Fågelskrämmor

  Fågelskrämmor håller fåglar borta genom att efterlikna naturliga hot, exempelvis rovfåglar.

  Alla produkter

  Visa fler

  Köp-guide fågelskrämmor

  Här hittar du information om fågelskrämmor för att hjälpa dig välja en fågelskrämma att köpa, som passar just dina behov.

   

  Hur fungerar fågelskrämmor?

  Fågelskrämmorna fungerar genom att fåglar blir skrämda eller känner sig hotade. Ofta används stimuli som liknar naturliga hot, t.ex. större rovfåglar såsom ugglor, falkar, hökar, vråkar eller örnar, alternativt andra rovdjur som t.ex. ormar. Resultatet av fågelskrämmor blir att småfåglar håller sig på avstånd från platsen, undviker att bosätta sig där eller i bästa fall flyr platsen helt för att undgå att bli ett byte.  

   

  Vilka fördelar har fågelskrämmor?

  Fördelar med fågelskrämmor enligt våra kunder:

  1. Enkla att använda: Bara att placera ut där du upplever fåglarna som störande. 
  2. Effektiva: Vid rätt placering får de småfåglarna att hålla sig på avstånd.
  3. Säkra: Ingen risk för barn och husdjur att skadas av skrämmorna, utan de upplevs snarast som ett lite underhållande inslag i närmiljön.
  4. Praktiska: Du slipper städa upp efter bekämpningen, det är bara att plocka bort/ta ner skrämman.

   

  Vilken fågelskrämma ska jag välja?

  Vilken typ av fågelskrämma som du bör välja beror på de förutsättningar du har på platsen som du önskar fågelfri.

  • Platsens beskaffenhet: Vilken typ av fågelskrämma du bör välja beror på vilket område du önskar fågelsäkra, och vilka förutsättningar det finns där. För t.ex. en båtbrygga eller större öppna ytor passar en fågelskrämma på spö mycket bra, likaså kan plastormar vara effektiva. För en balkong eller uteplats är skrämseluggla troligtvis mer praktiskt. För fönster, växthus och inglasade altaner där du vill hindra att fåglar flyger in i rutorna fungerar rovfågelsiluetter allra bäst. 
  • Portabel: På vissa platser kan det vara praktiskt med en fågelskrämma som enkelt går att flytta. På en båt exempelvis - passar orm som fågelskrämma bättre än fågelskrämma med 7 meter spö
  • Kostnader: Fågelskrämmor är i viss mån förbrukningsvaror. Ugglor, ormar och liknande slits och kan behöva bytas ut efter några år medan drakarna på fågelspön kan behöva bytas löpande. Se därför på priset och speciellt när det gäller nya ersättningsdrakar som byts oftare. 

   

  Tips för användning av fågelskrämmor?

  Följande tips om hur du använder fågelskrämmor hjälper dig göra rätt från början:

  • Förarbete: Ge dig ut tidig vår och städa bort material som fåglarna gärna använder till sina bo-byggen såsom kvistar, torrt gräs etc. Se även till så tillgången på mat är minimal genom att ta bort fågelmat och täcka över t.ex. kompost och soptunnor. Fåglar är betydligt mer svårskrämda när de har bon eller ungar på en plats, småfåglar kan till och med attackera större rovfåglar för att freda sin boplats och en fågelskrämma kommer i värsta fall inte alls att hjälpa.
  • Rätt placering: Tänk på var du störs av fåglarna, var de smutsar ner eller deras ljud stör dig. Placera sedan ut skrämmorna vid dessa platser. Placera gärna ugglan lite dolt, så det ser naturligt ut. Det är bra om skrämmor inte är synliga från alla håll. Annars ser fåglarna dem på håll, kan observera dem, ser att de inte rör sig normalt och därför uppfattar de inte dem som ett hot.
  • Flytta då och då: För ökad effekt är det smart att med jämna mellanrum flytta runt skrämmorna då de kommer att upplevas som verkligare då. Det blir mer av en överraskningseffekt och det minskar risken för tillvänjning. 
  • Ta ner vid stark vind: Skrämmorna är känsliga för stark vind, därför är det viktigt att följa produktinstruktionerna. Vissa skrämmor bör tas ner när det är riktigt blåsigt ute.
  • Förvaring vintertid: Glöm inte att plocka ner skrämmorna vintertid. Om de lämnas ute på vintern när fåglar inte är aktiva så slits de i onödan av UV, väder och vind. Det förkortar skrämmornas livslängd väsentligt och i värsta fall kan fryssprängskador uppkomma som helt förstör fågelskrämman.
  • Kombinera med andra åtgärder: Fågelpiggar eller fågelavvisande gel kan vara ett bra komplement för att säkerställa att fåglarna undviker platsen.

   

  Komplement till fågelskrämmor

  Om ytan tillåter är det en mycket bra idé att kombinera olika fågelsäkringsmetoder. Om problemet är att fåglar tar sig in i hus för bobyggande är fågelsäkring att föredra och om du önskar mindre fågelskit på din uteplats är det bra att kombinera fågelskrämmorna med fågelpiggar för optimal effekt. 

  Läs mer hur du bäst fågelsäkrar på våren

   

  Vanliga frågor om fågelskrämmor

  Här följer de vanligaste frågorna vi fått från kunder om fågelskrämmor:

   

  Var är bäst plats för en skrämseluggla?

  Tänk hur en uggla själv placerar sig i naturen, oftast väljer den en lite dold plats där den är delvis skymd av vegetation så att den inte ska synas allt för tydligt när den spanar efter sina byten. Läs gärna vårt test av skrämselugglan.

   

  Hur många fågelskrämmor behövs för en villatomt?

  Det beror självfallet på hur stor din trädgård är och hur stor platsen du önskar skydda från fåglar är. Det kanske inte spelar så stor roll ifall fåglarna är i träden som är långt ifrån ditt sovrum? Oftast är det effektivaste att kombinera t.ex. Fågelpiggar längs altanräcket, med ett fågelskrämma på spö om du verkligen önskar att fåglarna håller sig borta. En plastorm som läggs på biltaket och en uggla som står på garagetaket bör få småfåglar att hålla sig från att skita ner din bil. Läs gärna mer tips för fågelsäkring av bil.

  Läs mer om hur du slipper fåglar i vår fågelguide

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top