Möss - vanliga frågor (FAQ)

FAQ frågor möss

Möss är väldigt vanliga att få in i hus under vintern, där kan de ställa till med en hel del besvär - speciellt om det tex. rör en sommarstuga som lämnats obebodd. Här har vi sammanställt de vanligaste frågor vi får om möss - från högt upp på vinden till lågt ned i källaren i mössens fall.​ 

 

Frågor & svar

 1. Vilka metoder är tillåtna för musbekämpning?
 2. Vilka skador gör möss i huset?
 3. Får jag skjuta möss?
 4. Vilken sorts bete lockar möss?
 5. Hur undviker jag att lämna doftspår på musfällor?
 6. Var är bäst plats att placera musfällor?
 7. Kan möss sprida smittor?
 8. Är det farligt att röra en död mus?
 9. Måste jag kasta mat som möss angripit?
 10. Går det att skrämma bort möss?
 11. Varför söker sig möss inomhus?
 12. Hur snabbt förökar sig möss?
 13. Hur ser musskit ut?
 14. Hur låter möss i huset?
 15. Kan möss klättra rakt upp?
 16. Hur högt kan möss hoppa?
 17. Finns lukt som skrämmer bort möss?
 18. Vilka husmorsknep hjälper mot möss?
 19. Kan möss bita människor?

 

Vilka metoder är tillåtna för musbekämpning?

Musgift är sedan en lång tid tillbaka förbjudet för privatpersoner. Bekämpningsföretag får fortsatt använda musgift i viss utsträckning men numera kraftigt begränsat i mängd, karenstid, krav på efterkontroll mm. 

Vanligast för bekämpning av möss är att använda musfällor av olika slag, sk. fångstredskap. Allt från enkla slagfällor till levandefångstfällor eller mer avancerade automatiska elektriska eller kolsyrefällor används. För att få användas ska fångstredskapet vara godkänt av Naturvårdsverket vilket säkerställer att bytet avlivas på ett human sätt. Levandefångstfällor måste kontrolleras för fångst var 6:e timme vilket gjort dem mindre praktiska och populära i musbekämpning.

Något som inte riktigt är bekämpning men som ökat i populäritet och är effektivt för att slippa möss är gnagarskydd och tätning av utsatta byggander. Det finns diverse smarta produkter för att hindra möss från att ta sig in i byggnader vilket gör att man slipper både möss och bekämpning. Tänk på att mustätning helst ska utföras under sommarhalvåret innan mössen tagit sig in i objektet som ska tätas. 

 

Vilka skador gör möss i huset?

Möss som tagit sig in i hus kan gnaga sönder möbler, material och annat egendom, kontaminera livsmedel med sin spillning, sprida smittor och till och med gnaga på elkablar som i sin tur kan leda till bränder. Med andra ord kan mössen skapa omfattande skador i hemmet. Det är därför angeläget att få bort möss från huset så snabbt som möjligt.

 

Får jag skjuta möss?

Ja. Skyddsjakt på möss får bedrivas på enskilds initiativ med kravet att jaktvapnet uppfyller Naturvårdsverkets krav (kaliber 22 med en utgångshastighet om minst 180 m/s) och såklart att den som utför jakten har giltig vapenlicens. Övriga krav för att få bedriva jakt måste också iakttagas.

 

Vilken sorts bete lockar möss?

Möss lockas till livsmedel som innehåller mycket fett, protein och socker. Av praktiska skäl i musfällor ska betet helst vara kladdigt så att mössen inte med lätthet får bort det från musfällan. Till exempel jordnötssmör eller nötcréme är bra lockmedel för möss. Ett trix är att blanda i något mössen på platsen redan äter och fått smak för, detta för att de snabbare ska våga prova betet. Så exempelvis om mössen kalasat på fågelfrön från fågelmataren så blanda i frön i jordnötssmör och använd som beta. Ett annat tips är att inte använda för mycket bete i musfällor och att sätta små mängder vid fällans början/ingång för att locka möss. Läs mer om det optimala betet för möss och musfällor.

 

Hur undviker jag mina doftspår på musfällor?

Det bästa är att använda handskar “tvättade i jord” dvs. som gnuggats i jord när du hanterar både musfälla och bete. Använd helst ett redskap (tex. en topz eller sked) för att applicera betet. Detta maskerar mänskliga doftspår med för möss mer bekanta och trygga dofter vilket ökar chansen att de går i fällan.

 

Var är bäst plats att placera musfällor?

Möss förflyttar sig helst ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål då dessa erbjuder mössen skydd mot rovdjur. Av denna anledning bör musfällor placeras längs med en vägg. Du bör även leta efter musstråk att placera fällan vid, leta efter spår av möss för att lokalisera musstråket. Läs mer om bästa placering av musfällan.

 

Kan möss sprida smittor?

Ja möss kan sprida sjukdomar och innebär därför en hälsorisk för människor och kan göra dig sjuk. Möss sprider bland annat sorkfeber och harpest direkt till människor vid kontakt med möss eller dess spillning. Möss sprider även TBE och borrelios indirekt via fästingar. Vid oavsiktlig kontakt med en mus bör du tvätta händerna noggrant. Även vid städning efter ett musangrepp bör du vara försiktig och helst använda munskydd och handskar.

 

Är det farligt att röra en död mus?

Ja, du bör undvika kontakt med levande eller döda möss då de kan överföra bakterier, virus och parasiter. Vid oavsiktlig kontakt med en mus bör du tvätta händerna noggrant. Även vid städning efter ett musangrepp bör du vara försiktig och helst använda munskydd och handskar. Det är ovanligt att bli allvarligt sjuk efter kontakt med möss men det händer. 

 

Måste jag kasta mat som möss angripit?

Samtliga livsmedel som möss kommit i kontakt med eller som kan ha kontaminerats med musspillning bör kasseras. Det finns alltid risk att patogener (dvs. virus eller bakterier) finns i livsmedlet och smittar den som äter av det. Små partiklar från urin eller spillning som inte kan observeras med blotta ögat kan räcka för att sprida smitta.

 

Går det att skrämma bort möss?

Det är mycket svårt att skrämma bort möss som etablerat sig på en plats om de har skydd och föda kring platsen. Ultraljud och liknande sorters musskrämmare fungerar ibland men hur bra beror i regel på hur attraktiv platsen är och även hur icke attraktiv alternativ plats är. Mao står möss ut med både skrämsel och risker när flyttalternativet inte är särskilt lockande (tex. minusgrader och brist på föda). Vi rekommenderar alltid att kombinera skrämmare med fällor för att snabbare, säkrare och mer långsiktigt bli av med mössen.

 

Varför söker sig möss inomhus?

Möss söker sig in i hus antingen i jakt på föda eller för skydd och värme. Under vinterhalvåret (oktober-mars) är det vanligt att möss tar sig in i hus och bosätter sig för säsongen.

 

Hur snabbt förökar sig möss?

En mushona får 4-6 kullar avkomma årligen och ca. 4-6 ungar per kull. Detta ger att en mus får 16-36 ungar per år. Dessa i sin tur blir könsmogna redan efter en dryg månad. Så i gynnsamma förhållanden förökar sig möss mycket snabbt och kan öka från två möss till ett hundratal inom ett år. Dock begränsar predatorer och tillgång på föda antalet vilket ger en betydligt lägre populationsökning under verkliga förhållanden.

 

Hur ser musskit ut?

Musspillning har en oval form och är 6-10 mm långa beroende på musart. Möss sprider oftast sin spillning kring sina musstråk, där de hittar föda och uppehåller sig. Se bild på musbajs och jämför spillning från husmus, skogsmus och råttor.

 

Hur låter möss i huset?

Ljud är ofta det första tecknet på att möss flyttat in. Möss som rör sig i väggar eller på vinden ger ofta ifrån sig krafsande ljud samt även pip-ljud. Mössen låter generellt på natten, vid gryning eller skymning vilket är den tid då de är aktiva på dygnet. Om du tror att du har möss i huset så kan du ibland lukta dig till om det är möss eller ej, mössens urin ger en stark omisskännlig doft av ammoniak.

 

Kan möss klättra rakt upp?

Möss är utomordentliga klättrare som kan klättra vertikalt både upp och ned för väggar. De föredrar grova underlag där de får grepp med hjälp av klorna men klarar vertikal klättring i tex. stuprör och kan även klättra på smaka avsatser eller på kablar och ledningar.

 

Hur högt kan möss hoppa?

En del tror att möss kan hoppa flera meter upp i luften och skrämma vettet ur någon, det stämmer som tur är inte. Möss kan hoppa några decimeter rakt upp.

 

Finns lukt som skrämmer bort möss?

Möss har ett känsligt luktsinne och påverkas absolut av dofter, tex. kan möss undvika en musfälla som bär mänskliga doftspår. Denna effekt innebär dock inte att dofter generellt hjälper till den grad att de faktiskt skrämmer bort möss. När de söker sig till mänskliga boningar och flyttar in är de troligtvis högst medvetna om att de flyttat in i lejonkulan (tack vare sitt luktsinne) och lever nära ett stort hot - men uppenbarligen är det inte avskräckande nog. Andra starka dofter som vitlök, ättika, enris, bensi mm. skulle logiskt sett kunna avhysa möss iallafall lokalt. Dock har vi inte sett någon doft som bevisat skrämmer bort möss varaktigt från en plats de önskar vistas på.

 

Vilka husmorsknep hjälper mot möss?

De flesta husmorsknep vi granskat bygger på att använda något “naturligt” som man har hemma, och att detta väldigt effektivt och nästan magiskt, ska hålla möss borta. Det kan vara till exempel att placera kaffesump eller tepåsar där möss tar sig in i ett hus. I bästa fall fungerar inte sådana husmorsknep och i värsta fall gör de mössen mer nyfikna eller ger dem föda. En del personliga utsagor gör gällande att någon tex. blev av med mössen tack vare enbärsris utanför dörren. Tyvärr tror vi snarare dessa enskilda företeelser med framgång beror slumpen och önsketänkande som råkade sammanfalla med praktiken av husmorstips.

Det är också vanligt förekommande bland husmorsknep att starka dofter (gärna som vi människor upplever obehagliga) ska hålla möss borta. Det skulle hypotetiskt kunna fungera under vissa förutsättningar men vi har aldrig sett det fungera i praktiken. Jämför med om du själv var utsvulten och höll på att frysa ihjäl i sträng vinterkyla, skulle då ättika, bensin, klorin, terpentin eller andra starka dofter oavsett hur obehagliga hindra dig från att gå in i en varm stuga med en måltid uppdukad?

I sällsynta fall sammanfaller husmorsknep med verkligheten, till exempel när det gäller att täta med enris för att hindra att möss tar sig in. Möss är liksom de flesta gnagare känsliga kring ögon och öron som är viktiga organ. Av denna anledning fungerar musborst som tätningmaterial för hus, på samma sätt fungerar enris. Dock är enris organiskt och lämpar sig av den anledningen sämre för tätning av hus långsiktigt då det bryts ned, binder fukt mm.

 

Kan möss bita människor?

I princip alla djur inklusive möss kan bitas eller klösas i stressade eller hotfulla situationer. Vissa möss beter sig udda och kan angripa människor, till exempel på grund av sjukdom som ändrar deras normala beteende. Möss kan bita igenom huden så att det börjar blöda men det är nästan lika ovanligt som att musen biter. Om du blir biten av en mus bör du tvätta såret omgående och söka vård vid behov.

 

Vill du bli expert på möss? Läs då mer om musbekämpning eller vår fullständiga guide om möss.

Edit: inlägget uppdateras löpande med nya frågor och svar.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top