Förebygg skadedjur och ohyra - checklista

Förebygg skadedjur

Skadedjur kan ge omfattande skador som ofta blir dyra och ohyran kan ta tid att bli av med. Så varför inte stoppa skadedjuren innan de får fotfäste? Förebyggande åtgärder mot skadedjur är relativt billiga, enkla och håller skadedjuren borta över tid.

Den enklaste lösningen på skadedjursproblem är att inte få skadedjursproblem… För att lyckas med det krävs vissa proaktiva åtgärder och kanske ändringar av vanor eller rutiner, men som vi kommer att visa är det bra för både miljö och plånbok.

 

Varför behöver skadedjur förebyggas?

Att få problem med skadedjur kan bli dyrt, extrema fall som sanering av vägglöss eller brand orsakad av möss som gnagt sönder elkablar kan kosta 100.000-tals kronor. Till detta kommer oangelägenheten av tiden det tar att sanera eller återställa efter skador.

Även mindre fruktade skadedjur kan bokstavligt talat gnaga stora hål i plånbok såväl som favoritcashmeretröjan, tex. mal eller pälsänger. Andra aspekter som stress och obehag i samband med skadedjursangrepp är inte heller att förringa.

I den bästa av världar skulle alla byggnader redan nyckelfärdiga ha ett fullgott skadedjursskydd. Tyvärr är så oftast inte fallet, inte ens för nybyggen. 

 • Material torkar och rör sig vilket ger glipor och öppningar, luftspalter tätas inte på ett korrekt sätt mot skadedjur, så oftast behöver man gå igenom fastigheten efter något år och komplettera. 
 • Dessutom är de allra flesta byggnader äldre och saknar dagens relativt höga byggstandard. I ett torp från 1800-talet är insekter som tar sig in det minsta problemet, där kan finnas öppningar som gör att rävar eller andra djur är ett betydligt större problem.

Det finns även vissa motsatsförhållande som kan gynna skadedjur. Till exempel kan hög golvvärme vara skönt för fötterna men samtidigt ge en idealisk grogrund för silverfiskar i ett fuktigt badrum. Ett annat exempel är att du vill undvika mögel och därför håller sommarstugan uppvärmd över vintern vilket ger ett perfekt skydd för möss under kalla vintermånader. Eller en kompost som kan vara både praktisk, användbar och miljömässig men också lockar till sig och föder råttor och möss. 

Lösningen är förebyggande åtgärder, antingen genom att täta byggnadens utsida, insida, eller att på andra sätt skrämma bort eller göra platsen mindre attraktiv för skadedjur. Det positiva är att i princip alla skadedjur går att förebygga; Det är dessutom både kostnadseffektivt och långsiktigt.

 

Fördelar med förebyggande

Den mest uppenbara fördelen är att du troligtvis slipper skadedjur i framtiden, eller i alla fall riskerar mindre problem. Utöver det ger förebyggande följande fördelar jämfört med att inte vidta proaktiva åtgärder utan ta tag i skadedjursproblem först när de kommer.

 1. Prisvärt: Att förebygga skadedjur är relativt billigt eller till och med i många fall gratis. En enkel åtgärd som att hantera bagage efter en resa på ett säkert sätt för att slippa få hem kackerlackor är gratis. Att täta huset för möss kostar mer men fortfarande billigt jämfört med om möss tar sig in i huset med de skador och kostnader för bekämpning som då uppstår.
 2. Effektivt: Alla exempel på förebyggande åtgärder nedan är effektiva, de hjälper helt enkelt att hålla skadedjur borta. 
 3. Miljö: Förebyggande åtgärder är bra för miljön av flera skäl; Att ersätta saker som förstörts av skadedjur (matvaror, möbler, kläder eller annat) belastar miljön genom att förbruka resurser. Att bekämpa skadedjur kan i många fall medföra användning av ämnen/bekämpningsmedel som inte är bra för miljön.  
 4. Sinnesro: Med vetskapen att du gjort det du kan för att förebygga skadedjur sover du troligtvis bättre. Det är dessutom betydligt trevligare att jobba med förebyggande åtgärder när saker är hela och rena, jämfört med tex. att sanera efter möss.

 

Förebyggande åtgärder mot skadedjur - checklista

Här följer en checklista med diverse typer av förebyggande åtgärder, de flesta är relevanta för såväl hus, fritidshus som lägenheter eller kommersiella fastigheter. Gå igenom listan och se snabbt om du missat något som är enkelt att ta tag i.

 • Byggnad: Genom att stärka en byggnads yttre skikt genom byggnadstekniska åtgärder kan du hindra skadedjur från att ta sig in.
  • Byggnadens yttre skikt och luftspalter kan tätas med tex. musborst vilket bibehåller luftgenomflöde men hindrar gnagare från att ta sig in.
  • Genomföringar i mark eller väggar för avlopp och elledningar kan tätas med gnagarstoppull för att hindra möss att ta vägen via dessa kanaler in.
  • Ventiler bör täckas med nät, finmaskiga nät för att undvika klädesmalar mm. och grövre gnagarskyddsnät för att stoppa gnagare.
 • Innemiljö: Förändringar eller förbättringar vad gäller insidan av hemmet kan göra stor skillnad för om skadedjur trivs eller ej.
  • Vädringsfönster eller dörrar kan under sommarmånaderna täckas med insektsnät eller myggnät för att hindra myggor, flugor, getingar, pälsängrar och klädesmal från att flyga in.
  • Tätning eller tillpassning av byggnadens inre skikt, tex. fogar och lister, minskar risken att skadedjur kan finna gömställen och föda som inte städning kommer åt. I synnerhet hjälper detta mot silverfiskar och pälsängrar.
  • Inomhusklimat i termer av temperatur och fukthalt bör anpassas för att inte gynna skadedjur. Till exempel dör trämaskar som angripit möbler när träet torkar i normal rumstemperatur. Ett annat exempel är att förhöjd luftfuktighet gynnar silverfiskar vilket kan åtgärdas genom bättre ventilation. Samtidigt kan en sänkning av rumstemperatur och golvvärme framförallt göra att fortplantningsförhållanden för silverfiskar försämras markant.
 • Hygien: Regelbunden städning, bra sophantering och att vara uppmärksam och observant på riskområden i hemmet hjälper dig minska risken för skadedjursproblem. 
  • Hygien och städning är en viktig aspekt för att minska tillgängligt organiskt material som är föda för diverse skadedjur. Kläder eller kartong som ligger framme bör också undvikas då dessa kan ge både skydd och föda åt tex. klädesmal eller silverfiskar.
  • Var noggrann med sophantering, använd helst tätförslutande kärl, undvik spill och töm sopor regelbundet.
  • Var uppmärksam; Om du varit på resa, kolla upp hur du minskar risken att få med dig vägglöss eller kackerlackor hem. Tar du hem växter, se upp för mördarsnigelägg i jorden.
 • Skrämmare: Både skadedjur och ohyra kan vara tämligen lätta att hålla borta med hjälp av skrämmare, såväl inomhus som utomhus.
  • Ljud, ultraljud, vattenspray, vibrationer eller ljus i form av en skrämmare kan hålla diverse skadedjur på avstånd. 
  • Dofter i form av rödcederträ eller lavendel kan användas för att minska risken att skadeinsekter som klädesmal eller pälsänger etablerar sig.
  • Attrapper kan ofta också användas, tex. kan en attrapp av ett getingbo hindra andra getingar att etablera sina bon i närheten medan en attrapp av en rovfågel skrämmer bort andra fåglar från platsen.
 • Nyttodjur: Var rädd om naturliga medhjälpare som finns i närmiljön för att förebygga skadedjur, de hjälper dig genom att konkurrera med eller äta upp skadedjur.
  • Spindlar är en naturlig skadedjursbekämpare inomhus, gott om spindlar gör ofta att platsen inte har så mycket skadedjur då dessa blir spindlarnas byten. 
  • Leopardsniglar utomhus motverkar mördarsniglar. 
  • Fladdermöss (och svalor) äter stora mängder myggor och hjälper dig hålla myggbeståndet nere. 
  • Snokar kan vara mycket bra att ha i närmiljön, de är inte farliga för människor eller husdjur men håller huggormar borta och äter dessutom både råttor och möss. 
 • Tomtskydd: Det finns flera saker du kan göra utanför huset för att minska platsens tillgänglighet eller attraktivitet för skadedjur.
  • Staket kan utgöra ett yttre skydd mot tex. rådjur, vildsvin och andra större djur som annars kan orsaka skador i trädgården.
  • Gnagarskyddsnät under tex. trädäck hindrar bland andra grävlingar eller råttor från att söka skydd eller boplats.
  • Håll trädgården ren och ta om hand fallfrukt.
  • Vid kompostering minimera möjligheter för gnagare att komma åt godsaker.
  • Växtskydd i form av fårfett kan användas för att göra växter mindre attraktiva för klövvilt.

Checklista förebyggande mot skadedjur

Illustration: Förebyggande skadedjursskydd checkpunkter. © Stick AB

 

Exempel på förebyggande

De allra flesta skadedjur och ohyra kan faktiskt förebyggas, här visar vi några tydliga exempel för utvalda skadedjur som kan fungera som inspiration:

Förebygg möss

Mycket små öppningar räcker för att möss ska kunna ta sig in, så lite som 5 mm. Samtidigt kan inte en byggnad göras helt tät, detta då fukt och luft måste tillåtas röra sig genom ventilation och luftspalter. 

Som tur är finns material som är anpassade för mustätning, som bibehåller luftgenomsläpp men samtidigt hindrar möss från att passera, tex: musborst, gnagarskyddsnät, gnagarstoppull och mustätningsmassa för små håligheter. Det är viktigt att använda rätt material när du tätar för att undvika att stänga inne fukt som annars kan ge problem med mögel eller röta.

En ytterligare åtgärd är att ta bort allt ätbart om du ska lämna sommarhuset över vintern, även ljus och annat som möss kan konsumera, eller material som de kan använda för att bygga sina bon. 

Förebygg getingar

Det absolut enklaste sättet att förebygga getingar är att undersöka vanliga platser för getingbon kring bostaden i början av sommaren. Getingbon vid den tiden är små som en pingisboll och innehåller endast en handfull getingar eller i bästa fall bara drottningen. Att plocka ned bon i ett tidigt stadium kvällstid när getingar vilar är både enkelt och tämligen riskfritt.

Man kan också utnyttja att flera getingarter är territoriella, dvs. de skyddar sitt bo och området kring detta mot andra getingar. Detta gör att en getingboattrapp kan vara ett effektivt sätt att hindra getingar från att etablera sig på platsen. 

Förebygg silverfiskar

Regelbunden städning är viktigt för att förebygga silverfiskar, då minskas mängden föda för silverfiskarna som gärna äter hudrester och annat vi lämnar efter oss. En annan enkel förebyggande åtgärd är att sänka temperaturen - silverfiskar fortplantar sig sämre under 25 graders temperatur och avsevärt sämre under 20 grader. 

Förebygg klädesmalar

Det är vanligt att klädesmalar flyger in genom ventilation, fönster eller dörrar, ofta från närliggande fågelbon utomhus. En enkel lösning är nät för ventiler samt fönsternät och dörrnät vid vädring. Tyvärr kan malar ändå hitta in någon gång, då är det bra om de plagg du är mest rädd om förvaras i tätförslutande plastbackar eller plastpåsar. För ytterligare skydd är rödceder i garderober och klädesförvaring bra då klädesmalar oftast undviker doften.

Förebygg vägglöss

Om du vill undvika vägglöss så bör du börja redan på resan. Var observant och kontrollera efter vägglöss på hotellet. Tänk på hur du hanterar packning och speciellt när du kommer hem och packar upp.

Det är också en god idé att använda förebyggande madrasskydd, fällor eller Nattaro vägglustejp om någon i hushållet reser mycket eller du är orolig att få hem vägglöss. Tämligen billigt förebyggande kan göra att en ensam vägglus som kommer med fångas in och du undviker en smärre katastrof.

Förebygg rådjur

Rådjur är svåra att helt förebygga, de kan hoppa över staket och är tämligen obrydda och orädda när de väl vant sig att leva kring mänsklig bebyggelse. Det finns två saker du kan göra, antingen att sätta upp ett högt staket om platsen tillåter det. Dock är detta ett dyrt alternativ om det enda staketet ska göra är att hålla rådjur ute. Då kan ett bättre alternativ vara att fokusera på att skydda de växter som du är rädd om och som rådjuren annars ger sig på - dessa kan du skydda med Trico Garden som är en sorts naturlig blandning av fårfett som gör växterna osmakliga för klövvilt.

Förebygg fåglar

När fåglar väl etablerat sig och det är häckningsperiod (1 april - 31 juli) är fåglarna skyddade och dina möjligheter att få bort dem är begränsade. Var därför proaktiv innan häckningsperioden, ta bort gamla fågelbon och var snabb att ta bort bobyggen om nya fåglar etablerar sig.

Senare under säsongen kan du använda fågelskrämmor av olika slag för att hålla störande fåglar på avstånd, tex. skrämseluggla, fågelskrämma på skaft, ormattrapper mm. Du kan även använda fågelpiggar för att freda specifika platser eller fågelnät för att skydda odlingar.

Förebygg ormar

Huggormar på tomten kan vara väldigt obehagligt, i synnerhet om du har barn eller husdjur. Det är inte tillåtet att skada eller döda ormar så förebyggande åtgärder blir ännu viktigare om du vill undvika att ormar bosätter sig. Den viktigaste åtgärden är att göra platsen mer otrygg för ormar, att göra ormarna mer exponerade för rovdjur som tex. rovfåglar. Det gör du genom att hålla gräs klippt, få bort markvegetation, eventuellt bråte och exempelvis stenhögar som ormar annars kan använda för att finna skydd.

Det går också att använda ormskrämmare som skickar ut vibrationer i marken med oregelbundna intervaller. För ormar liknar vibrationerna en buffelhjord eller liknande som kommer i full fart, allt som oftast undviker de då platsen.

 

Skadedjur som kan förebyggas

Nästan alla skadedjur kan förebyggas. Under identifiera skadedjur hittar du mer information för respektive skadedjur beroende på vilket du vill förebygga. Ändring av rutiner, små förändringar i trädgården eller i huset kan göra stor skillnad för hur väl skadedjur och ohyra trivs eller inte trivs. Det behöver inte vara svårare än så. Sedan är det en fördel att många förebyggande åtgärder hjälper mot en rad skadedjur, tätning till exempel, som hindrar gnagare, ekorrar såväl som fåglar att etabera sig.

Lycka till och förhoppningsvis har vi lyckats övertyga dig att det kan vara enkelt, kostnadseffektivt och miljösmart att förebygga istället för att bekämpa skadedjur!

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top