Använd musfällor som ett proffs

Mus mjöl spår musfälla

Det handlar inte bara om den bästa musfällan… För att lyckas med musfällor så gäller det att använda dem på rätt sätt. Här samlar vi tips kring musfällor som vi brukar dela med kunder som råkat på svårfångade möss. 

 

Om du inte är en katt eller havsörn så är musfångst närmast en konstform. Det finns många som ägnar hela sin professionella karriär som skadedjurstekniker för att just bli expert på att fånga möss. Här kommer du få de bästa tipsen så du själv lär dig saker som annars tar flera år att lära sig i praktiken.

 

Placering av musfällan är viktigast

Oavsett vilken sorts musfälla du använder så är rätt placering av musfällan troligtvis viktigast för att lyckas bra. Tänk på följande: 

  1. Sätt inte musfällan där du observerat möss utan snarare så nära där de bor som möjligt. De spår av möss du hittar kan ge dig en bra fingervisning om var mössen bor. Mössen bor på ett ställe och hittar sin föda på ett annat. Optimalt är att placera en fällan mellan mössens boning och deras födoplats.
  2. Möss rör sig gärna längs med väggar i så kallade musstråk. Därför ska fällor gärna placeras dikt an väggen. Och gärna två fällor rygg mot rygg så mössen kan komma in från båda håll.
  3. Om du vill gå steget längre kan du sätta ut så kallat indikationsbete (kort med inkapslat bete) på olika potentiella bra platser. Sedan kan du efter en tid se vilket/vilka av korten som har mest bettmärken - då har du hittat rätt plats för fällan. 

Tips: Du kan lägga ut mjöl eller spårningsmedel för att se hur möss rör sig i en byggnad. Då hjälper du till att skapa spår som kan hjälpa dig ytterligare att hitta rätt placering av musfällan.

 

Hantering av musfällan

Följande tre saker är viktigast för att lyckas med att lura mössen till musfällan när det gäller hantering och handhavande:

  1. Val av bete för musfällan kan vara avgörande då vissa möss helt enkelt kan avstå från fällan om betet inte faller dem i smaken. Glöm ost och sådant från gamla Disneyfilmer, välj istället kladdiga saker som jordnötssmör eller ett professionellt anpassat bete.
  2. Att förbeta kring fällan är alltid en bra idé. Det innebär att du stryker lite bete bredvid fällan, vid fällans ingång osv. Betet är lättillgängligt för mössen och gör att de riskfritt kan få smak för betet och därför blir mer benägna att söka sig till samma bete i fällan.
  3. Undvik att ta på musfällan eller betet direkt med händerna. Annars lämnar du doftspår som riskerar skrämma bort mössen. Använd därför helst handskar när du hanterar fångstredskapet. Vid behov kan du gnida jord på fällans delar för att maskera eventuella lämnade doftspår.
  4. Kontrollera alltid att fällan är korrekt apterad innan du lämnar den, det vill säga att den är aktiv och redo för fångst. En fälla med bete i som inte är aktiv kan annars bli i princip uppäten av möss! Detta innebär också att du bör hålla koll på musfällorna så att de inte står med fångst i och inte kan skydda sig mot andra möss som kommer. Möss är helt enkelt inte så smarta utan får de smak på något så kan de gnaga sönder det fullkomligt.

 OBS. Glöm inte att förbeta så du leder mössen till musfällan - det gör stor skillnad! 


 

Undvik konkurrens för musfällan

Konkurrerande födokällor måste undvikas eller iallafall reduceras. Råttgift, slagfällor med bete, elektriska fällor, kolsyrefällor fungerar alla sämre eller i värsta fall inte alls om det finns en riklig konkurrerande födokälla för mössen som gör att de inte har någon anledning att söka sig till fällan. Detta kan innebära att du måste mustäta en byggnad, ett förråd eller se över sophantering mm.

Tänk på att flera fällor på samma plats också konkurrerar med varandra. Detta är oftast inte något problem men kan vara det om du exempelvis har en avancerad kolsyrefälla och flera enkla slagfällor. Då slagfällorna är mer öppna och tillgängliga för mössen så tenderar de att lättare gå i dessa, medan du kanske hellre hade sett att de gick i kolsyrefällan för att slippa arbete med att tömma och fylla på slagfällor.

 

Ha visst tålamod

Tidsaspekten när du ska fånga möss bör inte förglömmas. Mössens beteende baseras till stor del på vanor - bl.a. följer de doftspår till tidigare matkällor mm. Att ändra deras beteende genom att introducera en ny potentiell födokälla (musfällans lockmedel) och få dem dit tar tid. Vi rekommenderar därför att du har tålamod med att se resultat. 

I mer avancerade musfällor där betet inte är så tillgängligt så kan det ofta ta 3-6 veckor innan möss börjar gå i fällan. Men misströsta inte - när mössen väl hittat till fällan så kommer de fortsätta komma.

 

Vill du veta mer?

Läs mer om vilka musfällor som finns och vanliga frågor, eller om bekämpning av möss i allmänhet för andra åtgärder utöver musfällor.

Om du vill bli expert på möss så läs vår mer omfattande guide om möss.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top