstöt i elektriska fällor. 

Möss i råttfällor fungerar inte alltid heller då en mus kommer i fel position i en slagfälla, inte är stor nog att lösa ut mekanismen eller för kort för att komma åt rätt plattor och utlösa en elektrisk fälla.

Vill du kunna använda samma redskap till både möss och råttor så rekommenderar vi att använda produkter som tagits fram för det ändamålet och är godkända därefter. Då handlar det framförallt om den professionella mus- och råttfällan Goodnature A24.

 

4. Tätning av byggnader

Möss kan ta sig in i springor om 5-7 mm. medan råttor behöver det dubbla. Det innebär att om det är möss du har problem med så måste du hitta även de minsta ingångarna och täta dessa. Till exempel kan du använda gnagarskyddsnät för att täta mot både råttor och möss eller gnagarstopp stålull (vissa andra typer av tätning kan råttor gnaga sig igenom). Mot möss finns det praktiska färdiga tätningsmedel som bibehåller en mjuk insida vilket gör att möss inte vill gnaga sig igenom.

 

Vill du lära dig mer om bekämpning av råttor eller hur du slipper möss, eller få en djupare kunskap om råttor eller möss i våra mer generella guider?

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top